Tauron miał 189 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 paź 2017, 15:59

Tauron miał 189 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych

Tauron Polska Energia odnotował 189 mln zł zysku netto w III kwartale oraz 343 mln zł zysku operacyjnego, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wybrane szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r.:

 1. Przychody ze sprzedaży: 4 120 mln zł
 2. EBITDA _zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe_: 783 mln zł w tym:
  • EBITDA segmentu Wydobycie: 37  mln zł
  • EBITDA segmentu Wytwarzanie: 80 mln zł
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 591 mln zł
  • EBITDA segmentu Sprzedaż: 146 mln zł
 3. EBIT _zysk operacyjny: 343 mln zł
 4. Zysk netto: 189 mln zł
 5. CAPEX: 722 mln zł
 6. Dług netto na dzień 30.09.2017 r: 7,9 mld zł
 7. Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 30.09.2017 r.: 2,1x"
czytamy w komunikacie.

Tauron szacuje, że w III kw. br produkcja węgla handlowego wyniosła 1,36 mln ton, sprzedaż węgla handlowego: 1,45 mln ton, produkcja energii elektrycznej brutto: 4,57 TWh, produkcja ciepła: 0,82 PJ, dystrybucja energii elektrycznej: 12,61 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 12,04 TWh, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,35 TWh, podano także.

"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2017 r. (w porównaniu z III kwartałem 2016 r.): spadek wolumenu sprzedanego węgla o 0,2 mln ton, tj. o 11,2% będący rezultatem prac przezbrojeniowych oraz zdarzeń o charakterze górniczo-geologicznym. Znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment sprzedaż, będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów. Koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w III kwartale 2017 r. o 64 mln zł. W III kwartale 2016 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 20 mln zł" 

podsumowano.

Narastająco po III kwartałach Tauron miał przychody ze sprzedaży w wysokości 12 875 mln zł; EBITDA: 2 877 mln zł; EBIT: 1 580 mln zł; zysk netto: 1 194 mln zł; capex: 2 217 mln zł. Po III kwartałach EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 42 mln zł, segmentu Wytwarzanie: 386 mln zł, segmentu Dystrybucja: 1 795 mln zł, a segmentu Sprzedaż: 691 mln zł, podano także.

"Dane operacyjne za 9 miesięcy 2017 r.:

 1. Produkcja węgla handlowego: 4,68 mln ton
 2. Sprzedaż węgla handlowego: 5,01 mln ton
 3. Produkcja energii elektrycznej brutto: 14,03 TWh
 4. Produkcja ciepła: 7,91 PJ
 5. Dystrybucja energii elektrycznej: 38,31 TWh _w tym do odbiorców końcowych: 36,47 TWh_
 6. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,56 TWh" 
czytamy również.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews), #TPE

Ostatnie wiadomości