Agora może dokonać odpisów, które obniżą wynik operacyjny grupy o 70-95 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sty 2018, 16:54

Agora może dokonać odpisów, które obniżą wynik operacyjny grupy o 70-95 mln zł

Testy na utratę wartości aktywów w Grupie Agora wykazują prawdopodobieństwo konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, których wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny grupy za IV kwartał 2017 r. może wynieść łącznie ok. 70-95 mln zł, według wstępnych szacunków, podała spółka.

"Grupa Agora (Grupa) jest w trakcie przeprowadzania testów na utratę wartości aktywów w oparciu o m.in. długoterminowe prognozy finansowe poszczególnych segmentów Grupy. Prowadzone analizy wykazują prawdopodobieństwo konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych w segmencie Druk, wartości tytułu prasowego 'Cztery Kąty' oraz wartości firmy Trader.com. (Polska) Sp. z o.o., których wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kwartał 2017 r. może wynieść łącznie około 70-90 mln zł, według wstępnych szacunków, możliwych do dokonania na dzień 4 stycznia 2018 r."

czytamy w komunikacie.

Dodatkowo, spółka przeprowadziła przegląd okresów użytkowania wybranych aktywów trwałych Grupy Agora, co będzie skutkować wyższymi odpisami amortyzacyjnymi, które obniżą wynik operacyjny grupy w czwartym kwartale 2017 r. o około 5 mln zł, podano także.

"Wszystkie powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2017 r. W przypadku istotnej weryfikacji wartości powyższych szacunków, spółka poinformuje o tym odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie spółka informuje, że szacowane odpisy mają charakter jednorazowy i niepieniężny, i nie wpłyną na sytuację płynnościową spółki i Grupy, ani na jej zamierzenia inwestycyjne"

czytamy dalej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews), #AGO

Ostatnie wiadomości