Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1,46 mld zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lis 2017, 08:41

Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1,46 mld zł w III kw. 2017 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 463 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 656 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Stawiamy na rozwój poprzez akwizycje, czego wyrazem jest finalizowana właśnie umowa przejęcia aktywów EDF, a także rozwój nowych obszarów budowania biznesu, co widać głównie przez pryzmat naszego zaangażowania we wsparcie start-upów oraz tworzenia ekosystemu elektromobilności w Polsce. Jesteśmy liderem na rynku energii, niebawem będziemy liderem na rynku ciepłowniczym, chcemy być także liderem innowacyjności oraz dynamicznego rozwoju i jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten cel osiągnąć"

powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 883 mln zł wobec 895 mln zł zysku rok wcześniej.

"Odnotowaliśmy 6-procentowy wzrost produkcji energii elektrycznej, głównie dzięki większej produkcji z węgla brunatnego. Dobre wyniki operacyjne pozwoliły utrzymać stabilne i satysfakcjonujące wyniki finansowe. Potwierdza to zysk EBITDA w wysokości ponad 6 miliardów oraz zysk netto niemal 3 miliardów złotych wypracowany po trzech kwartałach tego roku"

dodał Baranowski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 073 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 6 897 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2 960 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 202 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16 693 mln zł w porównaniu z 20 563 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE po trzech kwartałach 2017 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 3,401 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,807 mld zł. Segment obrotu wygenerował 614 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 239 mln zł"

czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 4,6 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews), #PGE

Ostatnie wiadomości