Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 82,25 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 lip 2017, 09:55

Zysk netto Orbisu wzrósł r/r do 82,25 mln zł w I poł. 2017 r.

Orbis odnotował 82,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 71,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 121,07 mln zł wobec 91,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 679,53 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 639,87 mln zł rok wcześniej.

"Pozytywna koniunktura gospodarcza w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększony popyt na usługi hotelarskie, jak również liczne oferty promocyjne i elastyczna strategia cenowa dostosowana do aktualnych warunków na poszczególnych rynkach, przyczyniły się do wzrostu frekwencji oraz średniej ceny za pokój, a w efekcie przychodu na jeden dostępny pokój w hotelach grupy" 

czytamy w raporcie.

W I półroczu przychód przypadający na jeden dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 170,2 zł, czyli był o 7% wyższy w porównaniu do danych like-for-like za I półrocze 2016 roku. W II kwartale 2017 roku wskaźnik RevPAR hoteli własnych Grupy Orbis osiągnął wartość 214,0 zł, tj. wzrósł o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Orbis podał, że w I półroczu odnotowano spadek kosztów wynajmu nieruchomości, przy jednoczesnym wzroście amortyzacji. Jest to efekt wykupu sześciu hoteli z leasingu, jak również wzrostu wartości majątku wskutek ponoszonych nakładów inwestycyjnych na nowe i istniejące obiekty hotelowe.

"W efekcie powyższych zmian EBITDA operacyjna wzrosła o 23,1% do poziomu 202,2 mln zł, zaś zysk z działalności operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 120,0 mln zł, tj. był o 31,2% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" 

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 50,67 mln zł wobec 78,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec marca 2017 roku sieć Grupy składała się w sumie z 116 hoteli, dysponujących ponad 19,7 tys. pokoi. Większość z nich (70 obiektów) funkcjonuje w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews), #ORB

Ostatnie wiadomości