Akcjonariusze Marvipolu i Marvipol Development zatwierdzą podział 20 listopada | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2017, 09:57

Akcjonariusze Marvipolu i Marvipol Development zatwierdzą podział 20 listopada

Akcjonariusze Marvipolu (emitent, spółka dzielona) oraz Marvipol Development (spółka przejmująca) zdecydują na walnych zgromadzeniach zwołanych na 20 listopada 2017 r. o podjęciu uchwał w sprawie podziału Marvipolu, podała spółka.

Wczoraj Marvipol Development opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 101 000 akcji serii A i B wyemitowanych przez spółkę przejmującą oraz memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 41 551 852 akcji serii C emitowanych przez spółkę przejmującą.

W planowanym harmonogramie działań w ramach podziału, zawartym w prospekcie, podano, że pierwsze notowanie wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę przejmującą na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi do 29 grudnia 2017 r.

Prospekt oraz memorandum zostały sporządzone przez Marvipol Developent w związku z trwającym procesem podziału Marvipolu, w ramach którego to procesu podziału, spółka przejmująca wyemituje 41 551 852 akcji serii C o wartości nominalnej 1 zł każda akcja w drodze oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy Marvipolu. Równocześnie w ramach procesu podziału Marvipolu, część działalności funkcjonująca jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie (Oddział Marvipol) i prowadząca działalność deweloperską, zostanie przeniesiona na spółkę przejmującą, podczas gdy pozostała część działalności Marviplu, obejmująca działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostanie w majątku Marvipolu, przypomniano.

Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Marvipol Development części majątku Marvipolu. Akcjonariusze Marvipolu w zamian za przeniesienie na rzecz spółki przejmującej części majątku w postaci Oddziału Marvipol, obejmą 41 551 852 akcji zwykłych na okaziciela spółki przejmującej serii C, o wartości nominalnej 1 zł, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews), #MVP

Zobacz także: Marvipol niedługo podzieli się na dwie spółki. To nietypowy ruch na GPW - co oznacza dla inwestorów?

Ostatnie wiadomości