Zysk netto Kruka spadł r/r do 74,3 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 paź 2017, 09:09

Zysk netto Kruka spadł r/r do 74,3 mln zł w III kw. 2017 r.

Kruk odnotował 74,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 74,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 107,84 mln zł wobec 90,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 259,45 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 201,19 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 291,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 185,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 806,92 mln zł w porównaniu z 542,26 mln zł rok wcześniej.

"Suma wszystkich inwestycji do końca września wyniosła 766,5 mln zł, za co KRUK kupił 85 portfeli na siedmiu europejskich rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wartość nominalna zakupionych portfeli przekroczyła 10 mld zł. Tylko w III kwartale, Kruk zainwestował w Polsce 150 mln zł w 10 portfeli wierzytelności. Największy od Getin Noble Banku o wartości nominalnej 420 mln zł"

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spłaty z portfeli własnych wyniosły 994 mln zł i przekroczyły wynik całego 2016 roku. Tylko III kwartał wygenerował 346,8 mln zł i osiągnął najwyższy wynik w historii Kruka, podkreślono także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 44,13 mln zł wobec 95,58 mln zł straty rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach zrealizowaliśmy zysk netto z całego 2016 i z dużym komfortem wchodzimy w ostatnią prostą w tym roku. Jako zarząd kierujący się długoterminową perspektywą już myślimy o realizacji celów strategii w kolejnych latach - utrzymaniu przynajmniej 15% wzrostu wskaźnika zysku na akcję, przy jednoczesnym osiąganiu 20% zwrotu na kapitale własnym"

powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"Operacyjnie dużą wagę przykładamy na rozwój organizacji we Włoszech. Liczba pracowników naszej Grupy na Półwyspie Apenińskim rośnie dynamicznie. Na początku roku było to około 40 osób, podczas gdy dzisiaj to już ponad 200 pracowników. Jesteśmy silnie zmotywowani, żeby kontynuować rozbudowę włoskiego zespołu. Jesteśmy również w trakcie przenoszenia licznych procesów operacyjnych, które nie tylko wymagają wzrostu zatrudnienia, ale i pewnego czasu na wdrożenie. Będą one rozbudowywać i istotnie wzmacniać nasze zdolności operacyjne na tym rynku"

dodał prezes.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości