„Już w bieżącym roku finansowym spodziewamy się pierwszych efektów nowej strategii” - Zarząd Synekitk na czacie inwestorskim | StrefaInwestorow.pl

„Już w bieżącym roku finansowym spodziewamy się pierwszych efektów nowej strategii” - Zarząd Synekitk na czacie inwestorskim

W czwartek, 16 lutego 2017 r. o godz. 11:30 spotkaliśmy się z Zarządem Spółki Synektik - Cezarym Kozaneckim i Dariuszem Koreckim - aby zorganizować czat inwestorski. W spotkaniu wzięło udział ponad 430 inwestorów. W trakcie godzinnego spotkania przedstawiciele spółki odpowiedzieli na ponad 20 pytań. Zapraszamy do lektury zapisu całego czatu inwestorskiego. Dowiecie się m.in. o aktualnej sytuacji spółki i jej planach, związanych z ogłoszoną niedawno strategią na lata 2017 - 2021.

Grupa Synektik #SNT jest wiodącym dostawcą urządzeń oraz zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych stosowanych w diagnostyce i terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii. 31 stycznia 2017 r. spółka opublikowała nową strategię na lata 2017 - 2021. Jej realizacja ma doprowadzić do istotnego wzrostu skali biznesu spółki. Ambicją Synektik jest nawet czterokrotny wzrost marży EBITDA wobec średniej z lat 2014-2016 na poziomie 8 proc. Synektik oczekuje, że wdrożenie nowej Strategii pozwoli na osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów w latach 2017-2021 na poziomie 30-40 proc.

Czat z Zarządem Synektik w siedzibie spółki
Czat z Zarządem Synektik w siedzibie spółki

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat z Zarządem Synektik, w trakcie którego nasi goście chętnie odpowiedzaą na wszystkie pytania na temat spółki, wyników i planów rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 16 lutego 2017 r., o godz. 11:30. Zapraszamy do zadawania pytań już teraz (możliwość zadawania pytań została już uruchomiona).

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Dzień dobry wszystkim. Milo mi Państwa powitać na naszym czacie. Mam nadzieje odpowiedzieć w ciągu najbliższej godziny na wszystkie Państwa pytania. Zaczynajmy! :-)

Obrazek użytkownika Anonim
Karolina

Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów nowej strategii?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Przewidujemy, że już w bieżącym roku finansowym spodziewamy się pierwszych efektów nowej strategii w zakresie zwiększenia udziału sprzedaży radiofarmaceutyków, innych produktów własnych. Dodatkowo przewidujemy zwiększoną sprzedaż produktów stosowanych w terapii. W konsekwencji zwiększeniu będzie ulegać dochodowość sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr Gregorczuk

Nowa strategia zakłada 4-krotny wzrost marży EBITDA. W moim przekonaniu to bardzo ambitny cel. Jak zamierzacie Państwo osiągnąć aż tak dobry wynik i kiedy możemy spodziewać się pierwszych widocznych kroków w kierunku realizacji tego celu?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Na wzrost zyskowności marży EBITDA będą wpływały: sprzedaż urządzeń stosowanych w terapii, dywersyfikacja i poszerzenie oferty urządzeń diagnostycznych, zwiększona sprzedaż radioznaczników specjalnych oraz oczekiwany efekt związany z komercjalizacją produktów własnych. Już w zeszłym roku odnotowaliśmy wzrost EBITDA i planujemy, że powyższy trend będzie utrzymany w tym roku i kolejnych latach

Obrazek użytkownika Anonim
MPIPET

Jaki wpływ na wyniki będzie miało rozwiązanie umowy z simensem? z czego wynikała decyzja? Czy podpisane są już umowy z innymi dostawcami sprzętu? Czy umowa z simensem miała klauzulę o zakazie konkurencji (nie mogliście sprzedawać innych produktów)?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Zastąpimy urządzenia Siemensa urządzeniami innych producentów. Jednocześnie zwracamy uwagę, że rozwiązanie strategicznej umowy nie wyklucza dalszej współpracy z tym dostawcą. Treść dotychczasowej umowy ograniczała nas w zakresie sprzedaży urządzeń innych producentów, co nie pozwalałoby nam na realizację przedstawionej niedawno strategii. Oczekujemy, że nasze decyzje będą miały pozytywny wpływ na wyniki spółki

Obrazek użytkownika Anonim
Piotrek

czy na urządzeniach do terapii generujecie takie same marże jak na diagnostycznych?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Oferowane przez nas urządzenia do terapii to bardzo zaawansowane technologiczne produkty dlatego też zamierzamy na nich osiągnąć wyższe marże.

Obrazek użytkownika Anonim
marek

Kiedy mogą pojawić się pierwsze przychody ze sprzedaży platformy evolution? Planujecie kasować jednorazową opłatę, czy jakąś formę abonamentu?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Od 2018 r. Przewidujemy oba modele uzyskiwania przychodów

Obrazek użytkownika Anonim
Analityk

Spółka w ostatnich latach wydawała dużo na inwestycje. Jak to będzie wyglądało w nowej strategii i jak mocno będzie obciążać CF - zwłaszcza bez dotacji?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Istotne inwestycje związane ze środkami trwałymi mamy za sobą. Główne potrzeby gotówkowe Spółki związane z realizacją nowej strategii to badania nad nowymi produktami, które w głównym stopniu finansujemy poprzez dotację i środki własne

Obrazek użytkownika Anonim
Wiesław

Czytałem założenia nowej strategii i wygląda to obiecująco i nasuwa mi się pytanie o ekspansję zagraniczną: do jakich krajów i z jakimi produktami chcecie wejść?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

W zakresie produktów radiofarmaceutycznych, ekspansja zagraniczna to kraje ościenne. Platforma Evolution to zasięg europejski. Komercjalizacja kardioznacznika to zasięg światowy, w pierwszej kolejności USA

Obrazek użytkownika Anonim
MPIPET

Czy evolution ma być nastawiona na Polski rynek, czy ma to być produkt międzynarodowy? Czy platforma ma powstać organicznie, czy ma zostać stworzona w konsorcjum?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Na rynek europejski. Będzie to produkt stworzony przez Synektik przy współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy nowa strategia zakłada emisję akcji lub obligacji w najbliższych miesiącach, czy latach?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Nie przewidujemy emisji akcji. Pozyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb i realizowanych projektów

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

IV kwartał i cały 2016 r. to spadek przychodów i znacząca poprawa zysków. Prośba o komentarz i informacje czego możemy spodziewać się w 2017 r.

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

W 2017 roku spodziewamy się podtrzymania pozytywnych tendencji w zakresie sprzedaży radiofarmaceutyków na rynku krajowym (zwiększenie udziału radioznaczników specjalnych) oraz zwiększonej sprzedaży eksportowej. W zakresie sprzedaży sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego spodziewamy się istotnego ożywienia, na który wpłynie zwiększona dostępność środków unijnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Pablo88

Jakie są perspektywy w zakresie modernizacji szpitali i przychodni w najblizszych latach? Jak dużą część przychodów i zysków wypracowywanych przez spółkę stanowią kontrakty z Państwem na dostarczanie sprzętu?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 na finansowanie obszaru ochrony zdrowia przewidziane jest 12 mld zł. Dla porównania w poprzedniej perspektywie było to 4,5 mld zł. Jesteśmy więc przekonani, że perspektywy – kiedy ruszą już przetargi – są dla nas bardzo atrakcyjne. W 2016 segment dystrybucji wygenerował ok. 60% przychodów i nieco ponad 30% zysku EBITDA.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ostatnie wyniki zostały bardzo obciążone znacznym spadkiem w segmencie sprzedaży sprzętu diagnostycznego. Dlaczego w tej części biznes tak spowolnił? Czy to oznaka, że zamierzacie Państwo wycofywać się z tego segmentu biznesu na rzecz części radiofarmaceutycznej? Jak to rozumieć?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Spadek w segmencie sprzedaży sprzętu diagnostycznego w 2016 r. był spowodowany spowolnieniem wydatkowania środków unijnych, finansujących inwestycje w służbie zdrowia. Zakładamy, że jest to sytuacja przejściowa i przewidujemy, że w drugiej połowie tego roku nastąpi przyspieszenie ich wydatkowania. Zdecydowanie nie zamierzamy wycofać się z tej części działalności, a wręcz uzupełniamy je o nowe produkty wykorzystywane w diagnostyce i terapii.

Obrazek użytkownika Anonim
MarekGdynia

Jakie sa prognozy na 2017 rok? Bedzie dalsza poprawa wynikow spolki?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Nie publikujemy prognoz finansowych. Zgodnie z zapowiedziami i założeniami Strategii Rozwoju zakładamy systematyczną poprawę wyników finansowych

Obrazek użytkownika Anonim
Gekon

Kiedy do sprzedaży wejdą nowe znaczniki? Jaki będzie w 2017 ich udział w sprzedaży radioznczników specjalnych?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

W 2016 r. radioznaczniki specjalne to ponad 25% w strukturze sprzedaży tego segmentu. Docelowo spodziewamy się 50% udziału, czemu będzie sprzyjać wzrost liczby badań oraz większe wykorzystanie znaczników specjalnych. W tym roku osobno wyceniane są procedury z udziałem radioznaczników specjalnych. Aktualnie posiadamy cztery zarejestrowane produkty, kolejne będą wprowadzane od 2018 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gekon

Jaka może być dynamika eksportu w 2017?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Zakładamy dwucyfrową dynamikę wzrostu

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widzicie już wpływ nowych wycen NFZ w 2017 roku na sprzedaż?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Tak, widzimy wpływ nowych wycen NFZ na sprzedaż radiofarmaceutyków

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Jak ewentualna likwidacja NFZ może wpłynąć na wyniki i płynność spółki? Czy widzicie jakieś potencjalne zagrożenia?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Spółka ocenia pozytywnie perspektywy rozwoju rynku ochrony zdrowia. Z roku na rok wielkość środków przeznaczanych na ten cel rośnie pomimo zmian związanych z regulacjami prawnymi i rodzajem płatnika

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysiek

Czy Synektik często korzysta z dotacji? Czy wyniki finansowe są uzależnione od otrzymywanych dotacji?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Tak, często korzystamy z dotacji. Wielkość pozyskanych z tego tytułu środków, wyniosła w latach 2013-2016 blisko 30 mln złotych. Wyniki finansowe nie są uzależnione od otrzymanych dotacji (ujęcie bilansowe)

Obrazek użytkownika Anonim
Karolina

Czy spółka będzie raportowała dane również w ujęciu kardio-onko-neuro?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Tak, dane sprzedażowe będą zaprezentowane w podziale na specjalizacje medyczne

Obrazek użytkownika Anonim
Marios

Co z dywidendami czy w perspektywie nowej strategii możliwe jest że zacznie się dzielić zyskiem?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłaty dywidendy w miarę możliwości finansowych (po zakończeniu wydłużonego roku finansowego kończącego się 30 września 2018r.).

Obrazek użytkownika Anonim
MarekB

Jak dużo środków w perspektywie 5 lat przeznaczycie na inwestycje?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Główne wydatki inwestycyjne to prowadzone badania nad nowymi radiofarmaceutykami w tym kardioznacznikiem oraz rozwój własnych produktów, w tym Platformy Evolution. W pierwszym przypadku źródłem finansowania będą głównie dotacje z których mamy jeszcze do wykorzystania ponad 15 mln PLN. Rozwój produktów informatycznych finansujemy głównie ze środków własnych. Przewidujemy, że nakłady inwestycyjne na te rozwiązania nie przekroczą wartości 7mln PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Pablo88

Na jakim etapie jest aktualnie komercjalizacja kardioznacznika? Czy były już prowadzone jakieś wstępne rozmowy z partneringowe?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Jesteśmy obecnie w II fazie badań klinicznych. Po drugiej fazie badań klinicznych planowane jest rozpoczęcie procesu komercjalizacji kardioznacznika

Obrazek użytkownika Anonim
Piotrek

Ile kasy potrzebujecie żeby dokończyć badania kliniczne? będziecie robili emisję akcji? Jeśli tak, to kiedy?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Na II fazę badań klinicznych Spółka ma w całości zabezpieczone środki m.in z dotacji

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Czy II faza badań klinicznych już się w pełni rozpoczęła?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Badania II fazy są prowadzone w Polsce na założonej grupie chorych pacjentów.

Obrazek użytkownika Anonim
francuz

Jak wygląda II faza badań klinicznych?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Badanie przeprowadzane jest w polskich ośrodkach medycznych na łącznej grupie kilkudziesięciu pacjentów. Jego celem jest określenie między innymi zakres doboru dawki i potwierdzenie bezpieczeństwa działania kardioznacznika do obrazowania PET w celu oceny perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z rozpoznaniem lub z podejrzeniem choroby wieńcowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Dzień dobry, w jaki sposób planujecie informować rynek o postępach badań klinicznych kardioznacznika?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Planujemy informować o kolejnych krokach milowych w ramach II fazy.

Obrazek użytkownika Anonim
MPIPET

Czy kardioznacznik lentheus i SNT są oparte na tym samym izotopie, czy technika produkcji jest taka sama? Jak te dwa produkty mają się do siebie?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Produkty obu firm przeznaczone są do badań perfuzji mięśnia sercowego. Oba produkty są znakowane izotopami pochodzenia cyklotronowego. Produkt Lentheus nie jest w sprzedaży, jest także w trakcie badań klinicznych.

Obrazek użytkownika Anonim
mała traderka

Jakie parametry wzrostu zakładacie w przypadku, w którym kardioznacznik nie przechodzi drugiej fazy badań?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Jesteśmy oczywiście przygotowani również na taki scenariusz i dysponujemy wewnętrznymi projekcjami w przypadku jego realizacji. Silnym scenariuszem bazowym jest jednak udana komercjalizacja naszego produktu.

Obrazek użytkownika Anonim
S.D.

Chciałbym się zapytać, kto jest waszą konkurencją. Czy takie spółki giełdowe jak Asseco czy Comarch mają ofertę skierowaną także do waszych klientów?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Żadna z wymienionych firm nie ma produktów wprost konkurencyjnych do naszych rozwiązań informatycznych w zakresie obrazowania. W niektórych projektach współpracujemy z takimi firmami jak: Asseco i Comarch

Obrazek użytkownika Anonim
Marios

Czy spółka emitowała jakieś obligacje, jeżeli tak to jaki są najbliższe terminy wykupu

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Nie emitowaliśmy obligacji

Obrazek użytkownika Anonim
Marcin

Witam. Jakiś czas temu Pan wiceprezes sprzedał wszystkie swoje akcje. Czy zamierza z powrotem zainwestować? Czy nie wierzy w spółkę ? Jeśli można wiedzieć jaki był tego powód?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Faktycznie sprzedałem część akcji otrzymanych w ramach realizacji planu motywacyjnego. Decyzja ta byłą dyktowana wyłącznie prywatnymi potrzebami finansowymi i nie była związana z moją oceną potencjału spółki

Obrazek użytkownika Anonim
Wiesław

Czy w państwa ocenie z perspektywy czasu przejście z NC na GPW to był dobry krok?

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Oczywiście. Synektik jest bardzo dojrzałą organizacją i nasze miejsce jest na dojrzałym rynku :-)

Obrazek użytkownika Zarząd Synektik
Zarząd Synektik

Dziękujemy za wszystkie pytania. Na pytania, które nie zdążyliśmy odpowiedzieć chętnie udzielimy informacji na mail: relacjeinwestorskie[at]synektik.com[dot]pl

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.