Zysk netto Orange Polska wzrósł r/r do 71 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lip 2017, 08:42

Zysk netto Orange Polska wzrósł r/r do 71 mln zł w II kw. 2017 r.

Orange Polska odnotowało 71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 169 mln zł wobec 142 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 820 mln zł w II kw. wobec 824 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 839 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 2 903 mln zł rok wcześniej.

Spółka podkreśliła, że w II kw. odnotowała solidne wyniki finansowe, odzwierciedlające większy nacisk na tworzenie wartości.

"Spadek skorygowanej EBITDA o 0,5% rok-do-roku, przy marży na poziomie 28,9% (wzrost o 0,5 pp rok-do-roku):

- spadek kosztów sprzedaży w wyniku większej koncentracji na wartości

- wsparty zyskami ze sprzedaży nieruchomości (57 mln zł)

- cel całoroczny EBITDA w przedziale 2,8-3,0 mld zł potwierdzony"

czytamy w komunikacie.

Z kolei na spadek przychodów o 2,2% r/r wpłynęły:

- w telefonii komórkowej podejście bardziej zorientowane na wartość, co spowodowało niższe subsydiowanie telefonów i większy udział ofert bez telefonu

- wzrost w segmencie Internetu stacjonarnego

- utrzymująca się presja w obszarze usług tradycyjnych.

"Nasze wyniki komercyjne i finansowe w 2017 roku, zwłaszcza w 2 kw., zaczęły odzwierciedlać zwiększony nacisk, jaki kładziemy na tworzenie wartości. W przyszłości zamierzamy dalej zmierzać w tym kierunku. W dniu 4 września br., na spotkaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przedstawimy zaktualizowane plany średniookresowe. Wyjaśnimy w jaki sposób zamierzamy lepiej realizować cele strategiczne oraz dostosować naszą działalność do zmieniających się warunków rynkowych" 

powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie.

W okresie I-II kw. 2017 r. spółka miała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 115 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5  657 mln zł w porównaniu z 5 706 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA w I półroczu wyniosła 1 568 mln zł wobec 1 692 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 120 mln zł wobec 215 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews), #OPL

Ostatnie wiadomości