Dywidenda | StrefaInwestorow.pl

Dywidenda

Część zysku netto przeznaczona na wypłatę dla akcjonariuszy. Według polskiego prawa, oprócz zysku netto, spółka może wypłacić dywidendę także z zachowanych zysków z poprzednich lat i z kapitałów zapasowego i rezerwowych. O wypłacie dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zobacz inne hasła w kategorii Dywidendy