PBKM nawiązał współpracę z amerykańską firmą PlumCare w celu udostępnienia w Europie badań DNA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 paź 2017, 15:40

PBKM nawiązał współpracę z amerykańską firmą PlumCare w celu udostępnienia w Europie badań DNA

  • Usługa „PlumCare DNA AdvisorTM” łączy testy DNA ze śliny z danymi z baz danych, aby pomóc rodzinom jak najlepiej zarządzać zdrowiem wielu pokoleń
  • Dostępny obecnie w Polsce za pośrednictwem serwisu Plumcarehealth.com

PlumCare, amerykańska firma doradztwa genetycznego, ogłosiła w dniu dzisiejszym nawiązanie współpracy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych (PBKM), wiodącym w Europie bankiem komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

W ramach tej współpracy zostanie wprowadzona przez PBKM na rynek europejski pierwsza tego typu usługa badania DNA i połączonego z nim doradztwa genetycznego przez całe życie, pozwalająca rodzinom przejąć kontrolę nad ich zdrowiem. Usługa ta została nazwana PlumCare DNA Advisor (PlumCare Doradca DNA). W jej ramach rodziny będą miały w jednym miejscu dostęp do badań DNA, doradztwa genetycznego oraz monitorowania na bieżąco postępów nauki w istotnych dla nich obszarach.

Dzięki usłudze PlumCare Doradcy DNA człowiek czuje się tak, jakby miał przyjaciela, który jest ekspertem i monitoruje najnowsze osiągnięcia w zakresie wiedzy na temat genomu człowieka. Doradca DNA ma pełny obraz Twojego DNA i skontaktuje się z Tobą za każdym razem, kiedy nastąpi nowy przełom, który może mieć wpływ na Twoje zdrowie, wyjaśniając Ci jego istotę w sposób łatwy do zrozumienia. Pomoże, wskazując Tobie i Twoim lekarzom co zrobić, kiedy to będzie potrzebne dla zarządzania zdrowiem Twojej rodziny, w sposób, jaki nigdy przedtem nie był możliwy 

powiedział Petros Tsipouras, współzałożyciel i CEO PlumCare.

PlumCare łączy prostotę badania DNA ze śliny, sekwencjonowanie całego eksomu (standard przy bardziej kompleksowym obrazowaniu DNA danej osoby), dane członków bliskiej rodziny (ważne przy interpretacji danych), wywiad chorobowy rodziny, badania naukowe prowadzone przez różne placówki zewnętrzne, oraz monitorowanie i analizowanie postępów naukowych. Wynikające z tego wiedza i porady pomagają rodzinom zarządzać ich dobrostanem dla wielu pokoleń.

Słyszeliśmy od naszych klientów, że są zainteresowani usługami w zakresie badań. Aktualnie dostępne oferty badania DNA są interesujące, ale dają jedynie obraz tego, co wiemy o DNA człowieka w danym momencie. Nie uwzględniają potrzeb nowych rodzin. Szukaliśmy możliwości pełniejszej realizacji obietnicy uzyskania wglądu w genetykę w taki sposób, żeby zadbać o rodziny w całym okresie życia ich członków

powiedział Jakub Baran, Prezes Zarządu PBKM.

Wstępne raporty na temat dzieci dają wgląd w zagadnienia związane z upośledzeniem słuchu, chorobami serca, tkanki łącznej, metabolicznymi, napadami padaczki, nowotworami i reakcją na znieczulanie. Dorośli otrzymają informacje na temat chorób serca, tkanki łącznej, nowotworów oraz reakcji na leki i znieczulanie.

Wysłanie próbek DNA to tylko początek współpracy, trwającej całe życie. Mając abonament na usługę PlumCare Doradca DNA wszyscy członkowie rodziny poddani badaniom mogą oczekiwać cennych raportów rocznych i powiadomień. Kiedy zostaną dokonane nowe odkrycia, każdy z nich będzie mógł w pełni skorzystać z rozwoju wiedzy i technologii, w zakresie, w jakim go to dotyczy. Tam, gdzie będzie to właściwe, w ramach usługi PlumCare Doradca DNA udzielone zostaną porady genetyczne i konsultacje do lokalnych specjalistów, którzy będą potrafili przełożyć tę wiedzę na sugestie dokonania odpowiednich wyborów życiowych.

O PlumCare

PlumCare została utworzona dla rodzin przez dwóch wybitnych genetyków klinicznych, dr. Paula Billingsa i dr. Petrosa Tsipourasa. PlumCare Doradca DNA umożliwia dostęp do osiągnięć genetyki za pośrednictwem badania DNA, analizy oraz wiedzy uzyskiwanej w badaniach naukowych klasy światowej. Usługa ta łączy prostotę badania całego eksomu DNA ze śliny, dane od wszystkich członków rodziny (złożonej z trzech lub więcej osób), wywiadu na temat historii chorób w rodzinie, badań naukowych prowadzonych w ośrodkach zewnętrznych oraz analizę danych. W ramach abonamentu usługa umożliwia monitorowanie na bieżąco postępów naukowych i dostarcza raporty roczne i powiadomienia. Pogłębiona wiedza, doradztwo i dostęp do lokalnych specjalistów pomagają rodzinom radzić sobie z niespodziewanymi lub chronicznymi chorobami i dożywotnio zarządzać dobrostanem wielu pokoleń. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.plumcarehealth.com

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim, rumuńskim, włoskim i łotewskim, a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych z jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości