Pelion S.A. | StrefaInwestorow.pl

Pelion S.A.

Karty podstawowe

58.80
-0.09
-0.15%
2017-06-07
Poprzednia wartość: 
58.89
Otwarcie: 
58.98
Wolumen: 
248
Zasięg dzienny: 
58.98
 - 
58.80
Obrót: 
14.58 tys.

Pelion Healthcare Group, dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna, prowadzi działalność od 22 lat. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy, realizowanymi odpowiednio przez: PGF Hurt Sp. z o.o. (sprzedaż hurtowa), Pharmapoint Sp. z o.o. (przedhurt), PGF Urtica Sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali), CEPD N.V. (sprzedaż detaliczna) i Pharmalink Sp. z o.o. (usługi dla producentów). Historia Pelion Healthcare Group rozpoczyna się w 1990 roku wraz z upadkiem komunizmu i narodzinami gospodarki wolnorynkowej. Jacek Szwajcowski i jego kolega ze szkolnej ławy - Zbigniew Molenda, korzystając z uwolnienia rynku leków spod kontroli państwa postanawiają założyć własną hurtownię leków, która rozwiązałaby największy problem pierwszych niepaństwowych aptek - olbrzymie trudności z zaopatrzeniem. W ten sposób 20 grudnia 1990 roku na łódzkim rynku pojawia się hurtownia leków Medicines. Przełomową datą w rozwoju firmy był rok 1998, gdy Medicines S.A, jako pierwsza spółka z branży dystrybucji farmaceutycznej, zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Już w grudniu 1999 roku PGF S.A. połączyła się ze spółką Urtica Zaopatrzenie Farmaceutyczne Szpitali Sp. z o.o. (dziś PGF Urtica Sp. z o.o.), rozpoczynając działalność w obszarze hurtu szpitalnego, który dziś stanowi jeden z czterech podstawowych obszarów działalności firmy. W 2008 r., dynamiczny rozwój w obszarze sprzedaży aptecznej, skłonił Zarząd firmy do wyodrębnienia detalu jako odrębnej linii biznesowej. Maj 2009 r. przyniósł wyodrębnienie czwartej, najmłodszej linii biznesowej - usług dla producentów. W związku z międzynarodowym rozwojem firmy, w 2011 roku Zarząd PGF S.A. podjął decyzję o przebudowie struktury organizacyjnej Grupy. Proces reorganizacji polegał na przeniesieniu wszystkich czterech linii biznesowych do samodzielnie działających spółek. Trzy z nich, tj. zaopatrzenie szpitali, sprzedaż detaliczna oraz usługi dla producentów były już w ten sposób zorganizowane. W 2011 roku formalnie zakończył się proces wyodrębnienia sprzedaży hurtowej do spółki PGF Hurt Sp. z o.o. Nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami - córkami powierzono spółce holdingowej. Zwieńczeniem procesu reorganizacji była zmiana jej nazwy z PGF S.A. na Pelion S.A.