Zysk netto Mercator Medical spadł r/r do 0,87 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2017, 10:08

Zysk netto Mercator Medical spadł r/r do 0,87 mln zł w I poł. 2017 r.

Mercator Medical odnotował 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,82 mln zł wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podała, że z powodu czynników o charakterze przejściowym wynik EBITDA Grupy Mercator Medical spadł w pierwszym półroczu do 6,0 mln zł, a zysk netto ogółem - do 1,1 mln zł. W 82% wynik netto półrocza został wypracowany w drugim kwartale br.  

"Widzimy już stabilizację otoczenia biznesowego, a największe perturbacje wydają się już za nami. Gdyby nie zawirowania na rynku surowcowym i walutowym, nasze półroczne wyniki finansowe byłyby o nawet kilkadziesiąt procent wyższe rok do roku. Przejściowy charakter tych czynników sprawia, iż jesteśmy pozytywnie nastawieni co do potencjału wzrostu wyników w przyszłości" 

powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie. 

Spółka wskazała, że w I kwartale segment dystrybucyjny znalazł się pod presją silnego dolara (nawet powyżej 4,2 zł), a marżowość segmentu produkcyjnego ucierpiała ze względu na niezwykle dynamiczny wzrost ceny lateksu naturalnego (+75% w okresie wrzesień 2016 - luty 2017). W II kwartale ceny lateksu naturalnego stabilizowały się już na wyraźnie niższym poziomie (około 6 MYR za kg dla Bulk Latex, około -25% od szczytu), podobnie jak kurs dolara, który zbliżył się do 3,7 zł.

"W segmencie dystrybucji, odpowiadającym za ponad 70% przychodów, w sprzedaży znalazły się produkty powstałe z kupowanych w I kw. droższych surowców - lateksu naturalnego i syntetycznego. Jednocześnie nasiliła się presja na spadek cen wyrobów dla finalnych odbiorców w związku ze spadającymi już w II kw. cenami surowców i kursem USD/PLN. Zaowocowało to spadkiem marż dystrybucyjnych, gdyż sytuacja rynkowa skutecznie ograniczała pełne przełożenie wzrostu kosztów na klientów"

czytamy w komunikacie. 

"Również w segmencie produkcyjnym sytuacja może poprawić się dopiero teraz, kiedy do produkcji trafia zamówiony po niższych cenach surowiec - lateks naturalny. Obecnie cena lateksu naturalnego to około 5,53 MYR/kg, zatem około 32% poniżej szczytu z lutego. Dla segmentu dystrybucji dobrą wiadomością jest najtańszy od dwóch lat dolar, którego kurs spadł już poniżej 3,6 zł. Aktualnie widzimy uspokojenie sytuacji rynkowej, co powinno oznaczać powrót producentów i dystrybutorów rękawic do dynamicznych wzrostów realizowanych zysków" 

podkreślił Kruszewski.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 149,3 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 128,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł.  2017 r. wyniósł 3,16 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews), #MRC

Ostatnie wiadomości