Mercor celuje w utrzymanie dynamiki sprzedaży w 2017/2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 lip 2017, 12:10

Mercor celuje w utrzymanie dynamiki sprzedaży w 2017/2018 r.

Celem Mercor na rok obrotowy 2017/2018 jest utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży, które w ubiegłym roku osiągnęło 16,3% r/r, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. Według niego realizacja tego celu przełożyłaby się na znaczną poprawę wyników finansowych.

"Chcielibyśmy łączną dynamikę przyrostu sprzedaży zachować. Chcemy rosnąć na rynku przede wszystkim poprzez nowe produkty: np. klapy PVC, nowe kurtyny, płytę Silboard, drzwi przeciwpożarowe"

powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej.

Dodał, że jeśli uda się zrealizować ten cel spółka "powinna obserwować znaczną poprawę wyników".

Sprzedaż spółki z działalności kontynuowanej w ub.r. obr. osiągnęła 269,5 mln zł, czyli o 16,3% r/r więcej. Sprzedaż w Polsce spadła o 0,2% r/r, a zagraniczna wzrosła o 37,5%. Zagranica odpowiadała za 52% sprzedaży wobec 44% rok wcześniej.

Kluczowe plany rozwoju spółki obejmują dalsze inwestycje w zwiększenie wolumenów sprzedaży i produkcji płyty mcr Silboard; rozwój produkcji i sprzedaży systemów z zakresu oddzieleń ppoż. (poprzez DFM Doors); rozwój portfela produktów, wprowadzenie do sprzedaży nowych rozwiązań; dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i wzrost skali działalności grupy; działania zmierzające do poprawy rentowności grupy, wymienił prezes.

Wcześniej spółka podawała, że odnotowała 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w r.obr. 2016/2017 (kwiecień 2016 - marzec 2017) wobec 6,85 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 3,05 mln zł wobec 5,1 mln zł.

Na wyniki Grupy za rok 2016/2017 negatywny wpływ miały czynniki jednorazowe o łącznej wartości 5,2 mln zł, które obejmowały: 3,5 mln zł z tytułu nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony oraz 1,7 mln zł, na które składają się różnice inwentaryzacyjne wynikające z rozpoznanej kradzieży materiałów w zakładzie produkcyjnym spółki w Cieplewie. Po uwzględnieniu tych czynników zysk EBITDA wzrósł o 4% (do 18,8 mln zł z 18,0 mln zł rok wcześniej), zysk EBIT spadł o blisko 5% (do 11,5 mln zł z 12,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto spadł o 39% (do 4,2 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej).

Wyniki Grupy Mercor za rok 2016/2017 po wykluczeniu zdarzeń jednorazowych wzrosły rok do roku. Zysk EBITDA poprawił się o 14% (do 20,5 mln zł z 18,0 mln zł rok wcześniej), zysk EBIT wzrósł o 9% (do 13,2 mln zł z 12,1 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wzrósł o ponad 37% (do 9,4 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej).

Łącznie w całym roku obrotowym 2016/2017 Grupa wydała na inwestycje 30,7 mln zł.

Krempeć skomentował po publikacji raportu rocznego, że wyniki za cały rok nie są dla spółki satysfakcjonujące, bo choć pierwsze trzy kwartały były zbliżone do oczekiwań obraz zepsuł czwarty kwartał. Na jego wynik duży wpływ miały jednorazowe obciążenia wyniku finansowego o łącznej wartości 5,2 mln zł.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews), #MCR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości