Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 paź 2017, 15:29

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

Energa zdecydowała o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci farm wiatrowych. Łączny wpływ odpisów na skonsolidowane wyniki grupy za III kw. 2017 r. wyniesie 81,4 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Energa SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów Grupy Energa"

czytamy w komunikacie.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za III kw. 2017 r. podjęto decyzję o rozpoznaniu w segmencie wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących farm wiatrowych na łączną kwotę 70,6 mln zł oraz wartość firmy (goodwill) w wysokości 10,9 mln zł.

"Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku Grupy Energa wynosi 81,4 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy Energa bez wpływu na wynik EBITDA"

czytamy dalej.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 520,5 mln zł, w tym 8,1 mln zł obejmuje projektowane elektrownie wiatrowe.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zastrzeżono.

Energa planuje publikację raportu za III kw. br. na 8 listopada.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews), #ENG

Ostatnie wiadomości