PBKM: Nowa terapia komórkami macierzystymi wchodzi w fazę badań klinicznych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 gru 2017, 17:51

PBKM: Nowa terapia komórkami macierzystymi wchodzi w fazę badań klinicznych

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęto badania kliniczne II/III fazy z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych z galarety Whartona (WJMSC) do leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Nowej terapii zostali poddani pierwsi pacjenci, którym podano preparat na bazie komórek macierzystych. Badania kliniczne II/III fazy prowadzone są w ramach wieloośrodkowego projektu CIRCULATE, który otrzymał dofinasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„Z dużym optymizmem podchodzimy do badań, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój medycyny regeneracyjnej w Polsce i na świecie. W trzech badaniach klinicznych planujemy poddać terapii łącznie 315 pacjentów. W przypadku pozytywnych wyników prób klinicznych będziemy starali się o rejestrację leku w EMA"

mówi profesor UJ dr hab. n. med. Piotr Musiałek z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Polski Bank Komórek Macierzystych wchodzi w skład konsorcjum projektu CIRCULATE, razem z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum jako liderem, Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Akademią Górniczo-Hutniczą, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 32 mln zł w drugiej edycji prestiżowego konkursu STRATEGMED, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2019 roku.

„Nasz projekt uzyskał jedną z najwyższych ocen spośród złożonych wniosków. Cieszymy się, że w ramach konsorcjum CIRCULATE udało nam się zebrać tak doświadczonych partnerów, posiadających bardzo duże i często unikalne kompetencje. Współpraca układa się wzorowo, mamy regularne comiesięczne spotkania i na bieżąco wymieniamy się informacjami. To dobrze wróży na przyszłość. Przejście z etapu przygotowań do etapu pierwszej próby klinicznej fazy II/III to najważniejszy dotychczas osiągnięty etap projektu" 

mówi prof. dr hab. Marcin Majka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowiedzialny za projekt CIRCULATE.

Realizacja projektu CIRCULATE pozwoli na zdobycie wiedzy na temat sposobu działania komórek WJMSC podanych do serca pacjentów i przetestowaniu unikalnych w skali światowej nowych technologii obrazowania w celu monitorowania obecności podanego preparatu i procesu regeneracji mięśnia sercowego.

Terapia polega na regeneracji urazów sercowo-naczyniowych poprzez zastosowanie przezwieńcowej transplantacji nowej generacji allogenicznych dostępnych „off-the-shelf” komórek macierzystych przy pomocy specjalnego cewnika. Przeprowadzenie rygorystycznych badań klinicznych, zgodnych z zasadami evidence-based medicine, pozwoli na opracowanie nowych strategii leczenia chorób sercowo-naczyniowych za pomocą terapii komórkami macierzystymi.

„Projekt CIRCULATE jest przykładem, że terapie oparte na wykorzystaniu komórek macierzystych są dynamicznie rozwijającym się obszarem nowoczesnej medycyny. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych w chorobach sercowo-naczyniowych, które prowadzone są w kraju w oparciu o polskie rozwiązania i wiedzę naukową" 

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z szacunkowym udziałem na poziomie 20% (na ok. 100 działających niezależnych kapitałowo podmiotów).

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim, rumuńskim, włoskim i łotewskim, a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych z jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości