Zysk netto Maxcom wyniósł 3,62 mln zł w I poł. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 paź 2017, 08:23

Zysk netto Maxcom wyniósł 3,62 mln zł w I poł. 2017 r.

Maxcom odnotował 3,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,74 mln zł wobec 5,23 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zmiana jest spowodowana zwiększeniem kosztów operacyjnych, w tym kosztów związanych z ofertą publiczną. Zwiększone były również koszty rozwoju na nowych rynkach zagranicznych, które powinny przełożyć się na poprawę wyników w kolejnych okresach. Negatywny wpływ na wyniki miały też kursy walut, a w szczególności spadek kursu USD. W związku z wyprzedawaniem zapasów kupionych przy wyższym kursie USD w kolejnych kwartałach ten czynnik nie powinien negatywnie wpływać na wyniki. Niższy zysk operacyjny znalazł też odzwierciedlenie w obniżeniu zysku netto" 

podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,45 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 39,25 mln zł rok wcześniej.

"W I poł. 2017 r. przychody Maxcom wzrosły w ujęciu rok do roku o 23,6% do 48,5 mln zł. Wzrost jest wynikiem zwiększenia skali działania spółki. Rozszerzono współpracę z częścią obecnych odbiorców i rozpoczęto nowe kontrakty. Największy wzrost przychodów, o 109% miał miejsce w sprzedaży eksportowej, której wartość wyniosła 14,1 mln zł"

czytamy dalej w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 3,63 mln zł wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2017 r.

(ISBnews), #MXC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości