Suwary SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Suwary SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2020 09.04.2021 4.56% 28.04.2021, 28.06.2021** 1.25 zł
2005 09.08.2006 4.34% 01.09.2006 1.65 zł
2002 12.08.2003 --- 01.09.2003 0.50 zł
1999 27.07.2000 --- 08.09.2000 0.75 zł
1998 28.07.1999 --- 01.09.1999 1.13 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW