Strata netto Agory zmniejszyła się r/r do 2,2 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2017, 09:11

Strata netto Agory zmniejszyła się r/r do 2,2 mln zł w III kw. 2017 r.

Agora odnotowała 2,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Grupa istotnie ograniczyła stratę netto [ogółem - red.] do kwoty 1,6 mln zł, głównie ze względu na odnotowany zysk ze zbycia udziałów w spółce Green Content Sp. z o.o. [...] Wpływ powyższej transakcji na wynik netto Agory S.A. i Grupy Agora wyniósł odpowiednio 11,1 mln zł i 11,4 mln zł"

podano w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,1 mln zł wobec 9,7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 251,4 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 273,4 mln zł rok wcześniej.

„Wpływy w segmencie Film i Książka zwiększyły się o 5,2% i wyniosły 87,7 mln zł. Najbardziej wzrosły przychody ze sprzedaży biletów do kin, które stanowiły 47,6 mln zł. Wyższe były również wpływy ze sprzedaży reklam w kinach w kwocie 9,3 mln zł oraz ze sprzedaży barowej, które wyniosły 18,7 mln zł. Segment odnotował również wyższe wpływy z działalności filmowej, a niższe z działalności Wydawnictwa. Przychody segmentu Radio wzrosły o 14,2% do kwoty 24,2 mln zł. Przyczyniły się do tego głównie wyższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory oraz wyższe przychody ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla kin sieci Helios"

czytamy w raporcie.

Zmniejszyły się natomiast wpływy w pozostałych segmentach operacyjnych Grupy. Ich największy spadek – do kwoty 20,4 mln zł - miał miejsce w segmencie Druk. Czynnikami, które zaważyły na poziomie przychodów tego obszaru było ograniczenie wolumenu produkcji wynikające m.in. z zakończenia współpracy z niektórymi klientami oraz wzrostu udziału druku na papierze dostarczonym przez klientów, podano także.

„O 11,9% - do kwoty 56,1 mln zł - zmniejszyły się wpływy segmentu Prasa, co było związane z kontynuacją negatywnych trendów rynkowych oraz zaprzestaniem wydawania wybranych tytułów prasowych. Natomiast do kwoty 34,2 mln zł zmniejszyły się przychody w segmencie Reklamy Zewnętrznej, głównie ze względu na sytuację na rynku reklamy zewnętrznej oraz zakończenie współpracy z metrem warszawskim w zakresie sprzedaży reklamy na nośnikach w wagonach metra. Przychody segmentu Internet były niższe niż w trzecim kwartale 2016 r. i wyniosły 36,7 mln zł. Wpłynęły na to niższe wpływy zarówno ze sprzedaży reklamy internetowej, jak i z ogłoszeń w wortalach"

czytamy dalej.

W trzecim kwartale 2017 r. EBITDA Grupy wzrosła o 4,0% do 15,5 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. EBITDA Grupy wzrosła o 15,2% do 75,8 mln zł.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 10 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,8 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 835,1 mln zł w porównaniu z 858,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 7,67 mln zł wobec 33,15 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą Gazety Wyborczej i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Serwisy internetowe Agory należą do wiodących pod względem popularności w swoich kategoriach. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews), #AGO

Ostatnie wiadomości