Pragma Faktoring SA | StrefaInwestorow.pl

Pragma Faktoring SA

Karty podstawowe

16.50
0.65
4.10%
2019-02-14
Poprzednia wartość: 
15.85
Otwarcie: 
15.80
Wolumen: 
592
Zasięg dzienny: 
16.50
 - 
15.65
Obrót: 
9.29 tys.

Spółka jest wiodącym faktorem spoza sektora bankowego, posiadającym szeroką paletę usług faktoringowych. Dzięki akwizycjom wzbogaciła swoją ofertę finansowania o leasing ruchomości realizowany w całości w procesie on-line oraz wzmocniła kompetencje technologiczne.