Topmedical S.A. | StrefaInwestorow.pl

Topmedical S.A.

Karty podstawowe

0.04
-0.01
-20.00%
2017-03-27
Poprzednia wartość: 
0.05
Otwarcie: 
0.05
Wolumen: 
560.82 tys.
Zasięg dzienny: 
0.05
 - 
0.04
Obrót: 
23.58 tys.

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) S.A. jest notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy firmą inwestycyjno-doradczą. PTI jest firmą inwestycyjno-doradczą, która skupia się na zakupie udziałów w firmach będących poza rynkiem publicznym, oraz uczestniczeniu w dynamicznym rozwoju lub restrukturyzacji tych podmiotów. Zainteresowanie spółki skupia się na projektach i spółkach z wysokim potencjałem zysków i wzrostu wartości. PTI inwestuje w firmy działające w perspektywicznych branżach, oraz w spółki, które posiadaj unikalny "know-how" będący gwarantem sukcesu rynkowego. Firma inwestuje również w projekty typu "start-up". Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej wszystkie projekty poddawane są wnikliwej analizie finansowej i prawnej. Badany jest również sposób zarządzania spółką, oraz działalność operacyjna spółki pod kątem obszarów wymagających zmian lub poprawy. PTI z reguły jest mniejszościowym inwestorem, który kupuje od kilku do kilkudziesięciu procent akcji spółki w którą inwestuje. Spółka w jeden projekt lokuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Oprócz pieniędzy PTI oferuje swój "know-how", który pomaga: zwiększyć skalę działalności spółki, zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu oraz poprawić operacyjną jakość zarządzania spółką. Efekty współpracy PTI ze spółką, w którą inwestuje, widoczne są już po kilku pierwszych miesiącach. Nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi odbywa się z poziomu Rady Nadzorczej, do której wprowadzani są menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. PTI buduje wartość firm portfelowych, również poprzez transakcje fuzji i przejęć, w których doradza. Preferowanym przez inwestora sposobem wychodzenia ze spółek jest wprowadzanie ich na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. PTI doradza spółkom portfelowym w procesie upubliczniania oraz oferuje kompleksowe wsparcie od doradztwa finansowego, prawnego, wyboru biegłego audytora do reprezentowania podmiotu przed GPW, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, czy Komisją Nadzoru Finansowego. Horyzont czasowy inwestycji PTI to okres od dwóch do około pięciu lat. PTI od maja 2009 r. notowane było na alternatywnym rynku NewConnect. Spółka należałą do największych i najbardziej zyskownych spółek dzięki czemu znalazła się w segmencie NewConnect Lead. Silna pozycja rynkowa spółki skłoniła akcjonariuszy w lutym 2010 r. do podjęcia decyzji o przejściu na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego zadebiutowały na głównym rynku GPW 1 grudnia 2010 r.