mBank żąda od Sygnity wykupu obligacji na 7,5 mln zł w ciągu 11 dni | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lip 2017, 08:46

mBank żąda od Sygnity wykupu obligacji na 7,5 mln zł w ciągu 11 dni

mBank zwrócił się do Sygnity z żądaniem wykupu 750 sztuk obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, w terminie 11 dni od daty otrzymania zawiadomienia, podało Sygnity.

"Jednocześnie spółka przypomina, że w ramach uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji spółki, o których mowa w ww. raporcie bieżącym, mBank S.A. zobowiązał się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących mu praw z posiadanych obligacji, do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia pomiędzy spółką, wszystkimi obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną emitenta"

czytamy w komunikacie.

7 lipca Sygnity podało, że uzgodniło z obligatariuszami, iż do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia powstrzymają się oni od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw w związku z naruszeniem przez spółkę wskaźników finansowych określonych przy emisji obligacji. Jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni.

Jednocześnie Sygnity wyjaśniało wówczas, że mBank jako przedstawiciel obligatariusza posiadającego 750 obligacji o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, poinformował o zamiarze przedstawienia w ciągu najbliższych dni żądania natychmiastowego wykupu posiadanych obligacji w związku z naruszeniem przez emitenta wskaźników finansowych, przy czym do chwili wynegocjowania formalnego porozumienia mBank w imieniu ww. obligatariusza zobowiązał się do powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z egzekucją przysługujących im praw z posiadanych obligacji. 

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews), #SGN

Ostatnie wiadomości