PCC Intermodal S.A. | StrefaInwestorow.pl

PCC Intermodal S.A.

Karty podstawowe

2.67
-0.01
-0.37%
2018-03-02
Poprzednia wartość: 
2.68
Otwarcie: 
2.68
Wolumen: 
630
Zasięg dzienny: 
2.68
 - 
2.67
Obrót: 
1.69 tys.

PCC Intermodal S.A. to lider wśród prywatnych operatorów transportu międzynarodowego, transportu intermodalnego, przewozu kontenerów, transportu kolejowego. Działalność spółki obejmuje przede wszystkim organizację transportu iprzewóz kontenerów bezpośrednio do drzwi klienta. Firma organizujetransport międzynarodowy, transport intermodalny, międzynarodowy transport kolejowy w oparciu o regularne, polskie i zagraniczne, połączenia kolejowe (pociągi kontenerowe), pomiędzy terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowane z nimi przewozy samochodowe. PCC Intermodal S.A. należy do grupy kapitałowej PCC SE. Firma w ramach swojej działalności organizuje również transport intermodalny dla ładunków spółek z grupy. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, spółka podjęła się stworzenia sieci nowoczesnych terminali przeładunkowych na terenie całego kraju w zlokalizowanych w regionach, najbardziej strategicznych dla rozwoju branży. Pierwsza inwestycja to nowoczesny terminal kontenerowy w Kutnie (centralna Polska). Konsekwentnie realizowaną przez PCC Intermodal politykę rozwoju transportu intermodalnego w Polsce docenił w grudniu 2009 roku rynek kapitałowy. Firma jako pierwsza z branży, z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Transport kontenerów stanowi trzon działalności PCC Intermodal. Firma organizuje transport międzynarodowy oraz krajowy kontenerów dzięki rozbudowanej sieci regularnych połączeń kolejowych, skorelowanych z odwozami samochodowymi bezpośrednio do miejsc przeznaczenia u klientów. Cele strategiczne PCC Intermodal S.A. zakładają: budowę i uruchomienie sieci nowoczesnych terminali przeładunkowych w strategicznych dla rozwoju transportu intermodalnego lokalizacjach na terenie kraju oraz uruchomienie i zoptymalizowanie sieci regularnych pociągów kontenerowych w międzynarodowych korytarzach przewozowych: północ-południe (Adriatic-Baltic Landbridge) oraz wschód-zachód (NCMP - North Continent Main Ports: Rotterdam - Antwerpia - Hamburg/Bremerhaven).