Celon Pharma pozytywnie zakończyła zdecentralizowaną procedurę rejestracji leku Salmex w krajach skandynawskich | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2017, 11:45

Celon Pharma pozytywnie zakończyła zdecentralizowaną procedurę rejestracji leku Salmex w krajach skandynawskich

  • Zakończenie procedury DCP otwiera Spółce nowe perspektywy eksportowe na rynek o łącznej wielkości ok. 3 mln inhalatorów rocznie.
  • Procedura objęła swoim zasięgiem: Szwecję, Finlandię, Norwegię, Danię oraz Islandię.
  • Partnerem biznesowym Spółki w procesie rejestracji i dystrybucji produktu na rynki objęte procedurą jest Glenmark.

Kraje objęte procedurą skandynawską wydały pozytywne decyzje o zaakceptowaniu przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej.

„To ważny dla nas rynek. Kluczowe w kolejnych miesiącach będą: akceptacja druków informacyjnych, kwestie refundacyjne oraz wprowadzenie produktu na rynek. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej państwa biorące w niej udział zweryfikują druki oraz wydadzą narodowe decyzje o dopuszczeniu do obrotu. Aby usprawnić ten proces ściśle współpracujemy z naszym partnerem"

mówi Bogdan Manowski, dyrektor ds. rozwoju, członek zarządu Celon Pharma S.A.

„W krajach skandynawskich leki generyczne szybko penetrują rynek, ze względu na szereg zachęt systemowych, które umożliwiają sprawną i korzystną dla pacjenta zamienność terapii. Dopuszczenie leku Salmex w na tych rynkach potwierdza wysoką jakość przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej"

wskazuje dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A.

O spółce

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym zapleczem laboratoriów badawczo-rozwojowych dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zasoby laboratoryjno-sprzętowe, a także doświadczenie kadry pracowników. Posiada nowoczesny zakład wytwórczy, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne. -Historycznie, Spółka koncentrowała się na produkcji klasycznych leków generycznych tj. leków będących zamiennikami leków oryginalnych, zawierających te same substancje czynne oraz mających takie same działania farmakologiczne jak leki oryginalne. W ciągu ostatnich lat Spółka wprowadziła na rynek produkty w następujących grupach terapeutycznych: onkologia, choroby układu nerwowego, choroby serca, terapię HIV choroby oddechowe. Począwszy od 2007 roku Spółka rozwija technologię wytwarzania leków wziewnych oraz kilkanaście projektów leków innowacyjnych.

Źródło: Spółka, #CLN

Ostatnie wiadomości