Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 101,44 mln zł w II kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 wrz 2017, 08:51

Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 101,44 mln zł w II kw. 2017 r.

Kruk odnotował 101,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 50,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 129,06 mln zł wobec 61,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,34 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 180,4 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 216,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 111,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 547,47 mln zł w porównaniu z 341,08 mln zł rok wcześniej.

"W okresie objętym sprawozdaniem grupa poniosła wydatki na zakup pakietów wierzytelności w wysokości 505 574 tys. zł (w I półroczu 2016 r. - 727 457 tys. zł), natomiast wartość wpłat uzyskanych od dłużników wyniosła 647 211 tys. zł (w I półroczu 2016 r. - 446 454 tys. zł)"

czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 19,57 mln zł wobec 68,42 mln zł straty rok wcześniej.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości