Grupa Kęty prognozuje 253 mln zł zysku netto w br. wobec 242 mln zł szac. w 2017 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lut 2018, 12:37

Grupa Kęty prognozuje 253 mln zł zysku netto w br. wobec 242 mln zł szac. w 2017

Grupa Kęty prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r), podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r.

"Zarząd zakłada, iż rok 2018 będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków grupy kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych 1235 mln zł (+9%)
  • Segment Systemów Aluminiowych 1235 mln zł (+9%)
  • Segment Opakowań Giętkich 658 mln zł (+5%)"
czytamy w komunikacie.

Spółka prognozuje, że w 2018 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 317 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim, EBITDA wyniesie 448 mln zł, co oznacza wzrost o 6%, natomiast zakładane saldo działalności finansowej w 2018 roku wyniesie -22 mln zł i bazuje wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. 

"Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2018 rok uwzględniono 11 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (w 2017 roku było to ok. 5 mln zł). W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 253 mln zł" 

czytamy dalej.

Grupa Kęty zakłada także, że wydatki na inwestycje wyniosą 335 mln zł (w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 r.) wobec 184 mln zł w roku ubiegłym.

Prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników: cena aluminium 2 180 USD/t, średni kurs USD 3,5 zł, średni kurs euro 4,20 zł, relacja EUR/USD 1,2, wzrost PKB 3,7%.

"Według szacunków spółki, zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2018 roku ok. 848 mln zł, a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług netto wyniesie 746 mln zł. Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (335 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem odsetkowym"

podano także.

W prognozach na 2018 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów wyrobów wyciskanych i systemów aluminiowych oraz utworzenie nowego segmentu, przypomniano.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #KTY

Ostatnie wiadomości