Atlas Estates Limited | StrefaInwestorow.pl

Atlas Estates Limited

Karty podstawowe

0.76
0.00
0.00%
2018-09-21
Poprzednia wartość: 
0.76
Otwarcie: 
0.81
Wolumen: 
5.5 tys.
Zasięg dzienny: 
0.81
 - 
0.76
Obrót: 
4.2 tys.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii, inwestując w dochodowe aktywa i realizując przedsięwzięcia deweloperskie. Atlas Estates inwestuje i prowadzi projekty deweloperskie oraz zarządza nieruchomościami. Obecnie najważniejsze inwestycje firmy znajdują się w Polsce, w Warszawie i Gdańsku. Są to nieruchomości mieszkaniowe, biurowe i hotel Hilton. Spółka aktywnie lokuje aktywa w portfel nieruchomości o zróżnicowanym profilu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestycje Spółki prowadzone są samodzielnie lub, w uzasadnionych okolicznościach, we współpracy z innymi podmiotami (jako joint ventures), a ich przedmiotem są nieruchomości mieszkaniowe i biurowe. Działalność ta ma na celu stworzenie zrównoważonego portfela projektów deweloperskich i aktywów generujących dochód. Spółka może korzystać z finansowania dłużnego w celu zwiększenia rentowności kapitału własnego, przy czym udział długu ustalany jest indywidualnie dla każdej inwestycji. Członkowie Rady Dyrektorów poszukują źródeł finansowania bez prawa regresu, dla każdego składnika aktywów z osobna. Spółka nie ma ograniczeń co do wskaźnika zadłużenia. Jednakże spółka zgodnie z przewidywaniami będzie stosować dźwignię finansową na poziomie do 75% łącznej wartości udziału aktywów generujących dochód w portfelu nieruchomości. Z myślą o akcjonariuszach, Spółka dąży do wygenerowania atrakcyjnego zwrotu z zainwestowanego kapitału w postaci przychodu i zwiększenia wartości aktywów Spółki w dłuższej perspektywie. Realizując założenia długoterminowej polityki inwestycyjnej Rada Dyrektorów położyła szczególny nacisk na stan środków pieniężnych: realizacja niektórych nowych projektów dotyczących aktywów z portfela została odroczona, przy czym inwestycje w trakcie budowy, na które jest popyt, są prowadzone z zachowaniem ustalonych harmonogramów i budżetów i finalizowane w celu osiągnięcia planowanego zwrotu z inwestycji.