"Zarząd KGHM dokłada wszelkich starań, aby maksymalizować wartość dla akcjonariuszy" - relacja z czatu z KGHM Polska Miedź | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
21 lis 2018, 14:10

"Zarząd KGHM dokłada wszelkich starań, aby maksymalizować wartość dla akcjonariuszy" - relacja z czatu z KGHM Polska Miedź

W środę, 21 listopada 2018 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A. W czasie dyskusji przedstawicielka spółki odpowiadała na pytania dotyczące aktualnej sytuacji finansowej spółki, prowadzonej polityki dywidendowej, planów inwestycyjnych, sytuacji na rynku miedzi i dalszej strategii działania Grupy. W spotkaniu, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło udział ponad 350 inwestorów. Przedstawicielka spółki odpowiedziała na 25 pytań. Zapraszamy do lektury całego zapisu czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A., podczas którego rozmawiać będziemy o aktualnej sytuacji finansowej i dalszej strategii działania spółki.

 

Spotkanie odbędzie się w środę, 21 listopada 2018 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dzień dobry, witamy na czacie z prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do śledzenia dyskusji i zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
jago

Jaką średnią cenę miedzi szacuje zarząd w 2019 w swojej prognozie wyników na przyszły rok?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spółki górnicze rzadko wypowiadają się odnośnie swoich oczekiwań cenowych, a jeśli to robią to na pewnym poziomie ogólności niekoniecznie dzieląc się dokładną (punktową) prognozą.
Spółka założyła na 2018 r. to średnią cenę 6800 USD/t. W pierwszym półroczu średnia cena Cu ukształtowała się na poziomie 6916 USD/t, obecnie znajduje się poniżej 6000 USD/t. Bieżące notowania są wynikiem rozczarowania inwestorów danymi makroekonomicznymi z największych gospodarek świata oraz zawirowań w handlu międzynarodowym (cła, sankcje, embarga).

Obrazek użytkownika iqabo
iqabo

1. Jakie skutki finansowe będzie miało planowane przez UE wprowadzenie ograniczenia emisji CO2 względem parku maszyn górniczych (wymiana maszyn spalinowych na te z napędem elektrycznym i koszt ich utrzymania).
2. Na jakim etapie są sprawy związane z koncesją na Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce. Czy spółka prowadzi rozmowy w zakresie wykupu licencji od Miedzi Copper (Lumina Capital).

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Ad.1. Formalnie system handlu emisjami EU ETS nie obejmuje działalności górniczej czy transportowej, czyli wprost nie płacimy za emisję CO2, jak w instalacjach objętych systemem. Niemniej, trwają prace i wysiłki, jak redukować emisję działalność non-ETS, w tym poprzez promowanie elektromobilności. Mogą to być podatki, normy, itp. Należy również pamiętać o kosztach zmiany urządzeń i kosztach eksploatacji nowych z napędem elektrycznym (te przy niskiej cenie energii nie muszą być wyższe).
Ad.2. W związku z wyrokiem NSA, który oddalił skargi kasacyjne w sprawie decyzji koncesyjnych „Bytomia Odrzańskiego” oraz „Kulowa-Luboszyc”, decyzja co do przyznania koncesji na przedmiotowe obszary wymaga ponownego rozpatrzenia spraw przez organ koncesyjny.

Obrazek użytkownika Anonim
Mateusz

Co jako zarząd spółki myślą Państwo o wycenie spółki na GPW? Dziękuje i pozdrawiam :)

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Notowania KGHM znajdują się aktualnie na poziomie zbliżonym do średniej (12M) wyceny jej akcji, wyznaczonej przez szacunki zaprezentowane przez kilkunastu analityków pokrywających Spółkę, przy czym te oscylują w przedziale od 53 do 110 zł za akcję. Zarząd KGHM, realizując zadania wyznaczone przez Strategię Spółki i Grupy KGHM, dokłada wszelkich starań, aby maksymalizować wartość dla akcjonariuszy i wierzy w jej długookresowy wzrost.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jest szansa na udział KGHM w produkcji prętów paliwowych do EJ? Jakie są szanse wznowienia projektu elektrowni atomowej dla potrzeb KGHM?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Nasza rola w tym przedsięwzięciu została wypełniona. Przeprowadziliśmy analizy efektywności kosztowej. Na moment wykonywania testów uznaliśmy, że technologia nie jest wystarczająco efektywna.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof

Co dywidendą w tym roku nie było w zeszłym roku była kiepska

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jeśli chodzi o deklarację podziału tegorocznego zysku, to musimy jeszcze poczekać. Decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2018 podejmuje ZWZ (zwyczajowo odbywa się w czerwcu). Zarząd Spółki wyjdzie z odpowiednią propozycją przed Walnym Zgromadzeniem, do którego decyzji będzie należała akceptacja, bądź nie, rekomendacji Zarządu. Nie zmieniamy długookresowej polityki dywidendowej. Chcemy dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami, jednocześnie myśląc o potrzebach kapitałowych.

Obrazek użytkownika Anonim
A.

Jak wygląda sytuacja w Sierra Gorda od strony finansowej, ale też od strony związków zawodowych?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W skali roku Sierra Gorda S.C.M. poprawiła wyniki finansowe, osiągając na koniec trzeciego kwartału dodatni wynik z działalności operacyjnej i zmniejszając stratę netto o 24 mln USD do poziomu -194 mln USD w okresie trzech kwartałów 2018 r. Strata netto jest przede wszystkim skutkiem naliczonych odsetek od pożyczki udzielonej przez partnerów spółki na budowę kopalni.
KGHM priorytetowo traktuje kwestię relacji z interesariuszami, w tym ze związkami zawodowymi we wszystkich oddziałach i podmiotach Grupy KGHM. W dyskusji ze stroną związkową każdorazowo dbamy o satysfakcję zaangażowanych stron. W Sierra Gorda prowadzone są aktualnie negocjacje płacowe. Ze względu na dobro rozmów ze związkami zawodowymi, wstrzymujemy się od ich komentowania do czasu zakończenia tych negocjacji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy zostały już opracowane możliwe zmiany w strategii spółki a jeśli nie to kiedy można spodziewać ich ogłoszenia?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Trwają prace nad przeglądem obecnych założeń strategii oraz określeniem dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej, wynikiem czego będzie aktualizacja kierunków strategicznych. Analiza zakłada przegląd aktualnych strategii wykonawczych i wspierających, analizę kluczowych wskaźników biznesowej działalności Grupy Kapitałowej oraz przegląd kluczowych prowadzonych i planowanych projektów. Chcielibyśmy, żeby informacja dotycząca dalszych kierunków rozwoju Grupy KGHM oraz określenie kluczowych celów i inicjatyw pozwalających na ich realizację, pojawiła się do końca grudnia br.

Obrazek użytkownika Anonim
Dede

Jaki wpływ na wyniki w 2019 r. będzie miał ostatnio zawarty kontrakt z Chinami?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Umowa na sprzedaż produkowanych przez Spółkę katod miedzianych zawarta z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd obowiązywać będzie w latach 2019-2023, tym samym zabezpieczając przychody Spółki na przyszłe lata. Jest jedną z największych umów na sprzedaż miedzi podpisanych przez KGHM Polska Miedź S.A. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest, w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, w przedziale od ok. 6 do ok. 14 mld PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy na przyszły rok są planowane przestoje ze względu na remonty takie jak miały miejsce dla pieca Głogów

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W przyszłym roku planowany jest 2-miesieczny przestój HM Legnica, który jest uwzględniony w planie produkcyjnym analogicznie do postoju remontowego w roku obecnym w Hucie Miedzi Głogów.

Obrazek użytkownika Anonim
K.A.

Dzień dobry, na wstępie dziękuję, że jest możliwość zadawania Państwu pytań. Chciałem poprosić o informację, jak można szacować potencjalne wpływy z obniżki podatku miedziowego dla spółki. Jeśli ma spaść o 15%, to jakie to może mieć przełożenie na cały wynik?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

16 października 2018 roku premier Mateusz Morawiecki oraz minister finansów Teresa Czerwińska ogłosili nowy model obliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, pozwalający KGHM na odliczenia darowizn dla samorządów Zagłębia Miedziowego, które mogą wynieść w kolejnych latach setki milionów złotych. Do lokalnych społeczności ma trafić aż do 5 proc. z kwoty podatków. To jest informacja, którą na ten moment możemy przekazać.

Obrazek użytkownika Anonim
ElectroFan

Dzień dobry, miedź jest bardzo ważnym elementem baterii w samochodach elektrycznych. Czy prowadzicie już Państwo jakieś wstępne działania w zakresie mocniejszego zaistnienia na tym rynku? To byłaby szansa na realną innowację w KGHM.

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dla KGHM energetyka to ważny obszar. Miedź jest potrzebna w budowie linii przesyłowych, zbiorników magazynowania energii czy właśnie w elektromobilności, która rynkom miedzi bardzo służy. Jesteśmy największym konsumentem energii w Polsce, ale aż 20 proc. produkujemy sami. To rekord
w polskim przemyśle. Z Tauronem chcemy budować stacje szybkiego ładowania w takim samym standardzie jak oni, tylko u siebie. Poza tym przyglądamy się, gdzie moglibyśmy wykorzystać e-transport. Na dole w kopalni jeszcze nie. Tam badamy auta bateryjne, ale przymierzymy się do elektrycznych samochodów i autobusów w transporcie naziemnym.

Obrazek użytkownika Anonim
K.A.

Jak wygląda sytuacja na rynku miedzi, chodzi mi głównie o zapasy. Czy to prawda, że jest ich coraz mniej i popyt na produkt może zacząć rosnąć?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Od marca br. zapasy miedzi w oficjalnych magazynach giełdowych spadły o ponad połowę. Zaostrzenie sytuacji w handlu międzynarodowym oraz umocnienie amerykańskiego dolara od początku roku przyczyniły się do spadku cen surowców w III kwartale bieżącego roku. Sytuacja fundamentalna, w ostatnich miesiącach, pozostaje jednak stabilna. Popyt na miedź nadal rośnie (w Chinach ostrożne szacunki jego tempa wzrostu to ponad 4% rdr), co widoczne jest nie tylko w systematycznie zmniejszającym się poziomie oficjalnych zapasów, ale również wzroście premii fizycznych w Państwie Środka.

Obrazek użytkownika Anonim
Jagoda

czy przewidywane są podwyżki dla pracowników w przyszłym roku z powodu presji płacowej i jeśli tak to o ile

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wynagrodzenia w KGHM Polska Miedź S.A. są elementem uzgodnionym ze stroną społeczną, czyli związkami zawodowymi. Poziom wynagrodzeń w Spółce jest również bezpośrednio związany z danymi GUS. W związku z tym, wzrost wynagrodzeń w KGHM Polska Miedź S.A. może być na podobnym poziomie do roku bieżącego, zależnie od tego, jakie dane opublikuje GUS.

Obrazek użytkownika Anonim
WojciechM

Co z inwestycją w Sierra Gorda? Jaki jest jej status?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Obecnie skupiamy się przede wszystkim na kluczowych wyzwaniach związanych z projektem, koncentrując się na wdrożeniu działań związanych z usprawnieniem realizacji prac utrzymaniowo-konserwacyjnych w zakładzie przeróbczym. Podejmowany jest szereg inicjatyw w ramach programu Debottlenecking, mających skutkować zwiększeniem średniorocznych dziennych mocy przerobowych (do poziomu 130 tys. ton, a docelowo 140 tys. ton) i usprawnieniem procesu flotacji, m.in. w zakresie trzeciego zagęszczacza, dodatkowych młynów wieżowych, czwartego filtra koncentratu miedzi i mieszadła rozcierającego.

Obrazek użytkownika Anonim
Amator

Dzień dobry
Czy Sierra Gorda wymaga jeszcze dodatkowego zasilenia finansowego?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zakłada się osiągnięcie niezależności finansowej przez Sierra Gorda od 2021 roku. Oznacza to brak finansowania Spółki ze środków właścicielskich po 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Ile podatku od kopalin zapłacił już KGHM w tym roku? W pierwszej połowie było to jak dobrze pamiętam 900 mln zł, o ile ta kwota wzrosła i ile może wynieść do końca roku?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Podatek od wydobycia niektórych kopalin za 9 miesięcy 2018 r., zapłacony przez KGHM, wyniósł 1 303 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Jak wyglądają obecnie zasoby kopalń w Polsce i przewidywany czas życia?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zgodnie z Raportem Zasobowym KGHM Polska Miedź zasoby w Polsce wystarczają na kolejne 30-40 lat produkcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz dywidendowy

Z czego wynikał wzrost przychodów w segmencie międzynarodowym, czy to będzie jakaś trwalsza tendencja? Sierra Gorda tak pozytywnie zaskoczyła?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Przychody segmentu KGHM INTERNATIONAL, w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wyniosły 573 mln USD, a tym samym uległy zwiększeniu o 102 mln USD (+22%). Główną przyczyną wzrostu przychodów ze sprzedaży miedzi oraz zwiększenia przychodów spółek działających pod marką DMC Mining Services. Wzrost przychodów DMC, związany głównie z realizowanym w Wielkiej Brytanii kontraktem, wyniósł 83 mln USD.

Obrazek użytkownika Anonim
KK

Przychody urosły 12% a jednocześnie EBITDA spadła o 13%. Z czego to wynika i dlaczego przy wzroście przychodów, nie udało się wygenerować dodatkowego zysku?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zmniejszenie EBITDA Grupy o 487 mln PLN dotyczyło KGHM Polska Miedź S.A. (-611 mln zł). Koszty podstawowej działalności operacyjnej Jednostki Dominującej w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 9 549 mln zł i kształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku o 563 mln zł, głównie z uwagi na wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin (+167 mln zł) oraz niższy przyrost zapasów, co wpływa na wzrost zmiany stanu zapasów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy trwający przegląd aktywów zagranicznych oznacza, że rozważacie Państwo sprzedaż jakichś zagranicznych kopalń? Czy ja dobrze interpretuję tę informację?

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

KGHM skupia się na kluczowych wyzwaniach związanych z aktywami zagranicznymi. W przypadku kopalni Sierra Gorda jest to osiągnięcie docelowych zdolności przerobowych oraz stabilnej charakterystyki pracy zakładu Sierra Gorda i budowa długoterminowej relacji z Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation. W przypadku aktywów KGHM International w Ameryce Północnej (Robinson, Carlota, Sudbury, projekty rozwojowe) i Południowej (Franke) jest to renegocjacja warunków kluczowych umów, wydłużenie okresu życia aktywów, wypracowanie optymalnych scenariuszy długoterminowego rozwoju portfela aktywów zagranicznych.

Obrazek użytkownika Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania, cieszę się, że było ich tak dużo. Już dzisiaj chciałabym zaprosić na kolejny czat - po wynikach za cały 2018 rok. Zapraszam również do śledzenia informacji ze Spółki i kontaktu z nami - https://kghm.com/pl/inwestorzy

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.