Work Service SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Work Service SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2014 23.06.2015 0.88% 26.11.2015 0.16 zł
2011 27.09.2012 1.70% 15.10.2012 0.10 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW