Graviton Capital S.A. | StrefaInwestorow.pl
Banner The Dust

Graviton Capital S.A.

Karty podstawowe

0.98
0.13
15.29%
2017-08-21
Poprzednia wartość: 
0.85
Otwarcie: 
0.89
Wolumen: 
14.37 tys.
Zasięg dzienny: 
0.98
 - 
0.89
Obrót: 
13.57 tys.

Graviton Capital S.A. (dawniej: Dom Maklerski WDM S.A.) jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. i jednym z wiodących domów maklerskich w Europie Środkowej i Wschodniej, świadczącym usługi bankowości inwestycyjnej. Od sierpnia 2007 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od lipca 2011 r. - na rynku głównym GPW). Graviton Capital S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z zakresu oferowania papierów wartościowych (nr zezwolenia: PW-DDM-M-4020-68-1/KNF78/2006). Jako Grupa Kapitałowa Graviton Capital specjalizujemy się w usługach: bankowości inwestycyjnej (emisje akcji - rynek główny, rynek NewConnect oraz emisje obligacji - rynek Catalyst) i zarządzania inwestycjami (inwestycje private equity). Od 2007 r. Grupa Kapitałowa Graviton Capital zorganizowała dla ponad 60 klientów tj. spółek z Polski, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Północnej finansowanie o wartości przekraczającej 600 mln PLN, korzystając zarówno z rynku giełdowego, jak i prywatnego - private equity i venture capital. Główny obszar działalności Graviton Capital skupia się na oferowaniu inwestorom instytucjonalnym i zamożnym osobom fizycznym z Polski i Europy Środkowej i Wschodniej dostępu do globalnych możliwości inwestycyjnych, w tym atrakcyjnych ofert publicznych spółek notowanych na najważniejszych giełdach w Ameryce Północnej (m.in amerykańskim rynku giełdowym NASDAQ i NYSE) z sektora life sciences, biotechnologii, czystych technologii i zaawansowanych technologii.