ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | StrefaInwestorow.pl

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Karty podstawowe

2.40
-0.14
-5.51%
2018-09-21
Poprzednia wartość: 
2.54
Otwarcie: 
2.62
Wolumen: 
699.03 tys.
Zasięg dzienny: 
2.67
 - 
2.40
Obrót: 
1.79 mln

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Na początku 2014 roku TFI zarządzało 22 funduszami/subfunduszami zamkniętymi oraz 7 subfunduszami w ramach funduszu otwartego. Posiadało także 1 fundusz zewnętrzny zarządzany w oparciu o umowę powierzenia zarządzania portfelem inwestycyjnym. Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący. ALTUS TFI dysponuje bardzo dobrym kapitałem poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. ALTUS TFI obecnie zatrudnia 3 doradców inwestycyjnych. Dwóch zarządzających posiada tytuł CFA. Dwóch zdało wszystkie trzy etapy egzaminu CFA oraz dwóch zarządzajacych zdało dwa etapy egzaminu CFA. Czterech z nich jest jednocześnie akcjonariuszami Towarzystwa. Spółka planuje zatrudnienie kolejnych starannie dobranych specjalistów. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a dobór projektów jest staranny celem wygenerowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa.