Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 48,06 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 wrz 2017, 08:53

Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 48,06 mln zł w II kw. 2017 r.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 48,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 74,97 mln zł wobec 104,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 577,91 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 687,48 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 103,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 138,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 177,56 mln zł w porównaniu z 1 367,52 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż energii elektrycznej w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosła 5,65 TWh (spadek o 16,91% w porównaniu z 6 miesiącami 2016 roku). W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 2,80 TWh energii elektrycznej (spadek o 18,13% w porównaniu z II kwartałem 2016 roku)"

czytamy w komunikacie.

Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w I poł. 2017 r. ukształtowała się na poziomie 175,96 zł/MWh, o 0,55% wyżej r/r.

EBITDA grupy zanotowana w I poł. 2017 r. wyniosła 251 mln zł (spadek o 23,71% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 21,31%.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2017 obniżył się do poziomu 0,99x wobec 1,34x rok wcześniej.

"Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z grupy w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 23 miliony złotych w porównaniu z 28 milionami złotych w analogicznym okresie 2016 roku"

czytamy dalej.

"W pierwszej połowie 2017 roku Grupa ZE PAK SA sprzedała mniej energii elektrycznej z produkcji własnej, jak i z obrotu. Zmniejszenie wolumenu produkcji w największym stopniu dotyczyło elektrowni w Adamowie, dla której obecny rok jest ostatnim pełnym rokiem działalności. Sytuacja na rynku energii w pierwszym półroczu 2017 nie zachęcała do maksymalizacji produkcji, szczególnie tej związanej z systemem wsparcia opartym na zielonych certyfikatach. Na niekorzyść w minionym półroczu zadziałała również wyższa cena zakupu uprawnień do emisji CO2, co wynikało z rozliczenia wcześniej zawieranych transakcji. W kolejnych okresach wpływ tego czynnika powinien ustępować. Cały czas staramy się utrzymywać dyscyplinę kosztową podejmując szereg działań służących optymalizacji funkcjonowania Grupy. Mamy świadomość konieczności dostosowania struktury Grupy i kosztów jej funkcjonowania do zmniejszenia skali działalności wraz z zakończeniem pracy elektrowni w Adamowie z początkiem 2018 roku. W zakresie działalności inwestycyjnej koncentrujemy się na utrzymaniu obecnie posiadanych aktywów i ich bezawaryjnej pracy. Na uwagę zasługuje konsekwentny spadek poziomu naszego zadłużenia"

 skomentował wyniki prezes Adam Kłapszta, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 34,39 mln zł wobec 127,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews), #ZEP

Ostatnie wiadomości