Play Communications SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Play Communications SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2019 29.04.2020 5.00% 12.05.2020 1.65 zł
2018 29.04.2019 5.84% 10.05.2019 1.45 zł
2017 27.04.2018 7.88% 10.05.2018 2.57 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW