Unified Factory wykupi 28 lutego obligacje serii B o wart. 10 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 sty 2018, 16:59

Unified Factory wykupi 28 lutego obligacje serii B o wart. 10 mln zł

Unified Factory podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu wszystkich 10 000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Dzień wykupu został ustalony na 28 lutego, podała spółka.

Przedterminowy wykup obligacji nastąpi zgodnie z warunkami emisji poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,50% wartości nominalnej wykupywanych obligacji

czytamy w komunikacie.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews), #UFC

Ostatnie wiadomości