Co dalej z kursem akcji Getback? 5 scenariuszy rozwoju wydarzeń, po uchwaleniu pierwszej emisji akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
11 kwi 2018, 07:24

Co dalej z kursem akcji Getback? 5 scenariuszy rozwoju wydarzeń, po uchwaleniu pierwszej emisji akcji

Wysokie obroty na akcjach Getback nie ustają. We wtorek właścicieli zmieniło 1,6 mln akcji. Mimo to kurs specjalnie nie rośnie. Spółka ma już za sobą uchwalenie pierwszej emisji akcji w wysokości 20 mln sztuk, ale wciąż panuje niepewność odnośnie drugiej emisji.

Z jednej strony mamy deklaracje ze strony zarząd spółki, który proponuje uchwałę, aby emisja nowych akcji nie była po cenie niższej niż 10 zł. Z drugiej strony analogiczna uchwała zostaje odrzucona głosami głównego akcjonariusza na NWZA.

Spółka potrzebuje kapitału i każda zwłoka działa na jej niekorzyść. Oto 5 scenariuszy rynkowych, jakie mogą się w najbliższym czasie zrealizować. W kolejności od pozytywnych do negatywnych.

Obecnie zarząd może już plasować 20 mln akcji nowej emisji. Czekamy na uchwalenie drugiej emisji 50 mln akcji. NWZA będzie kontynuowane 17 kwietnia 2018 r.

Scenariusz 1: Udana emisja 20 mln akcji Getback po 10 zł

Pozytywnym scenariuszem dla GetBack byłaby realizacja zapowiedzi zarządu spółki, czyli uplasowanie wśród inwestorów 20 mln akcji z uchwalonej już emisji w dość szybkim czasie (2-4 tygodnie) po cenie 10 zł za sztukę. Z tej operacji do spółki wpłynęłaby kwota 200 mln zł, co w znaczny sposób poprawiłoby płynność firmy i uwiarygodniło ją w oczach akcjonariuszy, inwestorów i obligatariuszy. Zastrzyk ten sprzyjałby również możliwości plasowania i rolowania kolejnych obligacji.

Zobacz także: NWZA GetBack: Pierwsza emisja akcji przegłosowana. Co się działo i jakie decyzje zostały podjęte?

Uplasowanie szybko emisji - i to po cenie 10 zł - mogłoby być bodźcem do odbicia cen akcji GetBack. Otworzyłoby też to drogę do sprawnej emisji kolejnej partii 50 mln akcji (jeśli zostanie ona uchwalona). Po wypowiedziach zarządu można założyć, że będą one przeznaczone głównie dla inwestorów zagranicznych. Wówczas wzrośnie też prawdopodobieństwo rozpoczęcia plasowania euroobligacji o długim terminie wykupu, a to diametralnie zmieniłoby strukturę finansowania spółki i tym samym postrzeganie jej stabilności finansowej. Jedynym argumentem, który uwiarygadniałby taki scenariusz, są ostatnie gigantyczne obroty na akcjach spółki. Ktoś rzeczywiście mocno kupuje akcje Getback z rynku i może być zainteresowany również emisją.

Przy realizacji tego pozytywnego scenariusza, GetBack zostałby zasilony łącznie min. 700 mln zł gotówki i mógłby nawet zwiększyć lewarowanie na bazie podwyższone kapitału własnego. Krokiem do realizacji takiego scenariusza było zawarcie umowy pożyczki z Abrisem na kwotę 50 mln zł (z opcją zwiększenia do 85 mln zł). Tutaj śmiało można założyć, że GetBack rozliczy tę pożyczkę z wkładem za objęcie przez Abris akcji w pierwszej transzy. Jeżeli Abris zdecyduje się objąć 60% pierwszej emisji (zgodnie z obecnym zaangażowaniem), to przypadnie mu 14 mln akcji. Przy cenie emisyjnej 10 zł, przekłada się to na płatność 140 mln zł.

Rynek, jak widać po bieżącym kursie, nie wierzy na razie w uplasowanie emisji akcji po cenie 10 zł, więc warto rozważyć inny scenariusz rynkowy.

Zobacz także: NWZA GetBack: kolejna przerwa, wątpliwości dotyczące akcjonariatu i wnioski z kolejnego spotkania z zarządem spółki

Scenariusz 2: Uplasowanie emisji 20 mln akcji Getback po cenie niższej niż 10 zł

Mniej korzystnym scenariuszem dla GetBack byłoby uplasowanie emisji akcji, ale po cenie niższej niż 10 zł. Inwestorzy często chcą skorzystać z odpowiedniego dyskonta w emisji wobec ceny rynkowej. Jeżeli przyjmiemy, że inwestorzy zgodziliby się objąć emisję po cenie np. 6 zł, to do spółki wpłynęłaby najpierw kwota 120 mln zł. Przy założeniu uchwalenia kolejnych 50 mln akcji i uplasowania ich również po 6 zł, GetBack byłby zasilony w łącznie 420 mln zł.

Mimo wszystko byłby to również solidny zastrzyk kapitału, dzięki któremu spółka poprawiłaby swoją płynność. Ten mniejszy zastrzyk gotówki (wobec tego założonego w pierwszym scenariuszu) odbiłby się negatywnie no możliwościach spółki do kontynuacji dynamicznego nabywania kolejnych portfeli wierzytelności i realizacji zapowiedzi zarządu dotyczących wchodzenia w nowe segmenty działalności. Można założyć, że kwota 420 mln zł w dużej części zostałaby użyta do spłaty najdroższych obligacji i umożliwiłaby emisję euroobligacji, jednak już nie w tak dużym zakresie, jak przy pozyskaniu 700 mln zł kapitału własnego.

Dodatkowo rozwodnienie akcjonariatu przy cenie emisyjnej na poziomie 6 zł ograniczyłoby możliwości szybkiego odbicia kursu akcji od obecnych poziomów. Jednak ustalenie ceny emisyjnej na niskim poziomie jest korzystne zarówno dla nowych, potencjalnych inwestorów, jak i przede wszystkim dla Abrisu, który może „uśrednić” sobie swoją cenę zakupu.

Scenariusz 3: Brak emisji akcji i dalsza niepewność

Inwestorzy handlujący na akcjach GetBack pokazali już na co ich stać. Spadki na przestrzeni ostatnich tygodni są bardzo duże, a gigantyczne obroty oraz gwałtowne korekty sprzyjają angażowaniu się spekulantów i graczy intra-day.

Nie da się wykluczyć, że komuś zależy na jak najniższym kursie akcji GetBack. Dlaczego? Im niższy kurs na rynku, tym silniejsza pozycja negocjacyjna przy ustalaniu ceny emisyjnej nowych akcji. Być może komuś jest na rękę zrzucić kurs na rynku i wziąć akcje po niższej cenie w emisji?

Nie można zatem wykluczyć, że kurs akcji GetBack może nadal spadać. Sprzyjającym do tego bodźcem są sygnały analizy technicznej, której nadal nie pokazują żadnych przesłanek do zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. Spadki napędzane tymi dwoma bodźcami będą miały swoje uzasadnienie do momentu ustalenia ceny emisyjnej w pierwszej emisji, gdyż z założenia druga emisja nie może mieć ceny niższej. Dlatego tak ważny jest czas na uplasowanie pierwszej emisji i cenę sprzedaży akcji.

Scenariusz 4: Brak drugiej emisji 50 mln akcji GetBack

Negatywnym rozwojem wypadków dla GetBack jest przedłużające się w czasie uchwalenie drugiej emisji akcji. Jak na razie jest ono skutecznie realizowane, gdyż druga część trwającego WZA również zakończyła się ogłoszeniem przerwy. Jeżeli taki pat będzie nadal trwał, to z każdą kolejną przerwą niepokój inwestorów może rosnąć, a on nie będzie sprzyjał kursowi akcji. Przedłużająca się procedura uchwalenia drugiej emisji, może skutecznie zatrzeć ewentualny, dobry sygnał po uplasowaniu pierwszej emisji. Nie można też wykluczyć, że obecne walne nie zdobędzie odpowiedniego kworum do podjęcia uchwały i wówczas trzeba będzie ogłosić nowe. Taki rozwój wypadków istotnie przedłuży kwestię uchwalenia drugiej emisji, a jak już wspomnieliśmy, w takim scenariuszu czas raczej nie będzie korzystny dla spokoju akcjonariuszy.

Scenariusz 5: Mało prawdopodobny, ale najgorszy

W najbardziej czarnym scenariuszu nie dojdzie do uplasowania w całości pierwszej emisji i to nawet przy cenie emisyjne poniżej 10 zł. Mimo deklaracji Abrisu o wzięciu udziału w emisji, fundusz nie obejmie akcji zgodnie z obecnym zaangażowaniem, co byłoby sprzeczne z deklaracjami. W takim wypadku spółka otrzyma mocny cios w swoją możliwość do pozyskiwania nowych inwestorów i to pomimo tak dużej przeceny akcji w ostatnich tygodniach.

Nie można wówczas wykluczyć, że spółka nie byłaby też w stanie rolować swoich obligacji. Wówczas mogłaby stanąć na granicy utrzymania płynności, gdyż wpływające spłaty mogłyby nie wystarczyć do spłaty zapadających obligacji. Ten czarny scenariusz z dużym prawdopodobieństwem wpłynąłby na dalszą przecenę akcji.

Jak na razie realizację tego scenariusza przekreśla zawarta umowa pożyczki między Abrisem i GetBack, którą można traktować jako wstępny zapis na akcje nowej emisji.

Zobacz także: Emisja akcji GetBack. Jak będzie wyglądała oferta akcji w SPO

Realizację którego scenariusza pokaże nam przyszłość? Pokerowe "sprawdzam" będzie już za kilka tygodni. Wznowienie NWZA już 17 kwietnia. A Wy jakie scenariusze obstawiacie?

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.