Relacja z czatu z prezesem zarządu Mo-BRUK: Naszym celem są przemyślane akwizycje, dobrze wpisujące się w naszą strategię rozwoju i wizję rynku
Obrazek użytkownika Czaty
19 lis 2020, 14:10

„Naszym celem są przemyślane akwizycje, dobrze wpisujące się w naszą strategię rozwoju i wizję rynku” - relacja z czatu z prezesem zarządu Mo-BRUK

W czwartek, 19 listopada 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu Mo-BRUK, Józefem Mokrzyckim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o szczegółach publicznej oferty akcji. Inwestorzy zadawali również pytania o plany akwizycyjne, ekspansję zagraniczną oraz politykę dywidendową.

W spotkaniu wzięło udział ponad 1150 inwestorów, a prezes zarządu odpowiedział na blisko 40 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Mo-BRUK, Józefem Mokrzyckim. Podczas spotkania porozmawiamy o szczegółach publicznej oferty akcji spółki oraz dalszych planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 19 listopada 2020 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Szanowni Państwo, Szanowni Inwestorzy,

 

Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań. Postaramy się na nie odpowiedzieć możliwie wyczerpująco. To doskonała okazja do szerszego zapoznania się z trwającą ofertą publiczną oraz perspektywami rozwoju Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Witam. W jakim domu maklerskim beda dostępne akcje do kupienia przed debiutem??

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Zapisy od inwestorów detalicznych w ramach trwającej oferty publicznej Mo-BRUK-u przyjmują: Ipopema Securities, BM mBanku, BM PKO BP, BM Banku Pekao, DM BOŚ i BM Alior Banku. Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej Mo-BRUK-u została ustalona na poziomie 260 zł. Zapisy na akcje Mo-BRUK-u wśród inwestorów indywidualnych rozpoczęły się 19 listopada i potrwają do 23 listopada. W transzy inwestorów detalicznych dostępnych jest ok. 10-15 proc. oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 27 listopada. Inwestorzy indywidualni mają możliwość zapisania się na akcje po cenie maksymalnej. Jeżeli ostateczna cena zostanie ustalona na niższym poziomie, otrzymają zwrot różnicy. Prospekt emisyjny oraz szczegóły oferty dostępne są w tym miejscu: https://mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna/.

Obrazek użytkownika Anonim
makaron

Jak wygląda rentowność poszczególnych segmentów, i który z nich ma najlepsze perspektywy.

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Wszystkie segmenty naszej działalności mają zbliżoną rentowność, oczywiście następują wahania w poszczególnych okresach w zależności od realizowanych kontraktów. Rentowność EBITDA w ujęciu skonsolidowanym za okres I-III kw. 2020 r. wyniosła 56,9 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 17,2 p.p. Do zleceń podchodzimy selektywnie celem jak najlepszego wykorzystania sprzyjającego otoczenia rynkowego, koncentrując się na marżach. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto (maksymalna, możliwa wartość kontraktu) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5000 ton. Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od pozostałej działalności spółki. Oznacza to, że realizacja kontraktów na likwidację tzw. „bomb ekologicznych” z pewnością wpłynie pozytywnie na średnią marżę EBITDA Mo-BRUK-u w 2020 r. i latach następnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Co z zakładem w Wałbrzychu? Cofnięte zostało pozwolenie, a zatem zakład powinien przestać działać?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Cofnięcie zgody, wbrew nazwie, która literalnie sugeruje „ostateczność” nie jest ostateczne i dopuszcza możliwość odwołania się. Oczywiście skorzystaliśmy z tej opcji, ponieważ jesteśmy przekonani, że argumenty prawne są po naszej stronie. W tym przypadku sąd wstrzymał wykonanie decyzji, a zakład funkcjonuje w normalnym trybie.

 

Nie jest to pierwsza sprawa, gdzie Marszałek próbuje cofnąć spółce pozwolenia na funkcjonowanie zakładu. Kilka lat temu, w podobnej sprawie, sąd po siedmiu latach spraw sądowych unieważnił decyzję Marszałka, przyznając rację Mo-BRUK-owi.

Obrazek użytkownika Anonim
warren

Jakie było wykorzystanie mocy produkcyjnych w 1-3 kw. 2020? Jakie są perspektywy w tym zakresie na kolejne kwartały?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Na koniec 2019 r. - analiza pełnego roku daje lepszy obraz - wykorzystywaliśmy ok. 70 proc. mocy produkcyjnych w segmentach stabilizacji i zestalania oraz spalania odpadów, a w segmencie paliw alternatywnych ok. 30 proc. Planujemy zwiększać zarówno wykorzystanie mocy, jak i ich dostępność. Chcemy maksymalnie wykorzystać sprzyjające otoczenie rynkowe.

Obrazek użytkownika Anonim
warren

Na jakim etapie są negocjacje w sprawie przejęcia kolejnych zakładów? Kiedy może dojść do finalizacji?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Mo-Bruk będzie się rozwijał organicznie, ale nie wykluczamy przejęć. Zidentyfikowaliśmy kilka celów akwizycyjnych i myślę, że po zakończeniu oferty publicznej na GPW będziemy w tym obszarze aktywni – lata 2021-22 powinny być intensywne w tym zakresie. Szukamy możliwości przejęć, ale i do nas zgłaszają się właściciele firm odpadowych zainteresowani sprzedażą. Konsolidacji będzie sprzyjać sukcesja – właściciele firm w Polsce, w znacznej części, otwierali swoje biznesy po 1989 r., więc teraz wchodzą w wiek emerytalny, a nie wszyscy będą mieli następców i będą chcieli swój biznes sprzedać. Dla nas jest to pole do działania i szukania możliwości przejęć.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwek

Dzien dobry
Czy spółka ma prognozy jak może zwiększyć się procent przetwarzanych odpadów w 2021 i 2022 r w Polsce skoro ma to przełożenie na przychody spółki?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Nie publikujemy prognoz. Spodziewamy się jednak rosnącej liczby przetargów na zagospodarowanie odpadów, w tym wyżej marżowych - mowa o zagospodarowaniu odpadów nieprawidłowo zagospodarowanych - a nasze instalacje są w pełni gotowe, zarówno w zakresie wolnych mocy, jak i możliwości technologicznych na ich przetworzenie. Oczekujemy więc wzrostu wykorzystania mocy przerobowych w kolejnych latach, co powinno zaowocować dalszą poprawą wyników finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
warren

Czy analizowane do przejęcia podmioty wymagają inwestycji/restrukturyzacji, czy od razu po przejęciu będą pozytywnie kontrybuować do wyniku?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Naszym celem są przemyślane akwizycje, dobrze wpisujące się w naszą strategię rozwoju i wizję rynku. Dlatego gotowi jesteśmy nawet - potencjalnie - lepiej zapłacić za podmiot, który możliwie szybko pozytywnie wpłynie na wyniki skonsolidowane. W efekcie wykorzystania naszego know-how oraz systemowych rozwiązań, a także spodziewanych efektów synergii, w tym kosztowych, liczymy na pozytywny wpływ przejmowanego podmiotu/podmiotów na wyniki grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwek

Czy rząd planuje wdrożyć jakieś przepisy w następnych latach ktore mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki Mo-Bruk?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Dotychczasowa historia pokazuje, że dobrze radzimy sobie w różnym otoczeniu rynkowym, a to w ostatnich latach nam sprzyja. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wyzwań środowiskowych i przykłada coraz większą wagę do kwestii właściwego zagospodarowania odpadów, co sprzyja rozwoju działalności spółki. Istotne znaczenie dla rynku odpadów komunalnych ma Rozporządzenie Ministra Środowiska nakładające na składowiska tzw. opłatę marszałkowską, którą należy odprowadzać od każdej tony zdeponowanych na składowisku odpadów. Rozporządzenie dotyczące opłat w 2021 r. zostało już opublikowane. Kolejny rok z rzędu opłaty zostały podwyższone, co pozytywnie wpłynie na działalność spółki.

 

W naszej ocenie obowiązujące i planowane do wdrożenia regulacje prawne w Polsce nakładają na samorządy obowiązek ograniczenia składowania odpadów komunalnych, co oznacza, że w perspektywie najbliższych kilku lat powinien nastąpić istotny wzrost popytu na usługi recyklingowe. Pozytywnie oceniamy zmiany zachodzące na rynku odpadów komunalnych i dostrzegamy w nich szansę na umocnienie pozycji rynkowej. Zwiększenie regulacji rynkowych sprzyja legalnie działającym podmiotom, takim jak Mo-BRUK. Dysponujemy siecią nowoczesnych zakładów przetwórczych, charakteryzujących się dużym zapasem mocy, co pozwala nam efektywnie wykorzystywać dobrą koniunkturę.

Obrazek użytkownika Anonim
stone

Jak wyglądają plany ekspansji zagranicznej, czy w innych krajach możliwe do uzyskania marże są wyższe niż w PL?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Mo-BRUK ubiega się o zgodę ukraińskiego Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę. Wcześniej spółka otrzymała zgodę polskiego urzędu, tj. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Po spełnieniu wymogów formalnych planuje rozpocząć eksport paliwa alternatywnego za wschodnią granicę. W pierwszym kroku szacuje potencjał współpracy z partnerami ukraińskimi na 10 tys. ton surowca w skali roku. W kolejnych latach wolumen ten może wzrosnąć do 30 tys. ton w skali roku. W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Unii Europejskiej, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego wytyczamy szlaki, ponieważ bylibyśmy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność. Wśród potencjalnych partnerów eksportowych Mo-BRUK wymienia także Niemcy. Spółka poczyniła już kroki formalne celem realizacji transportów surowca za zachodnią granicę. Łączny potencjał eksportowy w zakresie paliwa alternatywnego oraz innych odpadów wykorzystywanych w formie paliw Mo-BRUK szacuje na 48 tys. ton w skali roku.

Obrazek użytkownika Anonim
bebeto

Jaki wpływ na działalność ma pandemia? Czy na runku pojawiają się cały czas nowe przetargi, czy na razie procedury są wstrzymane?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Prowadzimy działania edukacyjne wśród załogi, klientów oraz dostawców, mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. Zarząd w sposób ciągły monitoruje sytuację u klientów spółki i jest gotowy do reagowania na bieżąco na ewentualne zagrożenia. Mo-BRUK w pewien sposób korzysta na aktualnej sytuacji epidemicznej. Mowa m.in. o odpadach medycznych, powstałych w związku z pandemią, które na bieżąco zagospodarowujemy w ramach segmentu, jakim jest „spalanie odpadów przemysłowych i medycznych”.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy dywidendy będą regularne - czy zarząd ma rozpisaną politykę dywidendową

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Polityka dywidendowa Mo-BRUK-u zakłada przeznaczanie na dywidendę od 50 proc., do 100 proc. zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym pod warunkiem utrzymania poziomu długu netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x. Zarząd zamierza w dłuższej perspektywie rekomendować wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą polityką. Ostateczne decyzje w zakresie podziału zysku zapadać będą podczas walnych zgromadzeń.

 

Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie (wypłata dwukrotna, najpierw w marcu, potem w czerwcu) 48,3 mln zł, co daje 13,76 zł na walor. Spółka ma bardzo dobrą sytuację płynnościową i nie ma zadłużenia netto. Chcemy, aby Mo-BRUK na stałe znalazł się w gronie spółek dywidendowych z GPW.

Obrazek użytkownika Anonim
bebeto

Dlaczego został sprzedany zakład w Zabrzu? Czy spółka będzie miała z tego tytułu stratę? Czy jest planowana sprzedaż innych zakładów?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Ostatniego dnia III kwartału podpisaliśmy umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu za 12 mln zł netto. Wartość zakładu w księgach rachunkowych wynosiła około 9 mln zł, co oznacza, że w związku ze sprzedażą spółka zanotowała zysk. Recykling metali nie był w centrum modelu biznesowego Mo-BRUK-u, dlatego zakład w Zabrzu funkcjonował nieco w oderwaniu od pozostałej działalności spółki. Brak było widocznych efektów synergii, a działalność zakładu przynosiła niewielkie straty. Naturalnym krokiem było wykorzystanie okazji rynkowej i korzystna sprzedaż zakładu. Płatność nastąpi w ratach do 31 grudnia 2021 r. i została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości przewłaszczeniem mienia oraz poręczeniem. Nie wykluczamy kolejnej transakcji tego typu. Nasze działania ukierunkowane są na uzyskanie najbardziej komplementarnej struktury biznesu.

Obrazek użytkownika Anonim
Okoń

Z jakimi spółkami notowanymi można porównywać Mobruk?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Można wymienić graczy międzynarodowych, takich jak Befesa czy Cleanaway. Jest też kilka spółek nienotowanych o zbliżonym profilu działalności, takich jak: MEAB, BT Umwelt, TRADEBE.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Jak wygląda sytuacja w 4Q? Czy utrzymują się pozytywne tendencje z 3Q?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

4Q wygląda pozytywnie, wzrostowe trendy obserwowane w poprzednich kwartałach utrzymują się. Realizujemy kontrakty, o których wcześniej informowaliśmy. Od wielu lat 4Q był w grupie najlepszy pod względem wyników finansowych. Spodziewamy się, że tak też będzie w roku bieżącym.

Obrazek użytkownika Anonim
Okoń

Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju w najbliższych latach?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Możemy wskazać przede wszystkim na:
- dalsza ekspansja w kraju ukierunkowana na dywersyfikację geograficzną (północ Polski)
- plan eksportu paliwa alternatywnego do Niemiec i na Ukrainę
- wzrost potencjału B+R
- likwidacja odpadów nieprawidłowo zagospodarowanych zdeponowanych w nielegalnych magazynach
- zagospodarowanie zużytych podkładów kolejowych, wymienianych w ramach realizacji rządowego programu modernizacji linii kolejowych
- wykorzystanie paliw alternatywnych z odpadów w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej
- dalszy wzrost wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych

Obrazek użytkownika Anonim
KK

W prospekcie piszą Państwo o ryzyku nie wynajęcia Zakładu Odzysku Mułów Węglowych, jakiego rzędu to przychody kwartalnie/rocznie? W jakim punkcie są rozmowy?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Zakład Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu nie jest zdefiniowany jak aktywo typu „core business”. Umowa z dotychczasowym dzierżawcą skończyła się, stąd rozważamy dalszą dzierżawę lub sprzedaż zakładu. Zakład znajduje się na działce o powierzchni 30 ha, usytuowanej w atrakcyjnej części Wałbrzycha, niedaleko centrum.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

W 2 kwartale 2020 r. była dużo niższa dynamika wzrostu przychodów (+20% gdy w Q1 +42%, a w Q3 +58%). Co było przyczyną?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Średnioroczny wzrost przychodów w grupie to ok. 40 proc., na wyniki grupy należy patrzeć w ujęciu rocznym. Przychody w ujęciu LTM (za ostatnie 12 miesięcy) na koniec września kształtują się na poziomie 166,2 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestorek

Jaka jest struktura oferty? Ile akcji będzie dla detalu?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Szczegóły oferty publicznej dostępne są na stronie internetowej spółki:

 

https://mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna/

Obrazek użytkownika Anonim
Dżordż

Jak wyglądają kwestie środowiskowe i spełnienie wymogów formalnych w tym zakresie?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Multiconsult Polska, międzynarodowy audytor działający w wielu krajach, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, przeprowadził środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) działalności Mo-BRUK-u. Celem audytu była krytyczna, niezależna ocena aktualnych i przyszłych ryzyk środowiskowych i społecznych związanych z działalnością grupy z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego. Raport został przygotowany na zlecenie spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Jego powstanie jest potwierdzeniem znaczenia kwestii ekologicznych i społecznych dla grupy Mo-BRUK.

 

„Przeprowadzona ocena wskazuje, że potencjalny wpływ działalności spółki na środowisko i społeczeństwo jest stosunkowo niewielki. Zakłady Mo-BRUK-u funkcjonują w ramach polskich przepisów prawa” - napisano w raporcie.

 

W przeprowadzonym audycie środowiskowym podkreślono ponadto m.in., że:

 

• Mo-BRUK działa na podstawie obowiązujących pozwoleń, wydanych przez organy administracji samorządowej na czas nieokreślony.
• Wszystkie zakłady spółki odpowiednio kontrolują napływające na ich teren odpady.
• Odpady do przeróbki przechodzą procedurę kwalifikacyjną w celu skierowania ich na odpowiednią instalację, celem jak najefektywniejszego przetworzenia.
• Zakłady prowadzą bieżący monitoring odpadów, wypełniając odpowiednie dokumenty elektroniczne w systemie BDO (baza danych odpadowych).
• Spółka przestrzega wymagań dotyczących monitoringu emisji zgodnie z zasadami określonymi w dedykowanych pozwoleniach.
• Każdy zakład uiszcza stosowne opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z wymogami prawnymi.
• Przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy ustawy o odpadach, związane z ochroną przeciwpożarową.
• Wszystkie zakłady posiadają monitoring miejsc magazynowania odpadów.
• Ważnym aspektem kultury organizacyjnej w grupie jest wielopokoleniowy i rodzinny charakter pracy.
• Menedżerowie poszczególnych zakładów mają swobodę wyboru narzędzi, które pozwolą na dalsze budowanie pozytywnych relacji z pracownikami.

 

Pełna treść audytu środowiskowego znajduje się tutaj: https://mobruk.pl/o-nas/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Jak oceniacie wasz udział w rynku w Polsce?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Udział spółki w polskim rynku przetwarzania odpadów przemysłowych szacujemy na ok. 20 proc.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor od 2019

Dlaczego właściciel pozbywa się akcji bo nie rozumiem takiej decyzji skoro w spółce jest bardzo dobrze?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-BRUK-u do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji. Z perspektywy Ginger Capital, czyli mojej rodziny, jest to dywersyfikacja rodzinnego majątku. Planowana sprzedaż akcji należących do założycieli nastąpi po raz pierwszy, po 35-latach prowadzenia biznesu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy tegoroczny wzrost wyników jest efektem pandemii? Mam na myśli zwiększone potrzeby na utylizację odpadów ze strony służby zdrowia?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Korzystamy w pewien sposób z sytuacji epidemicznej zagospodarowując odpady w ramach segmentu spalania, natomiast wpływ pandemii na wyniki skonsolidowane chociaż jest pozytywny, to nie znaczący.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

W najbliższych latach w Polsce powstać mają kolejne instalacje do spalania odpadów komunalnych (Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Rzeszów II, Oświęcim, Zamość, Radom) o łącznej mocy ok. 1 mln ton. Oznacza to, że w niedługim czasie ilość odpadów ze spalarni w Polsce będzie podwojona.
Czy to oznacza, że ceny za przyjęcie odpadów do spalania mogą mocno spaść?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Wręcz przeciwnie, Mo-BRUK nie jest odbiorcą odpadów komunalnych, a spalarnie komunalne są naszymi klientami. Każda powstająca spalarnia wytwarza odpady poprocesowe w ilości ok. 32 proc. wsadu, które są zagospodarowywane w naszych instalacjach, w związku z tym rozwój spalarni powiększa nasz rynek w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. Dlatego nie spodziewamy się spadku cen.

 

W naszych spalarniach przetwarzamy odpady przemysłowe, a nie komunalne, dlatego powstające spalarnie odpadów komunalnych nie będą mieć wpływy na kształtowanie się cen w naszych spalarniach.

Obrazek użytkownika Anonim
makaron

W prospekcie jest informacja, że obecnie dopłacacie 120 PLN/t za odbiór RDF. Rozumiem że na RDF spółka ponosi stratę.

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Produkcja RDF (paliwo alternatywne) jest rentowna. Spółka przede wszystkim generuje przychody po stronie przyjmowanych odpadów do produkcji RDF. Pobierana opłata za przyjęcie odpadów istotnie przewyższa koszt produkcji RDF i opłatę za przekazanie paliwa do cementowni.

Obrazek użytkownika Anonim
mwrz

Kiedy spodziewacie się Państwo pierwszych dużych inwestycji odtworzeniowych?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

W ostatniej dekadzie zrealizowaliśmy program inwestycyjny o wartości ok. 200 mln zł. Regularnie serwisujemy nasz park maszynowy. Nie przewidujemy istotnych inwestycji odtworzeniowych w perspektywie najbliższych trzech lat.

Obrazek użytkownika Anonim
oko

Jaka procentowo część produkcji RDF trafia średniorocznie do cementowni.

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Do cementowni trafia 100 proc. naszej produkcji RDF. Warto jednak podkreślić, że rządowy program modernizacji elektrociepłowni wspiera wykorzystanie RDF w energetyce, co znacząco poszerzy grono naszych odbiorców w tym zakresie. Pierwsza elektrociepłownia w Polsce już odbiera RDF.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Jakie przetargi na bomby ekologiczne są teraz na horyzoncie?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

W przypadku "bomb ekologicznych" mowa o odpadach niezutylizowanych, często zawierających szkodliwe związki chemiczne, najczęściej bez właściciela, które są zagospodarowywane na bazie przetargów ogłaszanych przez samorządy, a ich likwidacja dofinansowana jest m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie takiej „bomby ekologicznej” zależna jest od ilości zgromadzonych odpadów i wynosi od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

 

Niedawno podpisaliśmy umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto na zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała. Zakończenie przedmiotowego projektu planowane jest jeszcze w tym roku. Mo-BRUK-u podpisał także w październiku umowę z miastem Gorlice o wartości do 48,9 mln zł netto (maksymalna, możliwa wartość kontraktu) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 5000 ton. Usunięcie odpadów z obecnego miejsca ich zalegania zgodnie z projektem umowy planowane jest do 15 listopada 2021 r., a ich zagospodarowanie do 30 lipca 2022 r. Dotychczas udział tego typu zleceń w wynikach spółki był niewielki, ale w kolejnych latach może to być dodatkowy element wzrostu.

 

Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach na zagospodarowanie "bomb ekologicznych". Zidentyfikowaliśmy ponad 100 miejsc, gdzie znajdują się nielegalnie zdeponowane odpady, których likwidacja zajmie ponad 10 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
M

Nie ma polskiej konkurencji?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

W Polsce jest wiele małych podmiotów działających w tej branży, a rynek jest rozdrobniony. Dostrzegamy więc znaczący potencjał do konsolidacji. Jesteśmy liderem rynku przetwarzania odpadów przemysłowych, i jedynym na tym rynku podmiotem, który świadczy tak szeroki wachlarz usług w tym zakresie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego wykorzystujecie tylko 30% mocy w segmencie paliw alternatywnych? Jaki jest Wasz cel na kolejne lata i jak to chcecie zrobić?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Spółka kładzie nacisk przede wszystkim na rentowność zleceń, podchodzi do nich selektywnie. Wzrost sprzedaży RDF może nastąpić w efekcie zmian w krajowej energetyce - elektrociepłownie, zgodnie z realizowaną polityką w tym zakresie, będą przyjmować RDF.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Dokładnie od kiedy zaczęliście płacić cementowniom za przyjęcie paliwa alternatywnego (od początku 2020, od 1,2,3
czy 4 kwartału)?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Począwszy od 1Q 2019 r. zaczęliśmy płacić cementowniom za przyjęcie paliwa alternatywnego.

Obrazek użytkownika Anonim
mwrz

Czy Pana zdaniem marża EBITDA w segmencie produkcji paliw alternatywnych jest do utrzymania na poziomie powyżej 50%?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Nie raportujemy rentowności "po segmentach".

Obrazek użytkownika Anonim
pomocny

Jak wygląda kwestia zakupu działki w północnej części kraju pod nowy zakład?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Prowadzimy negocjacje z władzami lokalnymi z północnej Polski. Mamy zabezpieczoną działkę, która jest obecnie w fazie przekształcenia zagospodarowania przestrzennego. Liczymy na szybką finalizację procesu. Zmiana MPZP prowadzona jest na wniosek spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Co ze sprzedawaniem pary do Rafinerii w Jedliczu? Umowa skończyła się w lipcu.

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Aktualnie trwają negocjacje z naszym kooperantem w tym zakresie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

1 Co będzie ze spółka jak nie odnowi pozwoleń
2 Jak wywiąże się z kontraktów ,

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Posiadane pozwolenia zintegrowane wydane zostały na czas nieokreślony. Spółka w każdym przypadku złożyła stosowne wnioski o dostosowanie pozwoleń zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Nie widzimy zagrożenia w tym obszarze.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jesteście jakoś związani z BRUK SA czy tylko przypadkowa zbieżność nazwy?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Nie mamy żadnego związku z BRUK SA. Nie znamy tego podmiotu.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Czy najemca Zakładu Odzysku Mułów spłacił wszystkie należności? Jeśli nie to ile zostało i czy będzie rezerwa na to utworzona?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Najemca nie spłacił części swoich zobowiązań w kwocie 480 tys. zł. Obecnie trwa egzekucja komornicza. Utworzyliśmy rezerwę na całość należności w 2019 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Mirek

Skąd będą pochodzić środki na planowane akwizycje?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Mo-BRUK zakłada, że ewentualne akwizycje będą finansowane z bieżących przepływów pieniężnych i/lub z wykorzystaniem długu bankowego. Dzięki korzystnej sytuacji płynnościowej oraz braku zadłużenia netto Mo-BRUK bezpiecznie może planować przedsięwzięcia kapitałowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Czy wynik na sprzedaży Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu 3174 tys. zł został zaksięgowany w 3 kwartale w pozostałych przychodach operacyjnych?

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Tak.

Obrazek użytkownika Józef Mokrzycki
Józef Mokrzycki

Szanowni Państwo, Szanowni Inwestorzy,

 

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie czatem i naszą działalnością. Mamy nadzieję, że możliwie szeroko odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące trwającej oferty publicznej, jak i perspektyw rozwoju. Szczegółowe informacje o ofercie publicznej znajdują się tutaj: https://mobruk.pl/gielda/oferta-publiczna/.

 

Do zobaczenia w gronie akcjonariuszy.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.