Strata netto Action wyniosła 43,49 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 wrz 2017, 08:30

Strata netto Action wyniosła 43,49 mln zł w I poł. 2017 r.

Action w restrukturyzacji odnotował 43,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 40,92 mln zł wobec 3,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 794,82 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 1 895,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2017 r. wyniosła 33,31 mln zł wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie pierwszego półrocza 2017 podmioty GK Action, w tym zwłaszcza jej podmiot dominujący nadal odczuwały skutki toczącego się w Action w restrukturyzacji. Zmiana prowadzonego modelu biznesowego polegająca na rezygnacji z obsługi nisko rentownych lub wręcz nierentownych kanałów sprzedaży oraz towarzyszący tej zmianie ogólny spadek wartości rynku IT oraz elektroniki użytkowej. Jednocześnie obserwowany był brak jakichkolwiek istotnych przetargów publicznych w tym okresie. Dodatkowo spółka zmuszona była czekać z większością istotnych działań restrukturyzacyjnych na zatwierdzenie przez sąd planu restrukturyzacyjnego, który został zatwierdzony dopiero w dniu 4 lipca 2017 r., to jest już po zakończeniu okresu objętego niniejszym sprawozdaniem"

podano w raporcie.

Dodatkowo, zarząd podmiotu dominującego podjął decyzję o utworzeniu kolejnych odpisów w związku z niekorzystnymi decyzjami podatkowymi w kwocie 9 224 tys. zł, podano również.

"Jednocześnie zwraca uwagę widoczny zwłaszcza w drugim kwartale 2017 wzrost wartości generowanej przez podmiot dominujący marży ze sprzedaży, której wartość w II kw. 2017 wyniosła 18 585 tys. zł, co dawało stopę marży na poziomie 6,62% w tym okresie. Powyższe wartości w I kw. 2017 wynosiły odpowiednio 12 020 tys. zł, jeśli chodzi o wartość wygenerowanej marży oraz 3,6% jeśli chodzi o stopę marży. W okresie do końca roku 2017 zarząd oczekuje utrzymania obecnie obserwowanej, wysokiej stopy marży, przy rosnących wartościach sprzedaży"

czytamy dalej. 

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews), #ACT

Ostatnie wiadomości