Czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej LUG | StrefaInwestorow.pl

Czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej LUG

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu Grupy Kapitałowej LUG, Ryszardem Wtorkowskim. Będziemy rozmawiać o wynikach finansowych za IV kwartał 2019 roku oraz planach rozwoju Grupy.


Spotkanie rozpocznie się w piątek, 14 lutego 2020 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.


W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółek odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Dzień dobry,
witam wszystkich Inwestorów i Akcjonariuszy na kolejnym czacie Grupy Kapitałowej LUG S.A.
Sądząc po komentarzach na forach przypuszczam, że mają Państwo dużo pytań związanych z wynikami spółki
w ostatnim kwartale 2019 r. Zapraszam do zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry Panie Prezesie, jaki jest plan, aby kurs akcji wrócił do poziomów sprzed 1-2 lat?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pracujemy nad rozwojem Grupy i chciałbym podkreślić, że patrzę na LUG długoterminowo. Mniej ważny jest dla mnie jeden lub dwa kwartały wyższych kosztów, które są niezbędne dla przyszłego rozwoju, niż krótkoterminowe konsumowanie zysków. W zmieniającej się sytuacji gospodarczej pracujemy teraz nad tym, żeby dostosować się do przyszłych wyzwań. Proces internacjonalizacji, który ma nas uniezależnić od koniunktury gospodarczej w Polsce, trwa. Niestety spowolnienie, zwłaszcza w branży infrastrukturalnej w Polsce dotknęło nas wcześniej. Gdy eksport będzie odpowiadał już za 75% naszych przychodów, będziemy w o wiele większym stopniu niezależni od tego, co dzieje się w jednym kraju.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Co z dywidendą w tym roku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Naszą praktyką jest podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie dywidendy po opublikowaniu zaudytowanych danych rocznych, jednak z oczywistych powodów finalna decyzja nie jest trudna do przewidzenia. Naszą intencją jest pozostanie spółką dywidendową.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Na czacie dotyczącym wyników za III kwartał mówił Pan, że portfel zamówień wygląda obiecująco, jednak wyniki IV kwartału całkowicie temu przeczą. Co się stało?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Potwierdzeniem moich słów z listopada ub.r. jest poziom przychodów ze sprzedaży w IV kw., które wzrosły o 16,4% w porównaniu do III kw. 2019 r. i wyniosły 47,25 mln zł. Zakończyliśmy szereg kontraktów w Polsce, mimo utrzymującej się słabej kondycji branży budowlanej, szczególnie budownictwa infrastrukturalnego. To drugi najwyższy kwartalny wynik w historii firmy. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów przychody z eksportu wzrosły o 15,3% do poziomu 103,04 mln zł, zwiększając ich udział w całości przychodów do poziomu 60,4%. Wysoka sprzedaż nie przełożyła się jednak na zysk.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy przy tym niskim kursie nie bierze Pan pod uwagę skupu akcji?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na ten moment nie planuję skupu

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Po co wchodzicie w rynki zagraniczne, skoro koszty zabijają rentowność? Dlaczego nie koncentrujecie się na rynku polskim jak dawniej i jak Wasza konkurencja, która świetnie sobie radzi?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Krótkoterminowo wchodzenie na nowe rynki pociąga za sobą zwiększenie poziomu kosztów, jednak długofalowo poprawia rentowność oraz uniezależnia Grupę od koniunktury jednego kraju. Ponadto daje możliwość skalowania biznesu i dywersyfikowania ryzyka biznesowego.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Dlaczego wysoki poziom przychodów nie przełożył się na rentowność i firma zanotowała stratę?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Wpłynęło na to kilka czynników. Po pierwsze, zwiększyliśmy nakłady na działania sprzedażowe, których celem jest wzmocnienie naszej pozycji na rynkach zagranicznych. Po drugie, na rynkach zagranicznych spotykamy się z koniecznością przeprowadzania badań certyfikacyjnych adekwatnych dla danego rynku, które są czasochłonne i których koszt jest wysoki.
Dodatkowo, aby poprawić naszą konkurencyjność obniżyliśmy marże zyskując w ten sposób wyższe wolumeny sprzedaży, które wzmocniły naszą pozycję negocjacyjną z dostawcami. Przesunięcie realizacji kilku dużych projektów zagranicznych spowodowało, że efekt negocjacji nie został odzwierciedlony w strukturze kosztowej zapasów w IV kwartale. Tego efektu spodziewamy się na przełomie I i II kwartału bieżącego roku, gdy zrealizujemy wspomniane inwestycje.

Obrazek użytkownika Anonim
Stanisław

Czy firmą uczestniczy bądź ma zamiaru uczestniczyć w projektach typu ESCO.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pracujemy nad szeregiem projektów w formule ESCO. Zgodnie z naszą wcześniejszą komunikacją, w tym celu powołaliśmy nową spółkę ESCOLIGHT, która będzie zajmowała się tego rodzaju projektami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki jest plan, aby kurs akcji wrócił do poziomów sprzed 1-2 lat?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Pracujemy nad rozwojem Grupy i chciałbym podkreślić, że patrzę na LUG długoterminowo. Mniej ważny jest dla mnie jeden lub dwa kwartały wyższych kosztów, które są niezbędne dla przyszłego rozwoju, niż krótkoterminowe konsumowanie zysków. W zmieniającej się sytuacji gospodarczej pracujemy teraz nad tym, żeby dostosować się do przyszłych wyzwań. Proces internacjonalizacji, który ma nas uniezależnić od koniunktury gospodarczej w Polsce, trwa. Niestety spowolnienie, zwłaszcza w branży infrastrukturalnej w Polsce dotknęło nas wcześniej. Gdy eksport będzie odpowiadał już za 75% naszych przychodów, będziemy w o wiele większym stopniu niezależni od tego, co dzieje się w jednym kraju.

Obrazek użytkownika Anonim
JK

Wspominał Pan w wywiadzie dla Akcjonariat.pl, że branża jest w fazie transformacji związanej z rozwojem Smart City i ochroną klimatu. Czy inwestycja w spółki LUG Services Sp. Z o.o. i ESCOLIGHT to zapowiedź zmian i skierowanie oferty w kierunku rozwoju usług związanych ze Smart City? Czego się Pan spodziewa po tych inwestycjach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Smart City i to jak świat zaczyna przeciwdziałać zmianom klimatu to potencjał, ale także ogromne wyzwanie, z którym przyjdzie się zmierzyć całej naszej branży. Nie ukrywam, że obie spółki uzupełniają portfolio Grupy uniezależniając nas od podwykonawców. To także szansa na uzupełnienie naszego modelu biznesowego o kolejne ogniwo. Mamy już spółkę technologiczną, która skupia się na rozwoju naszego systemu zarzadzania oświetleniem. Dzięki dwóm nowym spółkom wzmocnimy nasze kompetencje w komplementarnych obszarach. Spółka LUG Services Sp. Z o.o. zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem instalacji oświetleniowych oraz integracją elementów software’owych z instalacjami oświetleniowymi. ESCOLIGHT świadczy usługi zarzadzania oświetleniem – Light-as-a-Service, polegające na kompleksowej obsłudze projektów obejmujące przygotowanie, finansowanie, realizację i serwis inwestycji oświetleniowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

I co z dywidendą w tym roku?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na to pytanie została już udzielona odpowiedź.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W raporcie piszą Państwo o słabej koniunkturze i niekorzystnym otoczeniu gospodarczym, jednak konkurencja w swoich wynikach kwartalnych nie przedstawia tak złych wyników. Skąd taka rozbieżność?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Trudno mi komentować wyniki innych spółek. Porównywanie się do innych spółek jest bardzo trudne ze względu na funkcjonowanie w różnych segmentach biznesowych i różnych regionach geograficznych. Dynamiczna internacjonalizacja, którą dodatkowo przyśpieszyliśmy w ostatnich okresach z uwagi na stan i prognozy polskiej koniunktury, też pociąga za sobą wyższe koszty, lecz jest inwestycją długoterminową. Zwracam również uwagę, że niezmiennie jesteśmy największym polskim eksporterem rozwiązań oświetleniowych. Ponadto w ciągu ostatnich kilku lat nasza sprzedaż w segmencie projektowym istotnie wzrosła, co też determinuje inny model kosztowy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Po stracie w II kwartale zapowiadał Pan poprawę wyników. Trzeci kwartał przyniósł nieznaczną poprawę, ale dla Waszej branży zazwyczaj najlepszy IV kwartał okazał się katastrofą. Nie ma mowy w raporcie o jednorazowym zdarzeniu. Co się zatem stało?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na wyniki IV kwartału miało wpływ szereg decyzji zmierzających do osiągnięcia w dłuższym horyzoncie założonych przez nas celów strategicznych (przekroczenie poziomu 40% marży brutto na sprzedaży oraz 75% przychodów z kontraktów zagranicznych). Internacjonalizacja oznacza przejściowy wzrost kosztów. Stąd wzrost nakładów na sprzedaż i dostosowanie portfolio produktowego do aktualnych wymogów rynku. Zwiększyliśmy także wolumen zakupów, który docelowo ma szansę zwiększyć rentowność naszych produktów. Pierwsze efekty naszych decyzji będą widoczne w I poł. 2020 r.

Obrazek użytkownika Anonim
AdamB

Jak chcecie okiełznać koszty, przecież w tym roku obciążenia związane z wynagrodzeniami i podwyżkami cen tzw. mediów będą obciążać firmy jeszcze bardziej?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Skupiamy się na poprawie efektywności naszych wewnętrznych procesów, które prowadzą do obniżenia kosztu na jednostkę wyprodukowanego produktu. Mamy w tym zakresie jeszcze sporo do zrobienia stąd też spodziewamy się pozytywnego efektu. Wspomniane koszty są natomiast nieuniknione i muszą się z nimi zmierzyć wszystkie spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
AdamB

W poprzednich kwartałach trudną sytuację tłumaczył Pan dekoniunkturą na rynku polskim i wstrzymaniem inwestycji samorządów, na co odpowiedzią miał być eksport. Teraz przychody z Polski wzrosły, z zagranicy spadły, a wyniki są jeszcze gorsze. Jak Pan to skomentuje?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W okresie rocznym odnotowujemy 15 procentowy wzrost sprzedaży eksportowej i trudno jest oceniać tendencję wyłącznie na podstawie jednego kwartału. Spadek sprzedaży na rynkach zagranicznych w IV kw. jest spowodowany przesunięciem realizacji projektów zagranicznych na I i II kw. bieżącego roku. Projekty, nad którymi pracujemy potwierdzają potencjał wzrostu sprzedaży eksportowej.

Obrazek użytkownika Anonim
AdamB

Obniżenie marż, żeby zyskać udziały w rynku, to droga, którą podążało wcześniej wiele spółek, ale wszystkie tylko w jednym kierunku. Raz rozpoczętej wojny cenowej zwykle nie da się zatrzymać, aż któryś z graczy się wykrwawi. Jaki ma Pan pomysł na powrót do wyższych marż?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Jak wskazywaliśmy wcześniej okresowe obniżenie poziomu cenowego naszych produktów wiązało się z przyszłą projekcją i możliwością obnażenia cen komponentów w oparciu o zwiększone wolumeny sprzedaży. Tak więc nie będziemy wracali do wyższego poziomu cen naszych produktów, ale dążymy do realizacji wolumenu marży przy niższym technicznym koszcie wytworzenia. Dzięki temu osiągniemy poziom marży gwarantujący powrót do wyższej rentowności przy wyższej konkurencyjności cenowej naszych produktów. Chcę podkreślić, że przez okres ostatniego roku pracowaliśmy szczególnie nad zwiększenie efektywności energetycznej naszych produktów tak więc zestawienie tych dwóch czynników (niższe ceny i lepsze parametry techniczne) pozwoli nam na zwiększenie udziału w rynkach, na których jesteśmy obecni.

Obrazek użytkownika Anonim
Janusz

Szanowny Panie Prezesie,
Czy rozważa Pan niewypłacenie dywidendy za rok poprzedni w celu poprawy sytuacji w spółce?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na pytanie o dywidendę już udzieliłem odpowiedzi.

Obrazek użytkownika Anonim
AdamB

W ostatnich latach kredyty długoterminowe zostały niemal w całości spłacone, a spółka ma wyłącznie zadłużenie krótkoterminowe. Wskaźniki zadłużenia poszybowały przy gorszych wynikach. Utrata płynności to tylko kwestia krótkiego czasu. Kiedy banki zażądają płatności kredytów?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Nasz cash flow operacyjny w IV kw. był wyraźnie lepszy niż w pozostałych okresach roku, co pozwala nam na bieżącą spłatę naszych zobowiązań kredytowych. Należy zwrócić uwagę na to, że nie jest to jednorazowy kredyt, lecz wyższy poziom wykorzystania finansowania zewnętrznego, które jest spłacane w bieżącym toku działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
Marian

Kiedy macie Państwo zamiar szukać inwestora. Wyniki ostatnich dwóch kwartałów ewidentnie wskazują na to że takie rozwiązanie byłoby najbardziej rozsądne.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Spółka posiada wystarczające kapitały, aby pokryć starty z ubiegłego roku i finansować bieżące potrzeby firmy. Ponadto bieżąca sprzedaż zaspokaja potrzeby gotówkowe i pozwala zachować stabilność spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Mario

Jakie przyczyny widzi Pan w słabych wynikach Spółki ze sprzedaży za IV kwartał 2019 roku? Czy w jakimś stopniu jest to spowodowane zmianą pracowników na kluczowych stanowiskach?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Zmiana na kluczowych stanowiskach w jakimś stopniu zawsze wiąże się z koniecznością przystosowania się do nowych warunków, profilu i charakteru współpracy. Już dziś efekty długofalowe tych zmian oceniamy jako pozytywne. Na wyniki miały wpływ jednak czynniki niezależne od zmian kadrowych, o których już mówiłem wcześniej.

Obrazek użytkownika Anonim
Tom

Jak to możliwe że na rynku krajowym konkurencja notuje w ostatnich 2kw. wzrosty a Lug spadki sprzedaży?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Tak jak wspominałem już odpowiadając na inne pytanie trudno mi komentować wyniki innych spółek. Porównywanie się do innych spółek jest bardzo trudne ze względu na funkcjonowanie w różnych segmentach biznesowych i różnych regionach geograficznych. Jeśli spojrzymy na rentowność projektów w kraju i z eksportu to widzimy wyraźny wzrost rentowności na projektach eksportowych. Tam też upatrujemy szans rozwoju dla naszej spółki. Krótkoterminowo wiąże się to ze wzrostem kosztów. Jednak w długim horyzoncie czasowym jesteśmy pewni, że sprzedaż eksportowa będzie miała zasadniczy wpływ na wzrost rentowności organizacji. .

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Od czego zależy wejście spółki na główny parkiet i kiedy to może nastąpić?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Na ten moment kapitalizacja spółki nie pozwala na przejście z NC na GPW. Ponadto trzeba pamiętać, że przejście na rynek regulowany nie gwarantuje utrzymania kursu akcji na wyższym poziomie. Obserwujemy, że wiele spółek, które się na to zdecydowało nie utrzymuje także wyższej płynności. Skupiamy się na rozwoju rozwoju firmy i poprawie wyników, i wierzymy, że to w przyszłości odzwierciedli kurs akcji.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Co obecnie stanowi największą barierę dla dalszego rozwoju spółki i jaki mają Państwo plan by ją pokonać?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Największą barierą dla rozwoju spółki pewnie tak jak w wielu branżach jest pozyskanie wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. Pracując na rynkach eksportowych grono takich osób się zwiększa, jednak profesjonalne kadry szczególnie w Europie Zachodniej niosą za sobą wysoki koszt ale i wysoką efektywność. Pracujemy nad pozyskaniem takich osób do naszego zespołu. W naszej opinii wzmocni to przewagę rynkową LUG.

Obrazek użytkownika Anonim
S.

Jaki wpływ na rozwój Lug Argentina, ma obecna sytuacja polityczna panująca w tym kraju? Czy spekulowane bankructwo Argentyny w dużym stopniu zagrażą nowo powstałej fabryce produkcyjnej Lug na terenie Parku Technologicznego Parque Industrial S.A.P.E.M.? W jakim stopniu została już zrealizowana umowa z rządem prowincji Misiones w Republice Argentyny? Czy kontrakt o wartości blisko 21 mln euro, jest skutecznie realizowany?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

W dalszym ciągu realizujemy kontrakt podpisany z Prowincją Missiones, z powodu aktualnej sytuacji gospodarczej Argentyny nie przebiega on w takim tempie jak planowano. Niedawno nastąpiła zmiana władz Prowincji i oczekujemy od nich zwiększenia zamówień w tym i przyszłym roku, tak aby zamknąć kontrakt w ustalonym pierwotnie terminie 3 lat. Jednocześnie pracujemy nad kontraktami w innych częściach Argentyny i widzimy realną szansę pozyskania porównywalnych kontraktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Na co zostały przeznaczone nakłady inwestycyjne z lat 2015-2019? Jakich efektów Państwo oczekiwali, jakie efekty osiągnęli i czy są one dla Państwa satysfakcjonujące?

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Trudno na gorąco podsumować pięć lat inwestycji. Zapraszam jednak do lektury raportów, tam znajdą Państwo wszystkie odpowiedzi.

Obrazek użytkownika Ryszard Wtorkowski
Ryszard Wtorkowski

Serdecznie dziękuję za liczne pytania i wysoką frekwencję.
Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na wszystkie związane z sytuacja finansową i potencjałem rozwojowym Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Wiadomości odświeżane są co kilka sekund. Wiadomość można wysłać używając przycisku Wyślij lub po wciśnięciu klawiszy Ctrl + Enter

Zobacz także: