Wyniki finansowe Grupy Amica po III kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2017, 08:48

Wyniki finansowe Grupy Amica po III kw. 2017 r.

  • Konsekwentna realizacja strategii HIT2023 w oparciu o ekspansję geograficzną i produktową oraz inicjatywy wzrostu efektywności biznesowej.
  • Po 3Q 2017: wzrost przychodów, marża EBITDA na zakładanym poziomie pomimo m.in. deprecjacji funta, wzrostu cen stali i czynników o charakterze przejściowym; zmiany w strukturze bilansu oraz w rachunku cash flow wynikają w dużej części z przejęcia francuskiej spółki Sideme i uruchomienia własnego centrum logistycznego.
  • Pozytywne perspektywy Q4 - obserwowane korzystne trendy sprzedażowe na wielu rynkach, uwolnienie kolejnych synergii w ramach grupy kapitałowej i prowadzenie logistyki już w oparciu o zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania we Wronkach.

Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w okresie trzech kwartałów 2017 roku ponad 1,9 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 143 mln PLN wyniku EBITDA oraz ponad 91 mln PLN zysku brutto. W zaksięgowanych 119 mln PLN zysku netto (+41% rdr) ujęte zostało na koniec półrocza 45,9 mln PLN aktywa podatkowego, związanego z dokonanymi inwestycjami w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (kolejna aktualizacja wartości aktywa podatkowego na koniec 2017 roku). W samym III kwartale przychody Grupy Amica wzrosły o 8,5%, do 705 mln PLN, a spółka wygenerowała 42 mln PLN skonsolidowanego wyniku EBITDA oraz 28 mln PLN skonsolidowanego zysku brutto.

„Trzeci kwartał 2016 roku stanowił wysoką bazę porównawczą, dlatego też – zgodnie z prognozami analityków – przed rokiem zanotowaliśmy wyższe wyniki niż w minionym kwartale. Istotne były tu czynniki o charakterze przejściowym, jak miks produktowy i geograficzny oraz zmniejszanie zapasów u dystrybutorów w Polsce. Co jednak ważne, rentowność EBITDA za trzy kwartały br. to wysokie 7,5%, Więcej informacji: Adrian Boczkowski, P&L Investor Relations, a.boczkowski[at]pandl[dot]pl, M: 506 324 456 po środku założonego przedziału 7-8% dla całego roku"

mówi Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Amica SA.

„W najważniejszy dla nas IV kwartał wkroczyliśmy bardzo dobrze przygotowani handlowo, finansowo oraz logistycznie, co wraz z korzystnymi tendencjami w otoczeniu biznesowym z pewnością pozytywnie wpłynie na wyniki bieżącego kwartału, jak również całego roku 2017" 

podkreśla wiceprezes Kocikowski.

Grupa Amica utrzymuje wysokie marże pomimo wzrostu w ujęciu rok do roku cen stali, gdzie widać już jednak stabilizację. W samym trzecim kwartale spółka odczuła również jednorazowe koszty, związane z przeniesieniem logistyki z wynajmowanych magazynów do uruchomionego przy zakładzie we Wronkach własnego zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania (inwestycja warta 57 mln PLN). Zmiana modelu logistyki widoczna jest również w bilansie oraz rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (wzrost stanu zapasów). Należy zauważyć, że w magazynie Grupy Amica we Wronkach znajduje się 26 tys. miejsc paletowych, mogących pomieścić 230 tys. urządzeń dużego AGD, a w pełni zautomatyzowany system sterowania pozwala układać około 1,6 tys. sztuk sprzętu na godzinę. Co ważne, zarządzanie dużą liczbą magazynowanych produktów zostało uproszczone, ułatwiając sprawne wysyłki do 56 krajów, w jakich sprzedaje Amica. W efekcie towar może trafić do klientów nawet o ponad dobę szybciej.

„Zgodnie z założeniami widzimy już, że magazyn wysokiego składowania to nie tylko znaczny wzrost możliwości operacyjnych, ale również istotny spadek bieżących kosztów logistyki"

mówi wiceprezes Wojciech Kocikowski.

W ramach strategii HIT2023 celem Grupy Amica na rok 2017 jest wzrost przychodów o 7-8% rok do roku przy 7-8% rentowności EBITDA i 13-14% wskaźnika ROCE. Finalnie w roku 2023 Amica zamierza osiągnąć około 5 mld PLN sprzedaży przy rentowności EBITDA na poziomie 9%. Jednym z filarów strategii rozwoju Grupy Amica jest dokonywanie komplementarnych przejęć, jak francuskiej spółki dystrybucyjnej Sideme w marcu br. Stała się ona bazą do ekspansji na trzecim co do wielkości rynku Europy. Grupa Amica wypracowała już silną pozycję na europejskim rynku nr 1 (Niemcy) oraz przejęła pod koniec 2015 r. istotną spółkę dystrybucyjną na rynku nr 2 (CDA w Wlk. Brytanii). W rezultacie największym regionem sprzedażowym Grupy Amica stała się Europa Zachodnia, która w okresie trzech kwartałów 2017 r. odpowiadała za 39% całkowitych przychodów (wartościowo +11,5% rdr).

„Wzrost zrealizowanej sprzedaży w polskich złotych byłby jeszcze wyższy, gdyby nie m.in. deprecjacja funta (-12%). Cieszy powrót do trendu wzrostowego w ujęciu rok do roku w Niemczech, a jednocześnie pozytywnie na skalę sprzedaży w regionie Zachód wpływa francuska spółka Sideme, konsolidowana od II kwartału"

zauważa wiceprezes Kocikowski.

W związku ze zmianami w modelu dystrybucji na rynku polskim (zmniejszanie zapasów dystrybutorów, szczególnie widoczne w II i III kw.) krajowe przychody Amiki zmniejszyły się w okresie styczeń-wrzesień o 6% rdr, stanowiąc 27% całkowitej sprzedaży. Należy zauważyć, że na rodzimym rynku pozytywną dynamikę wzrostu zanotował asortyment zmywarek oraz płyt grzejnych, a Amica Więcej informacji: Adrian Boczkowski, P&L Investor Relations, a.boczkowski[at]pandl[dot]pl, M: 506 324 456 jest najlepiej sprzedającą się ilościowo marką sprzętu grzejnego w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 30%.

W regionie Wschód sprzedaż Grupy Amica, liczona w złotych, wzrosła o 14% rdr, a obszar ten odpowiadał za 18% skonsolidowanej sprzedaży. W Rosji (+10% rdr) pozytywne efekty przynosi rozszerzenie dystrybucji i wzrost dywersyfikacji sprzedaży. Na Ukrainie sprzedaż wzrosła o 17%, a w zakresie sprzętu grzejnego – aż o 48% rdr. Na pozostałych rynkach wschodnich (+27% rdr) szczególnie wysokie wzrosty przychodów dotyczyły płyt grzejnych, kuchni wolnostojących i piekarników.

W krajach skandynawskich (9% skonsolidowanych przychodów) Grupa Amica zwiększyła sprzedaż płyt grzejnych i piekarników do zabudowy, notując nieznaczny spadek wartościowy sprzedaży w złotych (2%). Natomiast wartość sprzedaży w regionie Południe zwiększyła się rok do roku o 11%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+11%) był asortyment towarów handlowych, dzięki któremu Amica staje się dostawcą pełnego portfolio produktów AGD. Wartość sprzedaży w pozostałych krajach najmocniej wzrosła na Węgrzech (+48% rdr) i w Izraelu (+45% rdr).

Warto zauważyć, że Amica - realizując ekspansję produktową i geograficzną, w tym poprzez przejęcia i znaczne inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych oraz w logistykę – stabilnie utrzymuje bezpieczne wskaźniki zadłużenia i płynności.

„Na koniec września posiadaliśmy ponad 73 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów, a zadłużenie netto wobec EBITDA LTM pomimo przejściowego wzrostu długu po przejęciu Sideme znajduje się na bezpiecznym poziomie poniżej 1,7x. Co więcej, widzimy możliwości dużego spadku tego wskaźnika na koniec roku, co wskazuje na znaczną przestrzeń dla dalszego rozwoju biznesu Grupy Amica" 

podkreśla wiceprezes Wojciech Kocikowski.

O Grupie Kapitałowej Amica

Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Spółka generuje ponad 70% skonsolidowanych przychodów dzięki sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych. Strategia HIT2023 zakłada osiągnięcie około 5 mld PLN przychodów ze sprzedaży i wygenerowanie 9% marży EBITDA w roku 2023.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej czy Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica Wronki znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa i CDA. Prezes Jacek Rutkowski został uhonorowany w marcu 2016 r. tytułem Prezesa Roku w ramach konkursu „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy „Parkiet”.

Źródło: Spółka, #AMC

Ostatnie wiadomości