Pragma Faktoring SA | StrefaInwestorow.pl

Pragma Faktoring SA

Karty podstawowe

12.1000
-0.5000
-3.97%
2020-02-21
Poprzednia wartość: 
12.6000
Otwarcie: 
12.6000
Wolumen: 
518
Zasięg dzienny: 
12.6000
 - 
12.1000
Obrót: 
6.29 tys.

Spółka jest wiodącym faktorem spoza sektora bankowego, posiadającym szeroką paletę usług faktoringowych. Dzięki akwizycjom wzbogaciła swoją ofertę finansowania o leasing ruchomości realizowany w całości w procesie on-line oraz wzmocniła kompetencje technologiczne.