Relacja z czatu Marcinem Kubicą, prezesem zarządu Lubawa: Sytuacja finansowa po wynikach, nowa strategia i perspektywy rozwoju
Obrazek użytkownika Czaty
10 paź 2019, 12:49

"Nowa strategia zakłada optymalizację oferty" - relacja z czatu z prezesem zarządu Grupy Lubawa, Marcinem Kubicą

W środę, 9 października 2019 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Lubawa, Marcinem Kubicą. Podczas spotkania rozmawialiśmy o sytuacji finansowej spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o nową strategię, politykę dywidendową, kurs akcji oraz realizację zawartych kontraktów. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 osób, a prezes zarządu odpowiedział na ponad 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu społki Lubawa, Marcinem Kubicą. Porozmawiamy m.in. o wynikach finansowych Grupy oraz nowej strategii.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 9 października 2019 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Dzień Dobry, witam Państwa na czacie z akcjonariuszami. Zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Ted

Jakie największe wyzwania teraz spółka ma przed sobą?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Największymi wyzwaniami są z jednej strony terminowa realizacja obecnie zawartych kontraktów, a z drugiej strony realizacja założeń budżetowych przyjętych na bieżący rok.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Przy jakim poziomie zysku netto spółka podzieli się dywidenda z akcjonariuszami?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Kształtowanie polityki dywidendowej leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, po stronie zarządu pozostają jedynie ewentualne rekomendacje w tej materii. Założenia strategiczne spółki przewidują możliwość wprowadzenia narzędzi zachęty do inwestowania, przy czym nie koniecznie musi to być wprost wypłata dywidendy. Rozważane są również inne dopuszczalne prawnie rozwiązania, przy czym proszę pamiętać, że decyzje będą podejmowane przez Walne Zgromadzenie. Decyzje co do rekomendacji Zarządu nie zostały jeszcze podjęte, jak tylko się to wydarzy poinformujemy inwestorów stosownymi komunikatami ESPI.

Obrazek użytkownika Anonim
Zawiedziony

Co Pan sądzi o kursie spółki po publikacji najlepszego od wielu lat raportu i największego w historii spółki kontraktu na 165 mln? Czy uważa Pan, że wycena 82 grosze po samych doskonałych informacjach jakie spółka publikuje od kilku miesięcy jest odpowiednia? Same dobre informacje a na kursie dramat mniejszościowych akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Poziom kursu w mojej ocenie nie jest satysfakcjonujący, zadaniem zarządu jest stała i rzetelna komunikacja standingu finansowego spółki i Grupy Lubawa. Zakładam, że regularna i rzetelna komunikacja przyczyni się do urealnienia kursu.

Obrazek użytkownika Anonim
Dawid

Czy tym razem prezes dotrzyma słowa i przedstawi strategie dla spółki w 4 kwartale 2019 roku? I prosze o więcej informacji na temat zachętę do inwestycji w spółkę dla inwestorów giełdowych.

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Zgodnie z przekazaną informacją zakładamy publikację założeń strategii w IV kwartale b.r.
O możliwych zachętach napisałem w jednym z poprzednich pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Panie Prezesie, wyniki coraz lepsze, a kurs akcji co najwyżej jako taki :/ Jak Pan to skomentuje?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

W tym temacie udzieliłem już komentarza. Również mam nadzieję, że kurs będzie bardziej realnie odzwierciedlał wartość spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Może rozważyliby Państwo jakiś skup akcji, aby trochę poprawić sytuację?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Nawiązując do tego co już napisałem, skup jest jedną ze zgodnych z prawem możliwości jakie znajdują się w zakresie naszych analiz i nie są wykluczone. W chwili obecnej nie zostały podjęte jednak żadne decyzje, a jeśli zostaną podjęte, będą komunikowane raportami ESPI.

Obrazek użytkownika Anonim
Mariusz

Pojawiły się zapowiedzi polityki dywidendowej. Czy jest to już na poziomie decyzji? Ewentualnie jakie są przemyślenia/pomysły?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Myślę, że już odpowiedziałem na to pytanie.

Obrazek użytkownika Anonim
Antoni S.

Wyniki Grupa są znacznie lepsze w tym roku, co zatem będą z tego mieli akcjonariusze ? Czy zarząd Lubawy przewiduje wypłatę dywidendy ? Jestem akcjonariuszem już ponad 10 lat, posiwiałem, broda mi urosła a akcje straciły ponad 50 % swojej wartości.
Czy zakład w Armenii jeszcze istnieje, bo zapadła dziwna cisza, a jeżeli istnieje to jakie osiąga wyniki ?
Na jakim etapie jest sprawa dotycząca polowych placówek medycznych, czy istnieje szansa wygrania sprawy sądowej przez Lubawę ze Skarbem Państwa?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

W zakresie dywidendy już się odniosłem.
Zakład w Armenii istnieje, a realizowane do tej pory kontrakty były zgodnie z założeniami budżetowymi dla nich. O ewentualnych przyszłych wydarzeniach będziemy informować inwestorów.
W zakresie sporu dotyczącego Placówek medycznych, sprawa znajduje się w sądzie, zgodnie z publikowanymi przez nas informacjami. O istotnych wydarzeniach będziemy informować Państwa w komunikatach ESPI. Jestem przekonany o sporych szansach na korzystne zakończenie sporu, nie mogę jednak ujawniać naszej strategii procesowej. Nie jest wykluczone zawarcie ugody przed sądem ze Skarbem Państwa.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak dużego wzrostu przychodów w porównaniu do pierwszego półrocza spodziewa się zarząd?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Zakładamy w drugim półroczu osiągnięcie przychodów porównywalnych do okresu analogicznego w roku ubiegłym, co spowoduje, że w ujęciu rocznym nastąpi wzrost, dzięki osiągniętemu w pierwszym półroczu b.r. poziomowi przychodów. Natomiast przypadku wyniku skonsolidowanego w drugim półroczu zakładana jest poprawa w stosunku do okresu porównywalnego, przy czym należy pamiętać że nie jest to prognoza i założenia te zależą jeszcze od wielu czynników takich jak realizacja kontraktów, czy rozwiązania przetargów, które jak wiemy z przeszłości są zdarzeniami niepewnymi. O konkretach w zakresie osiąganych wyników będziemy informować (zgodnie z obowiązującymi przepisami) po uzyskaniu wiedzy w tej materii (podobnie jak w okresach przeszłych - wyniki szacunkowe).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakiej rentowności można spodziewać się z nowego kontraktu Mirandy na 165 mln zł?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Trudno mówić o rentowności konkretnego kontraktu. Kontrakt ten ma duże znaczenie dla rentowności Mirandy i całej grupy, głównie przez to, że zapewnia nam pewien minimalny poziom przychodów, który ułatwia pokrycie kosztów stałych, a zatem poprawia rentowność całej produkcji. Do tej pory kontrakty realizowane na te typy produktów pozwalały na uzyskiwanie satysfakcjonujących poziomów marż, których nie możemy ujawnić, ze względu na tajemnicę handlową.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Które produkty są obecnie najbardziej marżowe a które nie?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

W naszej filozofii działalności zakładamy tylko i wyłącznie produkcję marżowych produktów. Zapewniam, iż aktualnie dostarczane produkty gwarantują nam satysfakcjonujący poziom marży, którego nie ujawnię ze względu na tajemnicę handlową. Mogę dodać, że wdrażana strategia zakłada m.in. eliminację produktów o niesatysfakcjonującej marży.

Obrazek użytkownika Anonim
K.R

Lubawa poprawiła płynność finansową i wreszcie wskaźniki rentowności zaczynają dobrze wyglądać. Czy prezes sądzi, że da się taką sytuację utrzymać w następnych okresach?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Mam taką nadzieję i pracujemy nad tym aby tak się stało.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy poprawa w segmencie specjalistycznym, to sprawa jednorazowa, czy można się spodziewać trwalszej poprawy? Czy da się tutaj uzyskiwać lepszą rentowność?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Zakładamy, że nie jest to zjawisko jednorazowe, będziemy dążyć do utrzymania takiej tendencji. Natomiast, szczególnie w tym segmencie, jest to uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi, na które Spółka nie ma wpływu.

Obrazek użytkownika Anonim
WM

Jak wygląda sytuacja w biznesach zagranicznych? Co dzieje się w Lubawa USA i Lubawa Armenia?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

W zakresie rozstrzygnięcia w przetargu na siatki maskujące dla USA informowaliśmy Państwa w raporcie ESPI. Obecnie podmiot realizuje testy kamuflażu mobilnego i oczekujemy na zakończenie tych testów. Odnośnie Armenii już odpowiadałem.

Obrazek użytkownika Anonim
Długoletni akcjonariusz

Otrzymaliście w tym roku Nagrodę ministra przedsiębiorczości i technologii w kategorii "Najlepszy polski eksporter uzbrojenia" czy jest to nagroda za jakieś konkretne zamówienia czy za całokształt a może za zamówienia o których jeszcze nie wiemy?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Jest to nagroda za całokształt naszej działalności eksportowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario66

Panie Prezesie, skąd tak duże przesunięcia w kwestii strategii?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Tak jak mówiłem w wywiadzie dla PAP, prace nad strategią przedłużyły się ponad spodziewany pierwotnie okres. Co nie oznacza, że projekt ten został zarzucony. Grupa przeszła gruntowne analizy we wszystkich obszarach swojej aktywności, mamy już pierwsze konkluzje, część założeń została już wdrożona. O zasadniczych elementach strategii zamierzamy informować w IV kwartale b.r.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario66

Czy w okresie realizacji kontraktu na Berberysy, Miranda bedzie miała moce przerobowe na kolejne kontrakty? Czy na horyzoncie są inne, moze nie tak duże zamówienia, dla Mirandy?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Moce produkcyjne są wystarczające, Miranda nieustannie zabiega o nowe kontrakty. O istotnych informacjach będziemy informować na bieżąco.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skąd pewność że drugie półrocze będzie lepsze dla Lubawy niz piewsze?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Jak już wcześniej napisałem, precyzuję, że spodziewamy się że II półrocze będzie lepsze niż II półrocze ubiegłego roku, a nie I półrocze b.r.

Obrazek użytkownika Anonim
Neo

W takim razie czy jest planowane w najbliższym czasie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

W tej chwili nie jest planowane.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario66

Czy nizsze przychody i wyzsza rentownosc w materiałach reklamowych to tymczasowa sytuacja, czy wynika ze strategii i można się spodziewać, że będzie się utrzymywała?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Jest to przemyślane strategiczne działanie, ale oczywiście będziemy też dążyć do wzrostu przychodów, ale nie za cenę marży.

Obrazek użytkownika Anonim
Dark

Dlaczego opóźnia się otwarcie centrum badań i rozwoju?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Projekt toczy się zgodnie z założeniami i dokonanymi od jego rozpoczęcia modyfikacjami, spowodowanymi m.in. zmianami technologicznymi. Korekty są zatwierdzone przez organ finansujący i z punktu widzenia Spółki nie są to opóźnienia. Nie stanowi to żadnego ryzyka dla Spółki i mieści się w naszym harmonogramie. Priorytetem jest optymalizacja wydatkowania środków.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario66

Jako Grupa macie mocno zdywersyfikowaną działalność. Czy nowa strategia zakłada odchudzenie oferty?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Nowa strategia zakłada optymalizację oferty, której elementem może być również odchudzenie oferty produktowej. Celem jest poprawa zyskowności.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario66

Wyniki i kondycja Grupy w dużym stopniu uzależnione są od jednorazowych kontraktów dla wojska, które często są duże, ale niepewne. Czy będzie Pan dążyć do stabilizacji sprzedaży i stabilnego wzrostu Grupy? Jeśli tak, to jakimi środkami?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Nie zgodzę się, że fundamentem działalności Grupy są kontrakty wojskowe, już dziś działalność Grupy jest mocno zdywersyfikowana. Jak wspomniałem wcześniej założenia strategii zakładają optymalizację tej dywersyfikacji, ze zwiększeniem efektu marżowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Zygmunt Z.

Panie Prezesie, jak Pana odpowiedz w kwestii siatek maskujacych w USA ("Obecnie podmiot realizuje testy kamuflażu mobilnego i oczekujemy na zakończenie tych testów") ma się do raportu espi sprzed roku w tym temacie?
("Zarząd Lubawa S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął _od swojej spółki zależnej – Lubawa USA_ informację, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na systemy maskowania dla armii USA oferta firmy HDT Global, działającej w konsorcjum z Lubawą USA, nie została wybrana.

 

Powyższa informacja oznacza z punktu widzenia Lubawa USA zakończenie ostatniej fazy _CCP - Competitive Prototyping Phase_ przetargu na dostawy systemu kamuflażu multi-spektralnego dla armii USA")

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Przywołany przez Pana komunikat dotyczył kamuflażu statycznego (siatki maskujące), a informacja dotycząca testów dotyczy kamuflażu mobilnego, który jest częścią pancerza pojazdu i zabezpiecza go w ruchu.

Obrazek użytkownika Anonim
Neo

To prosimy o konkretne informacje jakie decyzje zostały już podjęte w nawiązaniu do Pańskich wcześniejszych informacji dotyczących "nagrodzenia akcjonariuszy" bo po to ten czat był organizowany? Jeżeli nie to można tylko ograniczyć się do oficjalnych komunikatów.

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Mam wrażenie, że udało się dość konkretnie odpowiedzieć na wiele z Państwa pytań. Formuła czatu nie jest umocowana w przepisach prawnych i nie może służyć komunikacji informacji "istotnych" zgodnie z definicją zawartą w przepisach. Do komunikacji takich informacji mogą służyć wyłącznie komunikaty ESPI, inne podejmowane formy kontaktów takie jak czat, video czy wywiady prasowe mogą służyć wyłącznie komentowaniu oficjalnych informacji.
Odnosząc się zaś do, jak Pan to ujął, form "nagrodzenia akcjonariuszy" to powtarzam, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Jeśli tak się stanie spółka niezwłocznie opublikuje komunikat ESPI.

Obrazek użytkownika Anonim
Antoni

Czy Pan S.Litwin zamierza w tym roku zamienić część lub całość warrantów na akcje.

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Szanowny Panie, jest to autonomiczna decyzja inwestora i nie posiadam w tej materii informacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Miranda uporala sie juz z kwestia kosztów energii po zamknięciu Adamowa?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Tak, wypracowano nowe formy zasilnia Mirandy, które zastąpiły dotychczasowe rozwiązania. Spółka, dzięki własnej kotłowni, zaoszczędziła na generacji pary, natomiast energia elektryczna pozyskiwana jest na giełdzie. Per saldo koszty energii są nieznacznie wyższe niż poprzednio, co przy obecnej sytuacji na rynku energii można uznać za sukces.

Obrazek użytkownika Anonim
Dark

W jakich przetargach większych Lubawa jeszcze będzie brała udział w tym roku?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Cały czas bierzemy udział w przetargach, staramy się również o kontrakty eksportowe. O wynikach tych postępowań będziemy Państwa informować w sposób przewidziany prawem.

Obrazek użytkownika Anonim
Antoni

Czy Stany Zjednoczone Ameryki są odbiorcą siatek maskujących ?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Poza dostarczonymi poprzednio ilościami nie ma kolejnych zamówień i ze względu na zakończenie postępowania nie są one spodziewane.

Obrazek użytkownika Anonim
Trep

Czy trwają rozmowy z zagranicznymi klientami? Jeśli tak to czy może podać Pan więcej szczegółów?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Z uwagi na tajemnicę handlową nie mogę ujawniać szczegółów.

Obrazek użytkownika Anonim
Dark

Czy są jeszcze spodziewane przetargii na kamuflaż mobilny w najbliższym czasie?

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Pierwsze dostawy kamuflażu mobilnego były realizowane i mamy nadzieję na następne. Do tej pory dostarczone systemy zyskały uznanie Armii. Obecnie są one sprzedawane w procedurze bezprzetargowej do PGZ.

Obrazek użytkownika Anonim
Leszek

Co z dużymi Hangarami

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Hangary są w naszej ofercie. Pierwsze dostawy do sił powietrznych Finlandii są za nami. Wrób ma pozytywne oceny wśród potencjalnych odbiorców. Prowadzimy działania sprzedażowe, przy czym nie można w tej chwili określić konkretnego wolumenu sprzedaży.

Obrazek użytkownika Marcin Kubica
Marcin Kubica

Szanowni Państwo, dziękuję za udział w czacie. Przewidziana godzina już minęła. Dziękuję za zadane pytania. Proszę o informację czy przyjęta formuła spotkania spełniła Państwa oczekiwania. Jeśli tak będę starał się ją kontynuować w przyszłych okresach. Przepraszam że nie zdążyłem, z przyczyn czasowych, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zachęcamy również do kontaktu z nami i zadawania na bieżąco pytań na adres ri[at]lubwa.com[dot]pl Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kubica

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.