JHM Development SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

JHM Development SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2017 27.07.2018 1.97% 30.09.2018 0.03 zł
2015 28.06.2016 2.42% 30.09.2016 0.03 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW