MEDIACAP S.A.: Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży nowych modeli w 1H 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 wrz 2017, 08:42

MEDIACAP S.A.: Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży nowych modeli w 1H 2017 r.

We wtorek, 5 września 2017 roku MEDIACAP SA, polska niezależna grupa działająca w branży marketingu i technologii, opublikowała nieaudytowane wybrane dane finansowe za 1H 2017. Szacowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 30,2 mln zł, szacowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1 mln zł, natomiast szacowany skorygowany zysk EBITDA 2,7 mln zł.

W pierwszej połowie 2017 roku Spółka poniosła znaczące koszty jednorazowe, których łączna wartość przekroczyła 1 mln zł, na m.in. prace rozwojowe w ramach rozbudowy platform technologicznych Opinie.pl oraz Plastream, a także w związku z finalizacją transakcji przejęć.

„Platformy technologiczne Opinie.pl, Plastream oraz TalentMedia mają stać się w najbliższych latach główną siłą napędową naszego wzrostu. Już teraz widzimy, że rosną zdecydowanie szybciej niż zakładaliśmy – szacowane przychody z ich sprzedaży w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły 9,5 mln zł, co oznacza wzrost aż o 73% r/r. Lepsze od prognozowanych okazały się także wyniki, jakie udało nam się osiągnąć na poziomie niefinansowym. Na szczególną wagę zasługuje dynamiczny rozwój platformy Opinie.pl, gdzie w 1H 2017 udało nam się w 100% zrealizować cel założony na ten rok i osiągnąć łączną liczbę użytkowników przekraczającą 100 tys. osób. W tym czasie odnotowaliśmy także dynamiczny wzrost liczby przeprowadzonych ankiet, do poziomu ponad 200 tys. sztuk. Jednocześnie cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem dwóch pozostałych platform – Plastream oraz TalentMedia. W lipcu do zespołu Plastream dołączył Łukasz Czarnecki, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Data Science. Zbiegło się to w czasie z ustaleniem szczegółów dotyczących kolejnych POC (Proof-of-Concept) u dwóch wiodących graczy polskiego rynku mediów i e-commerce. W pierwszej połowie 2017 roku wzrosła także liczba kanałów video reprezentowanych przez TalentMedia, co przełożyło się na wzrost liczby subskrybentów oraz skumulowanej oglądalności naszych kanałów video. Korekta EBITDA widoczna w wynikach za 1H 2017 wynika natomiast głównie z kosztów jednorazowych związanych z rozbudową platform technologicznych Opinie.pl oraz Plastream” 

komentuje Jacek Olechowski, prezes MEDIACAP SA.

MEDIACAP SA szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat blisko 80 mln złotych przychodów i 21 mln złotych EBITDA będzie pochodziło z nowych modeli biznesowych – trzech platform technologicznych: Opinie.pl, Plastream i TalentMedia. Celem strategicznym Grupy jest transformacja w spółkę technologiczną, oferującą innowacyjne produkty wspierające efektywność biznesową klientów segmentu Entreprise.

Skonsolidowany raport finansowy za 1H 2017 zostanie opublikowany 29 września b.r.

O Spółce

MEDIACAP SA to polska niezależna grupa w branży marketingu i technologii. Podstawowe obszary działalności grupy to (1) marketing – planowanie i realizacja wielokanałowych strategii reklamowych w mediach tradycyjnych i cyfrowych w ramach Scholz & Friends Warszawa, The Digitals, TalentMedia i EM LAB oraz (2) analiza danych marketingowych i sprzedażowych oraz budowa i wrażanie rozwiązań wspierających procesy biznesowe po stronie klientów głównie pod marką IQS i Plastream. Spółki należące do grupy obsługują szereg prestiżowych klientów takich jak General Motors Poland, Nationale-Nederlanden, PGE Obrót, Polkomtel, Pracuj.pl, Wirtualna Polska. MEDIACAP prowadzi aktywną politykę zwiększania udziałów rynkowych poprzez wzrost organiczny oraz przemyślaną politykę przejęciową.

Źródło: Spółka, #MCP

Ostatnie wiadomości