Lokum Deweloper zwiększa sprzedaż po trzech kwartałach 2017 r. o ponad 50% r/r | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 paź 2017, 08:29

Lokum Deweloper zwiększa sprzedaż po trzech kwartałach 2017 r. o ponad 50% r/r

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu - obecny również na rynku krakowskim, zwiększył sprzedaż lokali o ponad 50% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. W tym okresie Grupa podpisała 651 umów deweloperskich i przedwstępnych, osiągając już po dziewięciu miesiącach poziom sprzedaży jak w całym roku 2016.

Jednocześnie odnotowano mniejszą liczbę lokali rozpoznanych w wyniku (189) w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 r. (328), co jest bezpośrednio związane z tegorocznym harmonogramem realizacji inwestycji.

Kumulacja rozpoznań lokali w wyniku finansowym nastąpi w ostatnim kwartale 2017 r., który właśnie się rozpoczął

powiedział Prezes Zarządu Bartosz Kuźniar.

Już teraz trwają przekazania lokali z inwestycji Lokum di Trevi VII oraz Lokum Victoria IVa – pozwolenia na ich użytkowanie uzyskaliśmy w drugiej połowie września.
W tym roku przekażemy klientom jeszcze lokale z dwóch kolejnych etapów inwestycji Lokum Victoria – IVb oraz IIa.

dodaje

W samym trzecim kwartale sprzedaż lokali wzrosła o 88% r/r – do 213 ze 113 lokali w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na koniec września umowami rezerwacyjnymi objętych było 271 lokali. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do końca trzeciego kwartału 2016 r. Wzrost ten związany jest m.in. z rozpoczęciem działalności Lokum Deweloper na rynku krakowskim i wprowadzeniem do oferty pierwszych inwestycji.

Suma lokali rozpoznanych w wyniku oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wyniosła 630 na koniec września 2017 r. Tym samym potencjał rozpoznań lokali w wyniku 2017 roku (679 lokali) został zrealizowany w 93%. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi niemal 50% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi oraz rezerwacyjnymi objętych jest już 447 lokali.

Bogata oferta

Na koniec września Lokum Deweloper posiadał w ofercie 810 lokali w swoich krakowskich i wrocławskich inwestycjach (wobec 914 na koniec czerwca). W IV kwartale planowane jest wprowadzenie do sprzedaży ostatniego etapu Lokum Victoria i kolejnego etapu Lokum di Trevi – łącznie ponad 300 lokali. Liczba lokali w realizacji (1767) jest bliska rekordowych poziomów dla Spółki.

O Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. jest liderem w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie oraz jednym z trzech z największych deweloperów we Wrocławiu. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka rozpoczęła działalność w Krakowie, gdzie realizuje dwa duże projekty (Lokum Vista oraz Lokum Siesta) na ponad 1500 lokali.

Dla swoich projektów Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy, co umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości produkcji przy niskich kosztach realizacji. Konsekwentna realizacja celów w zakresie efektywności podejmowanych działań rokrocznie przynosi wyjątkowe rezultaty w postaci ponadprzeciętnych wskaźników rentowności. Spółka systematycznie umacnia pozycję we Wrocławiu, a od ubiegłego roku realizuje plan powielenia skali działalności w Krakowie.

W 2016 r. Grupa Lokum Deweloper sprzedała 645 lokali (wzrost 33% r/r) i rozpoznała w wyniku 576 lokali (wzrost 53% r/r). W tym samym czasie Grupa odnotowała przychody na poziomie 189,3 mln zł (wzrost +47% r/r). Zysk netto wzrósł o 25% do 46,9 mln zł.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę akcjonariuszom do 30% skonsolidowanego zysku netto. Za 2016 rok dywidenda wyniosła ponad 14 mln zł (0,78 zł na jedną akcję).

Źródło: Spółka, #LKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości