Strata netto Newag wyniosła 10,5 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2017, 08:45

Strata netto Newag wyniosła 10,5 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Newag odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 11,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,06 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,6 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 144,88 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,02 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 282,57 mln zł w porównaniu z 219,07 mln zł rok wcześniej.

"Wartość EBITDA wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 12,8 mln zł (+167%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 66,3 mln zł (7,5%) do kwoty 950,7 mln zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały: realizacja kontraktów pozyskanych w okresie luki inwestycyjnej, co przekłada się na niższą marżę w porównaniu do lat 2013-2015; wzrost wartości przychodów ze sprzedaży o 63,5 mln zł (+29%) w porównaniu do I półrocza 2016; poprawa marży brutto na sprzedaży o 2,7 punktów procentowych z 10,65% do 13,39% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego; strata na pozostałej działalności operacyjnej 608 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowano zysk na poziomie 3,5 mln zł; § niższe koszty finansowe o 1,2% (98 tys. zł)"

czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 3,65 mln zł wobec 7,99 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews), #NWG

Ostatnie wiadomości