Investment Friends Capital SE | StrefaInwestorow.pl

Investment Friends Capital SE

Karty podstawowe

Zasięg dzienny: 
 - 

Istotą działalności Investment Friends Capital S.A. jest inwestowanie środków pieniężnych zarówno w nowo tworzone spółki jak i wymagające dofinansowania i restrukturyzacji spółki już istniejące. Spółki, w które inwestujemy kapitałowo mają zapewnione nasze porady prawne, ekonomiczne. Kapitałowo Investment Friends Capital S.A. angażuje się w projekty o stosunkowo wysokim ryzyku inwestycyjnym ale również oczekiwanej wysokiej rocznej stopie zwrotu.