"Nasza strategia polega na alokowaniu wolumenów na rynkach charakteryzujących się najwyższą marżowością" | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
23 lis 2018, 10:31

"Nasza strategia polega na alokowaniu wolumenów na rynkach charakteryzujących się najwyższą marżowością"

W czwartek, 22 listopada 2018 r. zorganizowaliśmy czat inwestorski z Dyrektorem Pionu Finansowo-Księgowego w Grupie CIECH, Mirosławem Wojtaszko. W czasie dyskusji przedstawiciel spółki odpowiadał na pytania dotyczące wyników finansowych spółki, sytuacji na rynku surowców, nowych planów inwestycyjnych i dalszej strategii działania Grupy. W spotkaniu wzięło udział blisko 400 inwestorów. Przedstawiciel spółki odpowiedział na 30 pytań. Zapraszamy do lektury całego zapisu czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Grupą CIECH z Szefem Pionu Finansowo-Księgowego, Mirosławem Wojtaszko, na którym rozmawiać będziemy o aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz o planach dalszego rozwoju.

 

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 22 listopada 2018 r. o godz. 14:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak idzie łączenie z Proplanem, kiedy zobaczymy efekty tej transakcji w raportach finansowych w postaci konkretnych synergii?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Integracja z Proplanem idzie zgodnie z planem. Najważniejsze dla nas były pierwsze 3 miesiące w których ustaliliśmy plan kontaktu z wybranymi klientami oraz zabezpieczyliśmy umowy z dostawcami. Proplan już w trzecim kwartale zakontrybuował do wyników w segmencie organicznym.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz P

Gratuluję wzrostu przychodów, ale co z ebitda? Jaki jest plan na jej wzrost?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Jak Państwo wiecie, nie przekazujemy prognoz. Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę, że intensywnie pracujemy nad rozwojem wszystkich biznesów. W przyszłym roku uruchamiamy nową linię do produkcji sody oczyszczonej najwyższej jakości, w 2020 ruszy nasza nowa warzelnia soli w Stassfurcie, cały czas pracujemy nad nowymi rejestracjami w biznesie AGRO.W pozostałych biznesach pracujemy nad poszerzaniem portfolio produktowego i ekspansją na nowe rynki.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego w segmencie sodowym były większe przychody w ostatnich trzech kwartałach, a mimo to zysk ze sprzedaży z tego segmentu był mniejszy niż w trzech kwartałach 2017 r?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

O wynikach zdecydowały zarówno czynniki jednorazowe, jak planowany postój fabryki w Rumunii, kwestie wyjąkowego gorącego lata w Niemczech co miało przełożenie na efektywność produkcji, drobne awarie w produkcji sody/soli (co jest naturalną rzeczą w przemyśle chemicznym, gdzie mamy system ciągłej produkcji). Z drugiej strony wyzwaniem pozostaje sytuacja na rynku surowców (surowce energetyczne, paliwo piecowe, certyfikaty CO2).

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

Dzień dobry, Panie Dyrektorze! Jako długoterminowy inwestor mam kilka pytań:
1) 'Koszt własny sprzedaży' wzrósł o 7% z
w porównaniu do 1-3q roku ubiegłego, bardziej niż przychody.
Który składnik tego kosztu- surowiec bądź usługi, najbardziej w spółkę uderzył?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Tak dokładnej struktury kosztów nie przekazujemy publicznie, ale tak jak odpowiadałem powyżej, szczególnym wyzwaniem są dla nas koszty surowców energetycznych, paliwa piecowego czy certyfikatów CO2.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

2) Wzrost kosztów ogólnego zarządu o 15,5% rdr po 3 kwartałach.
Czy tak duży wystrzał można potraktować jako one-off z powodu przejęcia Proplanu oraz wprowadzenia do realizacji obu nowych inwestycji w Stassfurcie?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Za tym wzrostem stoi kilka czynników. Główny z nich to rzeczywiście koszty związane z akwizycją Proplanu, których zgodnie z MSSF/MSR nie możemy skapitalizować z ceną zakupu. Poza tym w Q3 pojawiły się koszty ogólnego zarządu spółki Proplan, których nie mieliśmy w ubiegłym roku. Dodatkowo, jak cała gospodarka, odczuwamy także presję na wzrost wynagrodzeń.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

3) Czy Grupa po zakończeniu inwestycji w Niemczech oraz ewentualnych mniejszych związanych z Proplanem myśli wrócić do zmniejszania zadłużenia oprocentowanego? Na początek wzrostu stóp procentowych nieco jeszcze poczekamy, ale osobiście uważam go za bardzo prawdopodobny, kwestia tylko czasu, kiedy nastąpi.

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Trudno jest mi się do tego odnieść na ten moment. W tej chwili skupiamy się na realizacji tych inwestycji i oddaniu ich w terminie.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

4) Spółka posiada 98,74% w CIECH Soda Romania, dość strategicznej dla ekspansji na rynki pozaeuropejskie.
Nie kusi wykupić tej resztówki?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Brak 1,3 proc. nie ma biznesowego znaczenia, w związku z tym nie skupiamy się na tym temacie.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

5) Czy zabezpieczenia ryzyka walutowego w Proplanie są odpowiednie z punktu widzenia Grupy Ciech?- nie pytam o liczby, ale o ogólną odpowiedź czy w tej spółce jest pole do poprawy wyniku i zwiększenia korzyści z posiadania jej, również przez korzystniejsze, mądrzejsze zarządzanie ryzykiem walutowym.

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Ekspozycja walutowa Proplanu nie jest istotna z punktu widzenia Grupy (wynika to głównie z wielkości biznesu Proplanu). Jak pisaliśmy powyżej, obecnie pracujemy nad integracją Proplanu w ramach Grupy i w ramach tych prac będziemy wdrażali tam taką samą politykę hedgingową jaką mamy w całej Grupie.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

6) 'Ciech Group Financing AB'- to był podmiot przez który Spółka wyemitowała obligacje denominowane w euro trwające w latach 2012-2015. Czy nie zasadnym byłoby tą spółkę rozwiązać?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Obecnie skupiamy się na bardziej strategicznych tematach, a działalność tej spółki nie generuje istotnego obciążenia kosztowego dla Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Ś.

7) Czy 1 z 2 inwestycji w Stassfurcie zakłada całość mocy sody oczyszczonej bardzo wysokogatunkowej farmaceutycznej i do dializ, czy częściowo również innych grade'ów takich jak spożywczy?

 

Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi!

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Inwestycja w Stassfurcie zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych sody oczyszczonej o najwyższej jakości, w tym sody do dializ oraz sody farmaceutycznej (zakładamy, że te produkty będą stanowiły większą część nowych zdolności produkcyjnych). W ramach nowych mocy produkcyjnych będą również niższe "grade'y".

Obrazek użytkownika Anonim
HETMAN

JAKIE plany rozwojowe na przyszłość macie wzgłędem huty IŁOWA WYMIARKI iwktórym kierunku pujdziecie?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Jak pisałem powyżej intensywnie rozwijamy wszystkie biznesy. W przypadku Huty Iłowa chciałbym przypomnieć, że I kwartale tego roku przełączyliśmy jeden piec z produkcji opakowań szklanych na produkcję szklistego krzemianu sodu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dlaczego przychody ze sprzedaży tak dramatycznie spadły we Francji i ogólnie spadły na rynkach zachodniej Europy?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Ze względu na lepsze perspektywy rynku Europy Środkowo-Wschodniej przesuwamy tu wolumeny z Europy Zachodniej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co może jeszcze pozytywnego wydarzyć się w spółce w tym roku, a jeśli nie w spółce to co będzie jej sprzyjać jeśli chodzi o rynek? Widać, chociażby dzisiaj po notowaniach, że rynek jakiś scenariusz może dyskonotować.

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Obecnie (jak co roku) intensywnie pracujemy nad realizacją przedsprzedaży produktów AGRO. Poza tym skupiamy dużo wysiłków nad optymalizacją procesu produkcji sody, bo chcielibyśmy maksymalnie wykorzystać dobrą koniunkturę na tym rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek W

Deklarujecie Państwo, że "CIECH umiejętnie wykorzystał sytuację na globalnym rynku sody". Co dokładnie macie na myśli i czy to jest rzecz powtarzalna?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Zostało to wyjaśnione we wczorajszym komunikacie prasowym :
"W trzecim kwartale na globalnym rynku sody widoczne były tendencje z pierwszej połowy roku. Efekt nowej podaży sody na rynku był równoważony zmianami po stronie wykorzystania mocy produkcyjnych w Chinach, gdzie administracja rządowa ogranicza produkcję sody z powodów środowiskowych. Popyt na sodę utrzymywał się na wysokim poziomie. CIECH umacniał pozycję na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Rosnące zapotrzebowanie na detergenty (do ich produkcji używa się sody kalcynowanej lekkiej) na rynkach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej także sprzyjało ekspansji rynkowej Grupy CIECH"

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie priorytety stawia sobie zarząd na pierwsze miesiące 2019 roku?
Jakie inwestycje będą najważniejsze w przyszłym roku?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Nie chciałbym składać deklaracji w imieniu zarządu. Tak jak pisaliśmy powyżej najważniejsze inwestycje dotyczą sody oczyszczonej i nowego zakładu solnego w Niemczech.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek W

Jaki jest planowany wzrost mocy produkcyjnych w kwestii sody oczyszczonej i jego docelowy poziom w przyszłym roku?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Inwestycja w Stassfurcie zakłada wzrost mocy produkcyjnych o 50 tys. ton rocznie. Inwestycję planujemy zakończyć w pierwszej połowie przyszłego roku, co powoduje, ze w 2019 roku nowy wolumen produkcji będzie proporcjonalnie niższy.

Obrazek użytkownika Anonim
gość

proszę o wyjaśnienie dlaczego tak bardzo pogorszył się wynik na działalności operacyjnej mimo dodatniej dynamiki przychodów?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Na to pytanie odpowiadaliśmy powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
gość

jak Pan tłumaczy dobrą reakcją kursu na tak słabe wyniki które zostały zaprezentowane?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Nie odnosimy się do zmian kursu akcji CIECH SA.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy to oznacza, że w Europie Zachodniej oddajecie rynek konkurencji, czy tam po prostu perspektywy pogorszyły się wszystkim?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Nasza strategia polega na alokowaniu wolumenów na rynkach charakteryzujących się najwyższą marżowością. Nie chciałbym odnosić się do działań konkurencji.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarek

Czy może Pan powiedzieć coś na temat dywidendy za 2018 przy założeniu realizacji sprzedaży i zysku w 2018?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Jak już kilkakrotnie mówiliśmy na poprzednich czatach inwestorskich, spółka nie ma wprowadzonej polityki dywidendowej. Rekomendacje Zarządu odnośnie podziału zysku oraz propozycje wypłat dywidend są każdorazowo podejmowane indywidualnie. Zarząd podejmując decyzje uwzględnia sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, oraz potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy CIECH.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz P

Patrząc na kurs akcji, wydaje się ze Ciech najutrudniejszy okres ma juz za sobą. Czy od strony fundamentów się p. zgodzi z takim stwierdzeniem?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Jak już pisaliśmy powyżej, nie odnosimy się do zmian kursu akcji CIECH SA.

Obrazek użytkownika Anonim
DeDe

Czy w czwartym kwartale i w przyszłym roku możemy także spodziewać się wzrostu sprzedaży na rynki azjatyckie?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Prognozy popytu na sodę na rynku azjatyckim są korzystne(wskazują na to m.in. prognozy niezależnych ośrodków eksperckich). Poza tym sytuacja w Chinach, gdzie ograniczana jest produkcja sody z powodu kwestii środowiskowych, powoduje spadek eksportu z tego kraju. Przy założeniu, że trendy które dziś obserwujemy utrzymają się, będziemy starać się wykorzystywać sytuację rynkową w Azji.

Obrazek użytkownika Anonim
Radek W

Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie dot. Strassfurtu. Proszę jeszcze o doprecyzowanie, jaki ma być docelowy poziom produkcji sody oczyszczonej w przyszłym roku w całej grupie.

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Jeśli chodzi o przyszły rok, to w tej chwili nie chciałbym odpowiadać ile to może być - wolumen będzie uwarunkowany dokładną datą uruchomienia nowej linii produkcyjnej. Docelowo zakładamy, że będzie to ok. 200 tys. ton rocznie.

Obrazek użytkownika Anonim
benito1971

czy jest już podjętą decyzja co do dywidendy za ten rok... czy będzie??? jakie % zysku na nią przeznaczycie???

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Odnośnie dywidendy odpowiadaliśmy powyżej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Chciałbym zapytać jak układa się współpraca z CET Govora w kontekście tego, co się stało w połowie 2016 roku, kiedy elektrociepłownia w Valcea przerwała do zakładu rumuńskiego Ciechu dostawy energii i pary, a potem podniosła w nowym kontrakcie jej cenę o kilkanaście procent. Czy spółka jest spokojna o dostawy energii i pary tam, żeby móc np. planować inwestycje również w Rumunii?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Współpraca z CET od 2016 roku układa się stabilnie.

Obrazek użytkownika Anonim
DeDe

Dlaczego stan środków pieniężnych jest najniżej od 2015 roku?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Na obecny stan środków pieniężnych głównie wpłynął zakup spółki Proplan (lipiec 2018), wypłata dywidendy (sierpień 2018) oraz realizowane inwestycje.

Obrazek użytkownika Anonim
Jarek

Mówił Pan o wyzwaniach związanych z sytuacja na rynku surowców (surowce energetyczne, paliwo piecowe, certyfikaty CO2), która zapewne nie polepszy się. Jakie działania firma podejmuje aby ten wzrost kosztów ograniczyć ?

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Generalnie posiadamy politykę zabezpieczeń w Grupie - hedgujemy CO2, oraz w Niemczech gaz i energię elektryczną. W Niemczech dodatkowo korzystamy z "naturalnego hedgingu" - koncentrujemy się na zabezpieczeniu kosztów pary technologicznej, skupia się to na 3 elementach jednocześnie - kupujemy gaz i certyfikaty CO2, oraz sprzedajemy energię elektryczną . W Polsce także produkujemy energię na własne potrzeby w kogeneracji, co powoduje, że nie musimy kupować dużej ilości energii elektrycznej z rynku.

Obrazek użytkownika Mirosław Wojtaszko
Mirosław Wojtaszko

Dziękuję za uczestnictwo w czacie. Po więcej informacji na temat działalności Grupy CIECH zapraszam na stronę Relacji Inwestorskich https://ri.ciechgroup.com (link is external) i do raportów okresowych.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.