Dom Development po trzech kwartałach 2017 r. notuje wzrost skali działalności | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 paź 2017, 10:40

Dom Development po trzech kwartałach 2017 r. notuje wzrost skali działalności

Dom Development SA niekwestionowany lider na warszawskim rynku mieszkaniowym i największy deweloper w Polsce, w III kwartale br. sprzedał rekordową w swojej historii liczbę 1081 lokali (w tym 220 lokali w Trójmieście), co oznacza wzrost o 53% r/r. Sprzedaż netto w okresie trzech kwartałów 2017 r. również była rekordowa i wyniosła 2926 lokali (w tym 409 lokali sprzedanych przez Euro Styl), wobec 2021 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 45% r/r.

Spółka w okresie od stycznia do września 2017 r. przekazała klientom 1457 lokali, co oznacza wzrost o 10% r/r.

W wyniku akwizycji Grupy Euro Styl S.A. („Euro Styl”) sfinalizowanej 8 czerwca 2017 r. i jednoczesnego dynamicznego wzrostu organicznego, Dom Development skokowo zwiększył skalę działalności, i zarówno w II jak i III kwartale odnotował najwyższą na rynku sprzedaż pod względem liczby lokali. Oznacza to umocnienie rynkowej pozycji – obecnie Dom Development jest największym graczem na rynku mieszkaniowym w Polsce. Tak dobre wyniki sprzedaży zostały zrealizowane przy kilkuprocentowym wzroście cen.

Spółka po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 680,7 mln zł wobec 585,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza 16-proc. wzrost. Dom Development wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 74,0 mln zł wobec 40,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 83% r/r. W samym III kwartale przychody sięgnęły 245,2 mln zł, a zysk netto 26 mln zł (wzrost o 54% r/r).

Dom Development wprowadził do realizacji w okresie trzech kwartałów 2017 r. 21 projektów liczących 3173 lokale. Jednocześnie Dom Development w III kwartale 2017 r. rozpoczął budowę 1002 lokali (6 projektów), co oznacza wzrost o 80% r/r. Na koniec września 2017 r. w ofercie Dom Development znajdowało się 3061 lokali, w 26 lokalizacjach (18 warszawskich, 7 trójmiejskich, 1 wrocławskiej).

Na koniec września 2017 roku Spółka posiadała 6241 lokali w budowie na 38 projektach, wobec 3886 rok wcześniej, co oznacza istotne zwiększenie skali działalności (+61%)
i największą liczbę lokali w budowie w historii Spółki.

Dom Development utrzymuje silny bilans, zachowując wysoki poziom gotówki (200 mln zł na 30.09.2017) i niski wskaźnik zadłużenia netto: 7,2 % (zadłużenie netto 63,3 mln zł), co daje Spółce potencjał zakupów ziemi, uruchamiania kolejnych projektów, a tym samym dalszego zwiększania skali działalności. Dodatkowo Dom Development posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 243,8 mln zł.

Sprzedaż i przekazania

W okresie trzech kwartałów 2017 Dom Development odnotował rekordową sprzedaż netto na poziomie 2926 lokali (+45% r/r), w tym 409 lokali zostało sprzedanych przez Euro Styl. W samym III kwartale Dom Development także odnotował rekordową sprzedaż netto na poziomie 1081 lokali (w tym Euro Styl: 220 lokali), co oznacza wzrost o 53% r/r.

Dom Development odnotował po trzech kwartałach 2017 roku wyniki zgodne z oczekiwaniami. Liczba zrealizowanych w tym okresie przekazań wpłynęła na wynik netto Spółki, który był o 83% wyższy r/r (wzrost do 74,0 mln zł z 40,4 mln zł rok wcześniej). W samym III kwartale zysk netto wyniósł 26 mln zł, co oznacza wzrost o 54% r/r.

Marża brutto Spółki po trzech kwartałach 2017 r. wzrosła wobec analogicznego okresu rok wcześniej o 5 pp., do poziomu 27%. Marża brutto za trzeci kwartał wyniosła 28%.

Po akwizycji Euro Styl finansowanej ze środków własnych Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową (200 mln zł gotówki netto) i niski wskaźnik zadłużenia netto na poziomie 7,2%.

Bank Ziemi

Bank ziemi Spółki na 30 września 2017 roku obejmował łącznie 8207 lokali, w tym 1898 lokali w Trójmieście. W 2017 roku Spółka zwiększyła swój bank ziemi o grunty w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście, pozwalające na budowę ok. 3270 lokali. Dywersyfikacja banku ziemi pod kątem lokalizacji, skali projektów oraz segmentów rynku zapewnia Spółce utrzymanie atrakcyjnej oferty w przyszłych okresach.

W III kwartale jak i po dziewięciu miesiącach odnotowaliśmy po raz kolejny rekordowe poziomy sprzedaży. Rośniemy organicznie jak i w efekcie akwizycji Euro Styl, pomimo wzrostu cen mieszkań. Przejęcie skokowo zwiększyło naszą skalę działalności i umocniło naszą pozycję rynkową – obecnie jesteśmy największym graczem na rynku mieszkaniowym w Polsce. Mamy w budowie rekordową liczbę lokali na 38 projektach. W kolejnych okresach oczekujemy kontynuacji trendu mocnego popytu na rynku mieszkaniowym i bardzo wysokiej sprzedaży. Czynniki makroekonomiczne, poprawiająca się sytuacja ekonomiczna Polaków sprzyjają kontynuacji wzrostowej tendencji sprzedaży. Wyniki Dom Development jak i rynku mieszkaniowego po trzech kwartałach wskazują, że będzie to rekordowy rok dla branży

mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Jesteśmy przygotowani na dalszy wzrost skali działalności i wykorzystania bardzo dobrych warunków rynkowych. Posiadamy zdywersyfikowany bank ziemi liczący 8207 lokali i projekty gotowe do szybkiego wprowadzenia oraz pozyskujemy skutecznie nowe grunty mimo dużej konkurencji. Wzmocniliśmy w tym roku bank ziemi na wszystkich rynkach działalności, w tym także we Wrocławiu, w którym chcemy zwiększyć skalę działania. Ponadto naszymi przewagami są: bardzo silny bilans, gotówka w wysokości 200 mln zł i dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych, co dodatkowo daje nam elastyczność w podejmowaniu decyzji 

dodał Jarosław Szanajca.

O Spółce

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym i największym deweloperem w Polsce. Realizuje inwestycje w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.), a od 8 czerwca 2017 r. dzięki przejęciu Spółki Euro Styl S.A., w Trójmieście i okolicach. W ciągu ponad 21 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 26 300 mieszkań w Warszawie i Wrocławiu, w których mieszka ponad 78 000 osób. Z kolei przejęta w czerwcu firma Euro Styl w ciągu 10 lat działalności w segmencie mieszkaniowym przekazała klientom ponad 3 400 lokali, w których mieszka ponad 10 000 osób.

Oferta produktowa Grupy Dom Development skierowana jest do klientów indywidualnych. Obejmuje ona budynki wielorodzinne (mieszkania popularne, apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe) przy czym podstawę oferty stanowią mieszkania popularne.

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 57,99% akcji.

Źródło: Spółka, #DOM

Ostatnie wiadomości