B.A.C.D. S.A. | StrefaInwestorow.pl

B.A.C.D. S.A.

Karty podstawowe

0.04
0.01
33.33%
2017-08-21
Poprzednia wartość: 
0.03
Otwarcie: 
0.04
Wolumen: 
21.81 tys.
Zasięg dzienny: 
0.04
 - 
0.04
Obrót: 
872.36

Przedmiotem działalności spółki jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.