IPO | StrefaInwestorow.pl

IPO

Initial Public Offering jest to pierwsza oferta publiczna akcji spółki na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli pierwsza oferta publiczna jest przeprowadzana na rynku regulowanym to spółka ma obowiązek złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego i po jego zatwierdzeniu - opublikować go. Następnie może przeprowadzić ofertę publiczną papierów wartościowych i ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu.

Zobacz inne hasła w kategorii IPO