Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 17,07 mln zł w III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2017, 09:08

Zysk netto Vantage Development wzrósł r/r do 17,07 mln zł w III kw. 2017 r.

Vantage Development odnotował 17,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,67 mln zł wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 130,23 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 18,27 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 20,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 199,43 mln zł w porównaniu z 55,22 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Vantage Development od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wyniosły 199,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 144 mln zł. Największy wpływ na wartość przychodów miały przychody ze sprzedaży lokali, gdzie odnotowano 334% wzrostu w stosunku do trzech kwartałów 2016 roku. Przychody te są wynikiem przekazań lokali, których było 605 od początku roku, a w okresie trzeciego kwartału 2017 roku Grupa wydała w sumie 389 lokali (wydania obejmowały przede wszystkim lokale w projektach: Promenady etap VII, Living Point Mokotów etap I, Nowe Żerniki i Nowy Gaj etap I)" 

czytamy w raporcie.

Drugi z podstawowych segmentów działalności grupy, segment wynajmu nieruchomości komercyjnych, również odnotował w analizowanym okresie wzrost sprzedaży, na poziomie 17%. Wynika to głównie ze zwiększenia oferowanej do wynajęcia powierzchni, jak również ze wzrostu przychodów z wynajmu posiadanych wcześniej powierzchni w budynkach biurowych Promenady Epsilon, Promenady Zita oraz Delta 44, podano także.

„Skonsolidowany zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2017 roku osiągnął poziom 30,47 mln zł wobec 2,84 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoki zysk ze sprzedaży po pokryciu niekorzystnego wpływu na wynik przeszacowania nieruchomości inwestycyjnych pracujących do wartości godziwej (-2,39 mln zł, głównie w związku ze spadkiem kursu EUR/PLN w stosunku do 31 grudnia 2016 roku) oraz kosztów finansowych pozwolił na osiągnięcie zysku brutto i netto w wysokości odpowiednio 25,28 mln zł i 20,66 mln zł. W okresie trzech kwartałów 2016 roku zysk brutto i netto wyniosły odpowiednio 19,95 mln zł i 17,65 mln zł, na które znacząco wpłynęło przeszacowanie wynoszące aż 18,93 mln zł" 

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 29,09 mln zł wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

(ISBnews), #VTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości