Baltic Bridge S.A. | StrefaInwestorow.pl

Baltic Bridge S.A.

Karty podstawowe

1.20
0.04
3.45%
2017-08-18
Poprzednia wartość: 
1.16
Otwarcie: 
1.16
Wolumen: 
5.98 tys.
Zasięg dzienny: 
1.27
 - 
1.16
Obrót: 
7.18 tys.

Grupa W Investments jest niezależnym holdingiem finansowym, działającym na terenie Polski i Europy Wschodniej. Wartość grupy opiera się na portfelu inwestycyjnym finansowanym kapitałem własnym, zawierającym spółki notowane na GPW oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych. Spółka jest podmiotem angażującym się w rozwijanie przedsięwzięć typu greenfield jak również w inwestycje private equity oraz venture capital. Główne obszary zainteresowań biznesowych to nowe technologie, telekomunikacja (TMT), usługi finansowe, branża energetyczna, nieruchomości, nie stroni jednak od oportunistycznych inwestycji w innych obszarach gospodarki. W średniej perspektywie czasowej W Investments będzie rozwijać się i budować wartość dla akcjonariuszy w oparciu o trzy filary biznesowe: projekty greenfield, realizowane od podstaw przez zespół W Investments oraz spółek zależnych i powiązanych; inwestycje PE/VC w spółki o potencjalnie ponadnormatywnej stopie zwrotu na kapitale oraz usługi finansowe, w tym oferowanie pionierskich, w skali polskiego rynku kapitałowego, produktów inwestycyjnych, takich jak certyfikaty funduszy inwestycji zamkniętych umożliwiających inwestowanie w ziemię rolną.